Tunneliloukku

Tunneliloukku on 3,5 – 4 metriä pitkä pyydys. Se rakennetaan paikanpäällä pysyväksi rakennelmaksi.

Läpikuljettavaa pyyntivälinettä  kutsutaan tunneliloukuksi.  Tunneliloukkuja tunnetaan useilla eri nimillä mm. Värmlannin tunneliloukku, Norjalainen kettuloukku, Lankkuloukku, Grimsön ilvesloukku.

Tunneliloukkuja käytetään Norjassa ja Ruotsissa kettujen ja ilvesten metsästykseen. Suomessa samanlaisten loukkujen piirrustuksia on mm. Laitilan malli.

Värmlands-trap drawing

Kaikkien tunneliloukkujen perusrakenne on sama.

Loukun rakenne on suunniteltu siten, että loukun luukut sulkeutuvat automaattisesti, kun eläin tulee sisälle ja laukaisee sen.

Ansan laukaisin on yleensä kiinnitetty syöttiin tai pohjalla olevaan levyyn joka laukaisee ansan.

Tärkeintä ilveksen ja ketun metsästyksessä on, että pyydys on sijoitettu oikeaan paikkaan. Paikkaan, josta eläin kulkee usein ja ainoa tapa on seurata ilvesten ja kettujen liikkeitä. Ilvekset merkitsevät reviiriään virtsalla.

grimsofalla

Pyyntivälineet on sijoitettava niin, että ketun ja ilveksen on helpompi mennä sen läpi kuin kiertää sen ympäri.

Jos maastossa on luonnolliset rajat ansan sivuilla, näillä voi ohjata eläin pyydystä kohti. Nämä voidaan tehdä pienistä puista ja pensaista.

Värmlantilaisen tunneliloukun osaluettelo.

 

Ketun pyynti tunneliloukulla

Ketun pyynnissä on käytetty pienempi kokoisia tunnelliloukkuja ladon aluspyynnissä.
Loukun leveys voi olla esimerkiksi 3 kpl 100×20 mm laudoista.
Säkäkorkeus ketulla on 35-40 cm. Loukussa saaliseläimen on pystyttävä seisomaan ja lepäämään luonnollisessa asennossa.

Kettuloukun kylkeen voi tehdä luukun, josta kettu siirretään toiseen loukkuun tai häkkiin.
Silloin lopettaminen voidaan suorittaa muualla. Loukussa voi olla myös mäyrä tai kotikissa.
Ihmisen haju ei silloin pääse tarttumaan pyydykseen, kun saalis siirretään muualle.

Vanhan loukun poistaminen käytöstä

Loukku on tehtävä toimimattomaksi silloin kun sillä ei pyydystetä.

 

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Ulkopuolinen henkilö voi todeta sen heti ensisilmäyksellä vaarattomaksi, kun se eiole käytössä. Loukkuja ei saa hylätä metsään, ne on tehtävä vaarattomiksi kun ne poistetaan metsästys käytöstä.

 

Lisää aiheesta:

Loukkupyynti
Elävänäpyytävät loukut

Tunneliloukku
Kanuloukku
Rautapyynti – hetitappavilla loukuilla
Villisian pyynti aitaukset