Metsästyksen johtaminen

Metsästyslain 28. pykälän mukaan hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja.

Metsästykseen osallistuva on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita, joita metsästyksenjohtaja on antanut.

Metsästyksenjohtaja ei voi poiketa seuran kokouksessa yhdessä sovituista seuran tai seurueen hirvenmetsästyssäännöistä. On suositeltavaa, että hirviseurue laatii yhdessä hirvenmetsästyksen pelisäännöt, jotka vahvistetaan seuran kokouksessa, ja metsästyksenjohtaja toimii ja ohjaa metsästystä näiden sääntöjen puitteissa.

Metsästyksenjohtajan valinnan on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja valinnalla on
myös oltava muun jahtiporukan tuki.

Metsästyksenjohtajan perustaidot:

Kannanhoitojärjestelmä:

Hirven biologia:

Metsästyksenjohtajien koulutus