Avainsana-arkisto: Ilvesjahti

Ovela ilves ei ole helppo saalis – lumi, tiheiköt ja louhikot laittavat metsästäjät koville

Ilves on vaikea metsästettävä. Se on ovela ja varovainen kissaeläin, jonka jahtaaminen vaatii kärsivällisyyttä ja tietotaitoa. Kanta-Hämeessä on opittu ilvesjahdin niksit vuosikymmenien kokemusten kautta. Kun ei ollut kokemusta, ilvekset jäljet sotkettiin helposti vaikka ajokoiran jälkiin. Vielä 30 vuotta sitten ilvestä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Ilvesjahdissa rauhallinen alku Pohjois-Karjalassa

Ilvesjahti on käynnistynyt verkkaisesti Pohjois-Karjalassa. Jahti alkoi viikonloppuna ja Riistakeskuksen tietoon oli maanantaihin mennessä tullut vain yksi kaadettu ilves. Maakuntaan on myönnetty luvat 14 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Edellisellä metsästyskaudella lupia oli 33. Pyyntimäärää on vähennetty, koska ilveskanta on pienentynyt. Maakunnan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Komission esitys voi pahimmassa tapauksessa lopettaa karhun ja ilveksen metsästyksen Suomessa – esitykset ovat tiukempia kuin luontodirektiivi

Tarkoituksena on päivittää luontodirektiivin tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevää ohjeasiakirjaa. Euroopan komissio on laatinut esitysluonnokset luontodirektiivissä tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevän ohjeasiakirjan päivittämiseksi. Esityksissä on kovia rajoituksia tiukasti suojeltujen lajien, kuten suden, ilveksen ja karhun metsästyskäytäntöihin. Sudelle esitetään kokonaan uutta liitettä. ”Uusi … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Suomen riistakeskus myönsi ilveksen poikkeusluvat: Poronhoitoalueen eteläpuolen lupamäärä putosi noin puoleen

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 205 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta. Syy lupamäärän laskuun on se, että ilveskanta on pienentynyt kolmen viime vuoden aikana. Riistakeskuksen mukaan lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein. Lupamäärä laski merkittävästi … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Satakunnan toimialueelle poikkeusluvat 15 ilvekselle

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on metsästyskaudelle 1.12.2018 – 28.2.2019 myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia kaikkiaan 15 ilveksen metsästämiseen. Edellisellä metsästyskaudella ilveksiä kaadettiin 27. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella elää tällä hetkellä 130 – 145 aikuista ilvestä, sekä niille tänä vuonna … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa ilveksen metsästykseen – lupamäärä puolittui

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­set poik­keus­lu­vat jou­lu­kuus­sa al­ka­val­le met­säs­tys­kau­del­le. Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ta­voit­tee­na on il­ves­kan­nan pi­tä­mi­nen va­kaa­na. Ou­lun riis­ta­kes­ku­sa­lu­een osuus oli yh­teen­sä 21 poik­keus­lu­paa. Lu­pa­mää­rä pu­to­si noin puo­leen edel­lis­vuo­des­ta. Syy lu­pa­mää­rän las­kuun on il­ves­kan­nan pie­nen­ty­mi­nen kol­men edel­li­sen vuo­den voi­mak­kaan ve­ro­tuk­sen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty | Suomen riistakeskus

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 205 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta. Lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein. Erityishuomiota kiinnitettiin myös MetsäpeuraLife-hankkeen siirtoalueisiin sekä porohoitoalueen läheisyyteen. Lupamäärä laski merkittävästi kaikilla riistakeskusalueilla lukuun ottamatta Rannikko-Pohjanmaata, jonne lupia … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi