Jousiasetta koskevat vaatimukset

Jousen tulee aina vastata ampujan voimavaroja ja fyysisiä mittoja, jotta ampumatekniikka kehittyisi käyttäjänsä eikä jousen ehdoilla. Jousi onkin henkilökohtainen ase, jonka hankintaan tulisi perehtyä asiantuntijan opastuksella.

Metsästäjä suuntaa aina riistalaukauksensa ns. vitaalialueelle, eli alueelle, jossa keuhkot ja sydän sijaitsevat.

Riippumatta metsästysaseesta, riistaeläin liikkuu yleensä osuman saatuaan lyhyen matkan. Metsästysnuolen ja kiväärinluodin toimintatavat eroavat toisistaan, joten niiden keskinäinen vertailu nopeuden, painon tai energian osalta on turhaa.

Nuolen leikkaava kärki läpäistessään viiltää auki verisuonia, kun taas luoti paineellaan murskaa niitä. Metsästyskärjen erittäin teräviksi hiotut terät aiheuttavat nopean verenpaineen laskun ja kuolemaan johtavan tajuttomuuden jopa silloin, kun osuma ei ole suurimpien verisuonien alueella.

Jousiasetta saa käyttää vain villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hillerin, näädän, minkin, metsäkauriin, valkohäntäpeuran, kuusipeuran, metsäpeuran, villisian, muflonin sekä japaninpeuran ja saksanhirven sekä riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumiseen.

Villisian ja valkohäntäpeuran metsästykseen vaaditaan myös jousiampumakoe.

Jousikokeessa on ammuttava kolme nuolta 18 metrin etäisyydestä 23 senttimetriä halkaisijaltaan olevaan osuma-alueeseen.

Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista jousiasetta, jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 N).

Eläimen ampumiseen käytettävän nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava.

Jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan, kanadanmajavan tai metsäkauriin ampumiseen, nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä.

Jos jousiasetta käytetään euroopanmajavan tai kanadanmajavan ampumiseen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla jouseen.