Lahtivaja

Lahtivaja on paikka, jossa metsästäjät suorittavat riistan loppuunteurastuksen.

Lahtivajassa tehdään hirvieläinten nylkeminen, teurastus ja lihan leikkaaminen. Lahtivajatyöskentelyssä on tärkeää erottaa likaiset ja puhtaat toiminnot.

Puhtausraja

Likaisen ja puhtaan raja eli niin sanottu puhtausraja menee nylkemisessä. Nylkemisen jälkeen ruhon pinta altistuu helposti kontaminaatiolle.

Lahtivaja Teurastila sivulta

Loppuunteurastus tarkoittaa riistan nylkemistä, mahdollisten elinten poistamisen, ruhon siivoamisen ja jäähdytyksen. Lahtivajoille on asetettu erilaisia vaatimuksia, jotka vaihtelevat sen mukaan mihin tarkoitukseen tuotettu riistan liha on tarkoitettu.

Lahtivajan_toiminnotKaikkein hygieenisin nylkytapa on sellainen, jossa käytetään mahdollisimman vähän veistä.

Jos lahtivajalla on mahdollisuus kiinnittää riistaeläimen nostotaljaan ja kiinnittää talja koukkuihin.

Yli neljä metriä korkeassa lahtivajassa saadaan kookkaatkin hirvet riippumaan.

Sähkövinssillä nostetaan ruhoa sitten tarpeen mukaan kattoa kohti ja vedetään nahka pois. Tässäkin menetelmässä veitsellä pitää nylkeä jalat sekä rinta – mahapuoli, loppu talja pystytään irrottamaan repimällä.

Lahtivaja on hygieeninen, eivätkä sääolot vaikuta lihankäsittelyyn. Lahtivajan sisälämpötila pidetään ympäri vuoden tasaisena: kylmiön puolella lämpötila on noin viisi astetta ja hallin puolella kahdeksasta yhdeksään astetta.

Päivittäinen lämpötilaseuranta silloin kun tiloissa säilytetään riistalihaa tulokset kirjataan erilliseen valvontakaavakkeeseen.

 

Metsästysseurojen lahtivajat ovat yleisesti helpommin kunnossa pidettäviä, kun käyttö ajoittuu lyhyelle jaksolle.

Jos tarkastamatonta riistan lihaa aiotaan myydä yleiseen kulutukseen, täytyy lahtivajan täyttää tietyt edellytykset lainsäädännöstä esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden, tilojen ja toiminnan hygienian, jäähdytyksen ja omavalvonnan toteuttamisella.

Lahtivajassa kaikkien pintojen ja lattioiden täytyy olla helposti puhdistettavissa ja vedenkestävistä materiaaleista tehty.

Lahtivajanpohja 5x7Huokoiset materiaalit, kuten puu tai vaneri, eivät ole helposti puhtaana pidettäviä vaan ne imevät itseensä likaa ja kosteutta ja ovat mikrobille hyvä kasvualusta.

Lahtivajan pinnoilla tai missään rakenteissa ei saa esiintyä ruostetta tai hilseilevää maalia, koska ne saattavat aiheuttaa epäpuhtauksia lihaan.

Lahtivajalla kuitenkin saa olla vesivaneripintoja ja puuta, kunhan ne eivät ole suoraan kosketuksissa lihan kanssa. Edellytyksenä tälle on, että liha on menossa omaan käyttöön. Tai lihan luovutus toiminta on sen verran pientä, ettei ole tarpeen muuttaa jokaista pintaa rosteriksi.

Käsittelytila

Lahtivajan suunnittelu kannattaa aloittaa käsittelytilan mallintamisella.

Käsittelytilaan sijoitetaan lahtivajan tärkeimmät toiminnot ja laitteet, leikkuupöydät, vannesaha, lihamylly, vaaka ja vakumointi ym.

Isoissa lahtivajoissa käsittelytila voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan, mikä tekee toiminnasta tehokkaamman.  Kylmiön jälkeen voi olla erillinen paloitteluosasto.
Pienissä lahtivajoissa tilojen jakaminen erillisiin osastoihin voi tehdä niistä huonosti toimivia ja ahtaita.

lahtivaja-layoutHirven ruhon siirtäminen kylmiöön ja leikkuupöydälle pitää tapahtua vaivattomasti.

Käsittelyyn osallistuvien henkilöiden on pystyttävä liikkumaan turvallisesti, esimerkiksi lattialla olevat lihalaatikot ei saa aiheuttaa vaaraa.

Käsittelytilan mallin voi rakentaa piha-alueelle tai pellolle. Mallin avulla voidaan laitteet sijoittaa oikeaan paikkaan, se auttaa myös sähkösuunnitelman tekemistä. Valaistus ja pistorasiat saadaan sijoitettua heti oikeaan paikkaan, jatkojohtoja ei tarvita. Myös pesualtaat ja muut viemäriöintiin liitettävät saadaan sijoitettua oikeaan kohtaan.

Mallintamisella säästetään myös rakennuskustanuksissa.
Trukkilavat, polyuretaanilevyt, naru ym. helposti siirrettävät esineet sopivat mallintamiseen.

Mallintamisen hyvä puoli on siinä, että ongelmalliset tilanteet palautuvat mieleen.
Kysessä on metsästysseurojen kallein investointi vuosikymmeniin.

Kun tulevat toiminnot on suunniteltu perusteellisesti, niin suunnitelijan on helppo piirtää rakennus toimintojen ympärille. Suunnittelijoilla ei useinkaan ole riittävää kokemusta tämän tyyppisten rakennusten toiminta prosesseista.

Tilaajan ja suunnittelijan välinen yhteistyö paranee, kun tiedetään täsmällisesti minkälaista tilaa tilaaja tulee tarvitsemaan. Suunnitelu työ tehostuu, kun suunnittelijan ei tarvitse miettiä rakennuksen toimintoja yksin.

Kun antura on valettu, sen jälkeen muutosten tekeminen hankaloituu merkittävästi.

Kylmiö

Hyvin toimiva kylmiö on tärkeä osa lahtivajan toimintaa. Ruhojen käsittely kylmiössä on toimittava vaivattomasti. Myös ruhon siirto eri osastojen välillä pitää olla jouhevaa.

KylmioMitoituksessa on huomioitava kuljetin kiskojen tarvitsema tila, kaarteet tai T-risteyksen käsittely.

Kylmiö on mitoitettava saalismäärän mukaan. Isoissa lahtivajoissa voi olla useampi kylmiö, energiatehokkuus kasvaa kun tyhjää tilaa ei jäähdytetä turhaan. Kaupalliseen myyntiin menevä tarkastettu liha voidaan pitää erillään seurueen omaan käyttöön tulevasta.

Erilämpötiloissa olevilla kylmiöillä voidaan tuoda myös joustavuutta paloitteluun.

Liian pieni kylmiö voi rajoittaa jahtia.

Liikennöinti

Ruhon käsittely alkaa jo metsässä, josta se kuljetetaan lahtivajalle auton perävaunulla.
Piha-alueella pitää olla riittävästi tilaa ajoneuvoyhdistelmälle. Tilaa pitäisi olla vähintään 2 x ajoneuvoyhdistelmän pituus.

Sekä riittävästi valaistua pysäköinti tilaa jahtiporukan käyttöön.

Tilojen puhtaanapito

Tuhoeläintorjunnan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on rakentamisvaiheessa  kiinnitettävä huomiota. Haittaeläinten pääsyn estämiseksi tuotantolaitokseen ovat  räystäälle asennettavat lintuverkot, rakenteet teurastus-sydämessä ovat
teräspintaiset.

Tilojen siivoustoimet suoritetaan jokaisen käytön jälkeen väli desinfiointi suoritetaan aina kun työtehtävästä lähdetään esim. ruokailemaan. Koneet ja laitteet pestään ja desinfioidaan käytön jälkeen.

Lisää aiheesta:

Hirven pistäminen
Nylkeminen
Kaadon jälkeen
Lahtivaja

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna