Metsästyspatruunan ja luodin valinta

Metsästys onnistuu parhaiten kuhunkin metsästysmuotoon optimoidulla aseella, ase ja patruunat sopivat yhteen. Pienikaliiperisten aseiden ampumatarvikkeet ovat patruunoita. Suomessa myös metsästysasetus rajaa metsästyksessä käytettäviä kaliipereja riistan mukaan.

Aseen käyttötarkoituseen vaikuttaa riistan jahtimuoto, suurriista-asetta vaiko kevyt ”reppupyssyä” lintujahtiin. Painavampi kivääri sopii passissa kyttäämiseen, se on tiettyyn pisteeseen asti kevyttä asetta vakaampi ampua.

Lintujahdissa luodin vakaa lentorata ja lintuluodikon monipuolisuus metsätyksessä vaikuttavat usein valintaan.

Metsästysasetus 1993/666 16§ määrittelee riistaeläimen ampumiseen yleiset ampuma-asevaatimukset. Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna täytettävät saaliseläinten mukaiset luokitus vaatimukset.

Yleiskaliiperi, joilla voidaan metsästää riistalajeja monipuolisesti on aina kompromissi. Metsästyaseen kaliiperi vaatimukset määräytyvät aina riistaeläimen koon mukaan.

Kaliiperin suosio näkyy patruunoiden saatavuudessa ja hinta korreloi yleensä suoraan kaliiperin  käyttäjämäärän kanssa.

Luodikkojen jaottelu kaliiperien mukaan

Lintuluodikot (kaliiperi 5,7 – 6,5) 222 Rem, 223 Rem, .22-250 Rem, .243 Win
• Keskiraskaat yleisluodikot (kaliiperi 6,5 – 7,62) 6.5×55 SE, 270 Win, .280 Rem,
• Raskaat suurriistaluodikot (kaliiperi 7,62 tai yli) .308 Win, 30-06, 9.3×62

Hirven metsästyksessä .308Win  ja 6,5x55SE ylittävät juuri ja juuri metsästyspatruunalle asetetut tehovaatimukset. .308 on kaliiperi, jolla voi lain puitteessa metsästää kaikkia Suomessa sallittuja riistaeläimiä.

.308 kaliiperin 51 mm pitkä hylsy kehitettiin korvamaan 30-06:n 63 mm pitkä hylsyinen patruuna.  Maksimi luodinpaino .308 Win patruunalle on 13 grammaa, 12″ rihlannousu ei ole tarpeeksi jyrkkä voidakseen vakavoida painavampia luoteja.

Pienriistalle ja linnustukseen .243 Win , se on hyvä myös peuran metsästyksessä.
.243 Win patruuna on kehitetty .308 Win patruunan hylsyn pohjalta. Eli .243 Win patruunassa on .308 Win hylsy, jonka suu on supistettu .243 Win luodille sopivaksi.

Monikäyttöinen .243 Win kaliiperi on hyvin suosittu useissa maissa. .243 Win kaliiperin luodin lentorata on  suhteellisen suora. Kevyt rekyyli tekee tarkan ammunnan helpoksi.

Tai metsästyspatruunan valinta peruste voi olla optimoitu esimerkiksi riistaeläimen ja metsästyksessä käytetyn ampumaetäisyyden perusteella. Alla varsin tyypillinen Amerikkalainen metsästyspatruunoiden jaottelu taulukko, Amerikkalaisen Rifle Ammo Buying Guide chart.

Kansallinen lainsäädäntö määrittelee metsästyksessä sallitut patruunat.

Kanadassa käytetään hylkeen metsästyksessä yleisesti ns. lintuluodikko .222 (32%) ja .223 (68%) sekä 22-250 Rem ja 243 Win kaliiperin aseita kiikaritähtäimellä.

Luodin vakaa lentorata ja kaliperin monipuolisuus metsätyksessä vaikuttavat usein valintaan. Maailman laajuisesti kokeneet metsästäjät arvostavat .243 Win kaliperia, sen monipuolisuuden johdosta. 243 Win soveltuu pienriistan metsästyksestä peurajahtiin.

Luodin on toimittava aseen kanssa. Luodeissa on valmistajakohtaisia eroja.
Luodin pyörintänopeus riippuu rihlan noususta ja luodin lähtönopeudesta. Eli loivempi rihlan nousu se sopii kevyemmille luodeille. Jyrkempi taas sopii painavemmille luodeille paremmin.

Yleisesti käytössä olevien patruunoiden saatavuus on hyvä ja ne ovat kohtuu hintaisia. Erikoiskaliiberisista patruunoita ei välttämättä löydy hyllystä ja pienet toimituserät ovat kalliimpia.

Luoti

Luodin on oltava halkaisijaltaan aseen piippuun sopiva. Jos luoti on liian pieni, ruutikaasuista suuri osa purkautuu luodin ohitse piippuun ja jos luoti on liian paksu, se voi kuluttaa piippua merkittävästi (luodin materiaalista riippuen).

Hirvi-, karhu-, villisikajahtiin raskaampi luoti kuin valkohäntä peurajahtiin kevyempi luoti soveltuu paremmin. Luotia vaihdettaessa ase on kohdistettava käytössä olevalle aseelle sopivaksi.

On olemassa myös niin sanottuja alikaliiperiluoteja joissa patruunan normaalin luodin paikalla on vastaavan kokoinen muoviholkki/luoti -yhdistelmä.

Yhdistelmän keveyden (verrattuna normaaliin luotiin) vuoksi sen lähtönopeutta on usein kasvatettu huomattavasti tavanomaisesta. Muoviholkissa on hammastuksen varassa kiinni halkaisijaltaan pienempi luoti. Laukaisun jälkeen piipun ulkopuolella muoviholkki irtoaa hidastuen ilmanvastuksen vuoksi luodista ja putoaa muutaman kymmenen metrin päähän. Luoti jatkaa normaalilla lentoradallaan eteenpäin.

Alikaliiperiluotiin ei jää rihloista jälkiä toisin kuin normaaliin luotiin.

 • Kokovaippaluoti tekee osuessaan iskukohtaan siistin reiän ja työntää kudoksessa edetessään kudoksen tieltään, niitä suuresti vahingoittamatta. Se ei myöskään laajene eikä tuo paljonkaan pinnalta mukanaan, mikä parantaa parantumisen mahdollisuutta.

  Jos luoti kuitenkin on osunut johonkin matkallaan tai saanut kimmokkeen ja menettänyt muotoaan, se iskee kudokseen paljon suuremmalla pinnalla aiheuttaen suurempaa tuhoa. Tällöin se voi myös kuljettaa mukanaan vierasaineita kudokseen.

 • Pehmeäkärkinen luoti (puolivaippaluoti) laajenee osuessaan kudokseen aiheuttaen suurta tuhoa luodin koko energialla.Luodin nopeus sen osuessa kohteeseen ratkaisee, että avautuuko luoti.

  Osa luodeista avautuu helpommin eli mata­lammalla osumanopeudella. Osa taas vaatii osumaenergiaa, vauhtia.

 • Hollow-point -luoti (päästään kovera tai ontto luoti) laajenee sienimäiseksi ja enemmän kuin pehmeäkärkinen luoti.

  Helposti avautuvan lyijyä sisältävän luodin löytäminen on ollut helppoa, eikä ongelmia kohdevaikutuksessa ole ollut pidemmilläkään ampumaetäisyyk­sillä.

  Siirryttäessä kupariluoteihin ti­lanne muuttuu täysin. Kupariluodit ovat kovempia ja niiden toimintavarmuus perustuu riittävään osumanopeuteen, joka vaihtelee luodista toiseen.
  Kupariluotien toimintaperiaate poikkeaa lyijyä sisältävistä vieläpä siten, että luodin avautumisen ja avautumattomuuden raja on jyrkempi. Käytännössä tämä tarkoittaa etäi­syyttä, jonka ylittyessä luodin avautuminen heikkenee oleellisesti.

  Käytännössä luodin avautumisen ja avautumattomuuden raja voi tulla vastaan jo sadassa metrissä.

Luodin osumaenergia

Kaliiperi on mitta, jolla ilmoitetaan ampuma-aseen piipun tai putken sisähalkaisijan suuruutta ilmaistaan millimetreinä tai tuuman sadas- tai tuhannesosan tarkuudella.

Luodin energia riippuu enemmän sen nopeudesta; jos nopeus kaksinkertaistetaan, energia kasvaa nelinkertaisesti. Kevyt, nopeasti lentävä luoti menettää kuitenkin osuessaan enemmän energiaa kuin raskas luoti inertian takia.

Esim .30 / 7.62 mm kaliiperiin löytyy eri painoisia luoteja 3,7 grammasta 13 grammaan.
Patruunan teho perustuu luodin liike-energiaan E=1/2 (m*v^2 ), painavammalla luodilla riittää pienempi lähtönopeus samaan iskuenergiaan kuin kevyemmällä luodilla.

Luodin lento ominaisuuksia kuvataan ballistiikan avulla. Lento-ominaisuudet vaikuttavat osumatarkkuuteen, luodin vakaaseen toimintaan lentonopeus ja rakenne (”tasapaino”) muoto samankeskisyys, pyöreys.  Sekä ulkoiset tekijät esim. tuuliherkkyys ja lämpötila.

Kivääri on suositeltavaa kohdistaa siinä lämpötilassa missä metsästää. Ilman lämpötila vaikuttaa aseen käyttäytymiseen ja luodin iskemäpisteeseen.

