Kaatolaukauksia, paikkolaukauksia ja haavakoita

Kaatolaukauksen jälkeen varmistetaan kaato. Ohilaukauksia ja huonoja osumia tulee, kun tulee huono laukaisu ja osutaan väärään paikkaan – paikkolaukaus on pienempi paha kuin se, että hirvi pääsee pakenemaan haavoittuneena.

Yhteistä haavakkotilanteille on se, että ne ovat vahinkoja.

Tärkeintä on pysyä rauhallisena. Jos haavoittuminen on tapahtunut jahdissa, se pitää keskeyttää heti tilanteen selvityksen ajaksi.

Jos hirvi laukauksen jälkeen lähtee kuitenkin liikkeelle, merkitse maastoon ensimmäiseksi oma ja vasta sitten hirven sijainti laukaisuhetkellä. Sido hirven paikka maastomerkkeihin, kuten välimatka kantoon, kiveen, pensaaseen tai puuhun.

 

 

Osuitko otukseen lainkaan ja jos osui, niin mihin?

Pyri selvittämään osuman sijainti hirvessä ja osuman merkit maassa sekä kasvillisuudessa. Jäikö osumapaikalle karvoja, verta tai luunsiruja. Mistä kohtaa hirveä karvat on?

  • Onko maassa mahdollisesti oleva veri vaahtoavaa, normaalin väristä vai tummaa?
  • Onko verta paljon vai vähän?
  • Onko sitä pisaroina vai lammikoina?
  • Onko veressä jotain epämääräistä ainesta mukana?
  • Mille veri haisee?

Seuraa, miten eläin reagoi osumaan?

Vaikka ampuja ei ole varma haavoittamisesta, kaikki toiminta tulee keskittää mahdollisen haavakon löytymiseen.

Jokainen haavakkotilanne on lähtökohdiltaan erilainen. Selvitä maastossa pensaista, puista, miltä korkeudella niiden oksista löytyy verijälkiä. Selvitä myös kummalle puolen ja mihin kohtaan jälkiä tulevat verijäljet hirven kulkusuuntaan nähden.

Jos hirvi ei ole kaatunut muutamaan sadan metrin matkalle, rauhoita tilanne ja itsesi. Ilmoita tilanne jahtipäällikölle, kysy neuvoja.

Älä lähde ominpäin heti seuraamaan haavoittunutta hirveä vaan merkitse hirven pakosuunta ja jäljet, joka etenkin lumettomana aikana on tärkeää,

Älä sotke jälkiä tarpeettomasti. Hyväksy tosiasiana se että laukaus ei ollut tappava ja hirvi on nyt haavoittunut. Osumapaikasta riippuen haavakuume pakottaa hirven yleensä makaamaan jo puolen tunnin- parin tunnin päästä osumasta.
Myös verenhukka heikottaa ja hirvi joutuu lepäämään, eli ei sekään ole lentämällä menossa.

Jos jahti muuttuu haavakkojahdiksi ja haavoittunut eläin tulee passiisi, ole valmis ampumaan myös huonompi laukaus. Siten, että turvallisen kaatolaukauksen kriteerit täyttyvät ja tunnistat varmuudella eläimen haavoitetuksi.

Haavakon jäljestämiseen ei jouduta, mikäli kaikki ampumiseen liittyvä on tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaan.

Ampua saa vasta kun on varmistunut saaliseläimen luvallisuudesta, alueesta ja siitä, että hirvi on turvallisella ampumasektorilla ja -etäisyydellä.

Varmista aina turvallinen ampumalinja

Turvallisella ampumalinjalla ei ole koiria, niiden ohjaajia, ajomiehiä, marjastajia, sienestäjiä, karjaa tai ratsastajia.

Varjele aina metsästyskoiran kuuloa – älä ammu ilman äänenvaimenninta, jos koira on lähietäisyydellä.

Myös ampuma maastoa sekä taustaa tarkaillaan, ettei matkalla ole puita tai pensaita, jotka saattavat suistaa luodin lentoradaltaan.

Huono näkyvyys, sumun, sateen tai hämärän vuoksi vaikeuttaa oikean etäisyyden arvioimista ja turvallisen kaatolaukauksen ampumista.

Ammu aina harkiten, ja vasta silloin kun olet varma osumisesta, äläkä ammu liikkuvaan hirveen yli 75 metrin matkalle.

Pyri aina ampumaan paikallaan olevaan hirveen. Pyri ampumaan tuelta.

Mikään ei ole vaarallisempi kuin haavoitettu villisika ja arvaamattovampi kuin haavoitettu karhu.

Lataa ase heti uudelleen

Pidä huomio hirvessä ja tarkkaile sen käyttäytymistä. Voit nähdä vielä eläimen tuntomerkit.

Mikäli tarvitsee, ammu uudestaan, mutta vain jos se näyttää ja tuntuu sillä hetkellä välttämättömältä.

Ammu toinen laukaus vain silloin kun et ole varma ensimmäisen osumasta tai siitä että se oli riittävän hyvä osuma. Jokaisesta ammutusta laukauksesta pitäisi osuma pystyä osoittamaan.

Älä poistu passipaikaltasi ilman metsästyksen johtajan lupaa. Ettet joudu maalitauluksi.
Aseen tulee aina olla lataamattomana ja lukon auki, kun lähdet pois passipaikalta

Paikkolaukaus

Paikkolaukaus on pienempi paha kuin se, että hirvi pääsee pakenemaan haavoittuneena maastoon.

Huono laukaisupaikka maastossa lisää haavakoiden määrää. Haavakoita tulee myös seurueen parhaimillekin ampujille.

Koira hätiin ja etsimään

Haavoittuneen hirven jäljelle on pyrittävä saamaan koira, etenkin lumettomana aikana. Ja sitten vain jäljille. Varmista aseesi ennen kuin lähdet hirven perään, kuumassa tilanteessa se saattaa unohtua.

Taitavaa jälkikoiraa kannattaa lähteä hakemaan kauempaakin.

Haavakko karhun jäljitys

Haavakko karhun jäljitykseen ei lähdetä ilman koiraa.
Jäljitykseen ei lähdetä yksin vaan porukalla. Haavoitettu karhu tulee päälle yllättäen.

Armonlaukaus

Kun saalis tavoitetaan yleensä makuuksilta, on tarve armonlaukaukselle.

Älä koskaan lähesty eläintä sarvien tai sorkkien puolelta, älä myöskään laske koiraa hirven liki näille vaara-alueille.

Ammu lopetuslaukaus hirven niskaan, vain jos on tarvetta.

Pistä ja laske veri hirvestä, koska joskus tulet kuitenkin tarvitsemaan pistämisen taitoa. Varo ruokatorvea pistämisen yhteydessä.

Älä makuuta kaadettua hirveä tarpeettoman pitkään kyljellään koska veri saattaa hyvästä osumasta huolimatta painua haavakanavan kautta alapuolella oleviin kudoksiin.

Käännä hirvi suoraan selälleen.

Koira on pyrittävä kytkemään niin nopeasti, että tarpeettomilta taljan revittämisiltä vältytään.

Muiden pyynnissä olevien pitää olla myös tietoisia kaadosta, kaataja on velvollinen ilmoittamaan kaadostaan tai haavakon onnistuneesta jäljestämisestä sekä lopettamisesta muille pyynnissä mukana oleville.