Avainsana-arkisto: Kevätmuutto

Valkoposkihanhet syövät viljelijöiden pellot ja kakkii kaupunkilaisten puistot

Keväällä 2020 valkoposket laidunsivat liki koko toukokuun. Ne tyhjensivät peltoa 300 hehtaarin alueella, joista 240 hehtaaria oli kylvettävä uudelleen, kun hanhet olivat lähteneet. Ensimmäinen nurmisato jäi saamatta Sillä Erosen olisi pitänyt ruokkia 2 000-päistä lihakarjaansa, Suomen toiseksi suurinta. Oli turvauduttava ostorehuun. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi

Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämistä valmisteleva työryhmä aloittaa työnsä. Työryhmältä odotetaan konkreettisia esityksiä elokuun loppuun mennessä. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja ympäristö ja -ilmastoministeri Krista Mikkonen ovat tänään asettaneet ministeriöiden yhteisen valkoposkihanhityöryhmän. Hanhinyrkiksi kutsutun työryhmän tehtävänä on tehdä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Onko päätös valkoposkihanhista yhtä vaikeaa kuin kesäaika

Ongelma on suuri ja todellinen Pohjois-Karjalassa. Nyt kevätmuuton aikaan pelloilla on nähty tuhatpäisiä hanhikarjoja. Kanta on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Koko maassa laskettiin viime syksynä olevan lähes 34 000 valkoposkihanhea. Valtio on korvannut Pohjois-Karjalassa viljelijöille kolmena viime vuotena vuosittain hanhivahinkoja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Lintujen päämuuttoreitit

Suomen pesimälinnustosta valtaosa on muuttolintuja. Myös useimpien meillä säännöllisesti talvella tavattavien lajien kannasta merkittävä osa muuttaa etelämmäs. Oman pesimälajistomme lisäksi Suomen läpi muuttaa Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa sekä erityisen runsaasti Pohjois-Venäjällä pesiviä lintuja. Joidenkin Venäjän tundralla pesivien hanhi- ja vesilintulajien Euroopan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

EU-tuomioistuin 23. huhtikuuta 2020: Ahvenanmaalaisten on lopetettava haahkojen kevätmetsästys

Päätöksen mukaan Suomi rikkoo lintudirektiiviä, koska Ahvenanmaa on sallinut uroshaahkan kevätmetsästyksen EU:n toistuvista huomautuksista huolimatta. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut Ahvenanmaalla sallitun haahkan kevätmetsästyksen EU-lainsäädännön vastaiseksi. Tuomioistuimen mukaan Suomi rikkoo EU:n lintudirektiiviä salliessaan erittäin uhanalaiseksi luokitellun uroshaahkan keväisen jahdin. Haahkakoiraiden … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Vesilinnut – Allit talvehti merialueella Porvoon ja Inkoon välillä

Poik­keuk­sel­li­sen leu­to tal­vi mah­dol­lis­ti ve­si­lin­tu­jen run­saan tal­veh­ti­mi­sen Suo­men me­ri­a­lu­eel­la. Eri­tyi­sen pal­jon ha­vait­tiin kyh­my­jout­se­nia ja al­le­ja. Mui­ta run­sai­ta tal­veh­ti­joi­ta oli­vat tuk­ka­sot­ka, telk­kä ja iso­kos­ke­lo. Nel­jän vuo­den ta­kai­sen tal­ven tu­lok­siin ver­rat­tu­na kyh­my­jout­se­nia esiin­tyi las­ken­ta­lin­joil­la lä­hes kak­sin­ker­tai­nen mää­rä eli lä­hes 6 000 yk­si­löä. Kyh­my­jout­se­net … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Linnut paluumuuttavat nyt isoin joukoin Suomeen

Viikonlopun saapujia ovat olleet varsinkin hanhet ja joutsenet. Lintujen kevätmuutto alkoi edetä vauhdilla pääsiäisenä, kertoo BirdLife Suomi viimeisimmässä katsauksessaan. Jo pääsiäisenä ensimmäiset töyhtöhyypät ehtivät Kemin ja Kuusamon korkeudelle. Samalla korkeudella nähtiin myös ensimmäiset kiurut ja kottaraiset. Etelä-Suomessa havaittiin samaan aikaan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Muuttolintujen liikkeitä voi seurata nettikartalla koko Eurooppassa – lintujärjestöjen ja tutkimuslaitosten yhteishanke

