Kannanhoito

Luonto ja ympäristö ovat useiden tekijöiden monimutkainen kokonaisuus. Luonnon monimuotoisuus on jatkuvaa syy ja seuraussuhteiden summaa. Aikaistuva kevät varhentaa myös soitimen ja parittelun.

Kevät lämpenee, mutta kesä voi silti käynnistyä kylmänä. Kylmyyteen kuoriutuneet poikaset jäävät keskimääräistä heikommiksi ja pienemmiksi.

Kannanhoidolla pyritään maksimoimaan saaliin ”arvo” pitkällä aikavälillä.

Arvoon voi sisältyä niin saaliin määrä kuin kannan koko. Esimerkiksi kannan laskiessa alle tavoitteen, voidaan saaliin määrän arvoa laskea kannan koon hyödyksi.

Metsäkanalinnut ja niiden poikaset ovat luonnon kokonaisuudessa monen ruokaa. Kettu, näätä, kanahaukka ja monet varislinnut vierailevat samoilla apajilla ilveksen kanssa. Petokanta on vain yksi riistakannan vaihteluun vaikuttava merkittävä tekijä.

Sinisorsa on yleisin ja metsästetyin laji, tulee muistaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää. Sinisorsan kanta on ollut nousujohteinen 1980-luvun puolivälistä alkaen ja on nyt 2000-luvun keskimääräisen tason yläpuolella.

Rehevillä lintuvesillä viihtyvien riistavesilintujen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla.

Taantuman pääsyy on tutkimusten mukaan elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Taantuneet lajit suosivat elinympäristöinä reheviä lintuvesiä, jotka kärsivät liiasta rehevöitymisestä. Runsastuneet pienpetokannat verottavat lintuja.

Maa- ja metsätalouden muutokset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuden kuvioihin. Kun myyräkanta kasvaa, se houkuttelee paikalle petolintuja, kettuja ja muita myyränsyöjiä. Myyräkannan romahdettua ruoka on haettava muualta, vaikka teeren pesältä.

Supikoiran kannanhoitosuunnitelma
Riistakoulu supikoira

Valikoivan metsästyksen periaate

Valkohäntäpeuran koon ja sarvien kehitys

Riistapainotteiset metsänhoitosuositukset; Tapio, työryhmäraportti 2014

Kuuntele kannanhoitoon liittyviä juttuja ja haastatteluja:

Fasaanilla suojellaan alkuperäisiä metsäkanalintuja pienpedoilta.


Karhuhavaintoja:


Ilveksen talvi


Susijahdissa 1961 – Pohjois-Karjalassa, Kiteellä järjestettiin vuosisadan suurin susijahti

Lisää aiheesta:

Ruokinta
Riistapelto

Ruokintapaikan perustaminen
Talviruokinta
Nuolukivi