Keskisytytteiset kaliberit

Ampumatarvikkeiden käsittely

Metsästyspatruunat eivät ole vaarallisia, kun niitä käsitellään oikein. Patruuna laukeaa kuitenkin, jos sen nallia kolhitaan tai jos se kuumenee. Kädessä tai silmien lähellä laukeava patruuna saattaa aiheuttaa pahojakin vaurioita.

Ladattuna ase on aina vaarallinen. Patruunan lauetessa aseessa patruunan paine suuntautuu paitsi luodin mukana eteenpäin myös lukkoa vasten taaksepäin, joten patruunapesässä olevaa patruunaa pitää käsitellä varovasti esimerkiksi häiriöitä poistettaessa.

Patruunoita on suojeltava lialta ja kosteudelta. Likainen patruuna voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vioittaa asetta. Maahan pudonneet patruunat on puhdistettava ennen lataamista. Pitkäaikainen kosteus tekee patruunan laukeamisen epävarmaksi.

Patruunoita ei saa kolhia. Kolhiutunut patruuna aiheuttaa helposti häiriön. Kolhiutunutta metsästyspatruunaa ei saa yrittää ladata aseeseen.

Lämpötilan vaikutus patruunan toimivuuteen

Pakkanen ei sinänsä vahingoita patruunaa, mutta jos patruunoita viedään lämpimästä ulos kylmään ja taas takaisin, saattaa lämpötilan vaihtelu aiheuttaa ruudin kostumisen ja tehdä toimivuuden epävarmaksi.

Patruunoita ei tule säilyttää auringonpaisteessa, sillä ruudin lämpeneminen vaikuttaa osumistarkkuuteen.

Haulikon kaliiperi

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän haulikon kaliiperin on oltava 10–20. Pienempikaliiperista haulikkoa saa kuitenkin käyttää villikanin, piisamin, oravan, kärpän, riekon, kiirunan, pyyn, peltopyyn, lehtokurpan ja sepelkyyhkyn ampumiseen, ei kuitenkaan haulikkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 36.

Jälleenlataus

Jälleenlatauksella tarkoitetaan patruunan valmistamista hylsystä, nallista, luodista ja ruudista tarkoitukseen käytettävillä latausvälineillä esimerkiksi kotona.

Näin voidaan tehdä juuri halutunlaisia patruunoita, joilla voidaan näin parantaa ampumasuoritusta. Lisäksi kun omalle työlle ei lasketa hintaa, voidaan säästää kuluissa patruunatyypistä riippuen. Jälleenlataamalla voidaan tuottaa tasalaatuisia, juuri omaan aseeseen istutettuja tarkkuuslatauksia kohtuullisilla kustannuksilla.

Tarkkuuteen vaikuttaa erityisesti latauksen ja aseen yhteensopivuus. Jokainen ase on yksilö ja niiden piipuilla erilaiset värähtelyominaisuudet. Punnitsemalla patruunan ruutisatsin gramman sadasosan tarkkuudella voit olla varma, että paukut osuvat kohdalleen.

Jälleenlatausta säätelee mm. Ampuma-aselaki, Räjähdeasetus, Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta.

Jälleenlatauksen turvallisuus

 • Älä käytä pölynimuria vaan harjaa ruudin siivoamiseen ( staattinen ”hankaussähkö” riittää sytyttämään ruudin – imurin välinen potentiaaliero).
 • Käytä ainoastaan komponentteja jotka tunnet ja ovat asianmukaisia.
 • Käytä yhtä ruutia ja nalleja yhdellä kertaa.
 • Noudata valmistajien ohjeita, älä alita/ylitä annettuja latausmääriä – äläkä sekoittele ruuteja keskenään.
 • Käytä suojalaseja ja lataa kun olet siihen henkisesti kykenevä.
 • Käytä hengityssuojainta puhdistaessa rummuttamalla hylsyjä.
 • Pidä kirjaa jälleenlatauksista ja koelaukauksista – ruutierät eivät ole samanlaisia.
 • Säilytä lain määräämällä tavalla komponentteja
 • Järjestys helpottaa työskentelyä ja lisää turvallisuutta.

Jälleenlatausoppaita

Lyman 48th Reloading Handbook – mm. hylsyjen vauriot ym. tietoutta kaliibereista
Perustietoutta – Jälleenlatasin itse
Perustietoutta – Jälleenlataus vaihe vaiheelta
Vihtavuori – Jälleenlatausopas

Hjorth – Jälleenlatausopas
Lapua – jälleenlataus

Luotilomake
Luodin ominaisuudet – hifistelyä

Luodin aerodynamiikan kaavoja

Lisää aiheesta:

Ampuma-aseet

Kiväärit
Kiväärinpiippu ja nousu
Sako kiväärit

Tikka kiväärit

Ammuntatekniikka
Kaliiperien riistaluokitukset
Metsästyspatruunan valinta

Kiikaritähtäimen valinta
Äänenvaimennin

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s