Kaikille avoin verkkopalvelu EuroBirdPortal näyttää kartta-animaatioin lintulajien kevätmuuton etenemisen Euroopassa. Palvelusta voi käydä katsomassa, kuinka lähellä ovat esimerkiksi tämän kevään ensimmäiset pääskyt, tai ennustaa, koska Suomessa tullaan kuulemaan käen kukuntaa. Suomenkielisillä lajinimillä toimivassa palvelussa on nähtävissä 105 lintulajin esiintyminen 29 … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Itämeren saarilla näkee hyvin muuttolintuja keväisin ja syksyisin – Moni pikkulintu karttaa suurien vesialueiden ylitystä viimeiseen asti

Suurin osa linnuista muuttaa öisin. Kaikkien lajien muuton rytmiikasta ei kuitenkaan tiedetä paljon, koska yömuuton seuraaminen on vaikeaa. Linnut lentävät yön pimeydessä ja niiden muuton voi havaita useimmiten vasta siitä, että yön aikana saareen on tullut tai saaresta on poistunut … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Missä ovat muuttolintujen naaraat? – Ei hätää, koiraat valtaavat vain jo pesäpaikat

Sukupuoli vaikuttaa myös lintuyksilön syysmuuton ajoittumiseen. Lintujen kevätmuutto on parhaillaan käynnissä. Keväisin koiraat saapuvat ennen naaraita vallatakseen parhaat pesimäpaikat. Tuoreen tutkimuksen perusteella syksyn tilanne on päinvastainen. Useilla varpuslintulajeilla etenkin nuoret naaraat muuttavat ennen koiraita. Esimerkiksi peippokoiraat saapuvat keväällä noin viikkoa … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Muuttolinnut suunnistavat hajuaistin ja magneettikenttien avulla

Linnut käyttävät suunnistukseen joustavasti erilaisia ja toisiaan täydentäviä aistijärjestelmiä. Muuttajat löytävät yleensä määränpäähänsä, vaikka ne siirrettäisiin pois tutulta muuttoreitiltään. Erittäin tarkka näkö on lintujen yksi valtti suunnistuksessa. Ne seuraavat paikallisesti reittinsä mukaisia rannikkolinjoja, jokia ja muita vesistöjä. Päivämuuttajat ottavat päivällä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Lintujen muuttoreitit – Migratory Birds and Flyways | BirdLife

The BirdLife Flyways Programme is working on the ground to protect chains of Important Bird & Biodiversity Areas (IBAs) that are critical for migratory birds, and to reduce threats along these routes. Analyses of the data that BirdLife compiles for … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

IWC Censimenti Uccelli Acquatici Svernanti

Il Censimento Internazionale degli Uccelli Acquatici (International Waterfowl Census) è coordinato all’International Waterfowl Research Bureau (IWRB), il quale raccoglie i dati e li elabora a livello europeo. In Italia i conteggi sono coordinati dall’Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Muuttolinnut ovat jo saapuneet Pirkanmaalle

Tikkojen rummutus, soidinhuutelu ja mustarastaan alkava laulu. Pirkanmaalla on havaittu jo yllättävän paljon muuttolintuja niin lajeittain kuin yksilömäärältään. Saapumisennätyksiä on tullut useita. Laulujoutsenia on jo parvissa pelloilla ja vesistöissä. Töyhtöhyyppäparvet kasvavat. Hyypät varailevat pelloilta reviirejä ja soidintavat. Kiurujakin on tullut. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Lintujen kevätmuutto on jo alkanut, mutta onko siivekkäät etuajassa?

Lintujen kevätmuutto on alkanut selvästi tavanomaista aikaisemmin. Oulun seudulla on maaliskuun alkupäivinä tehty havaintoja muun muassa laulujoutsenista, merihanhista, uuttukyyhkyistä ja mustavariksista. Keski-Pohjanmaalla on nähty myös muun muassa sepelkyyhkyjä, töyhtöhyyppiä, tuulihaukkoja ja pulmusia. Laulujoutsenten muutto on edennyt Kainuuseen ja Lappiin asti. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,