Kanuloukku

Elävänä pyytävät loukut on tarkistettava vähintään kerran vuorokaudessa. Mikä lisää työtä, kanuloukku soveltuu täsmäpyyntiin. Lähettävä riistakameraa käytettäessä on suositeltavaa tarkastaa loukut useammin, siten varmistaa GSM-yhteyden toimivuus käytännössä.

Saaliseläimet kannatta totuttaa helppoon elämään ja tarjota syöttejä valitulle pyyntipaikalle, ennen kuin virittää pyydykset pyyntiasentoon.

Reviirien reuna alueet ja kulkureitit ovat hyviä paikkoja loukuille

Supikoira liikkuu ojien ja kosteikkojen reunamia hyväksi käyttäen. Supikoiran saaliseläimet suosivat kosteikkoja ja ojien penkkoja. Supikoirapariskunta kuljeskelee yhdessä ravinnonhaussa.

https://hirvikota.files.wordpress.com/2014/04/5ed14-ep25c325a4ilev25c325a4supi3.jpg

Supikoira viihtyy monenlaisissa elinympäristöissä. Mieluiten se elää kosteissa metsissä, vesistöjen äärellä tai lehtimetsissä, joissa on paljon aluskasvillisuutta.

Huolellisesti maastoon sulautettuun loukkuun pienpedot menevät todennäköisemmin

Kanuloukku

Supikoiran ja ketun metsästys kanu-loukuilla kannattaa keskittää kulttuuriympäristöihin, asutuksen ja peltojen sekä lintujen pesimäpaikkojen lähelle. On tärkeää totuttaa supikoirat ja ketut löytämään ravintoa pyyntipaikoilta jo kesällä.

Supikoira naaras saa pentueen tavallisesti joka vuosi huhti–toukokuussa, 8–10 pentua joskus jopa enemmän.

Seurannat antavat arvokasta tietoa supikoiran kannanhallintaan.

Pannoitukset ovat paljastaneet supikoirien kykenevän yllättävän pitkiin vaelluksiin. Supikoiralle vesistötkään eivät ole este, ne liikkuu sujuvasti pitkiä matkoja uimalla. Saaristossa pannoitetut supikoirat uivat saarelta toiselle, eivätkä kaihda suuremmallekaan selälle lähtemistä.

Vieraspedot ovat vakava uhka linnuille.

Tutkimuksissa riistakamerat ovat kuvanneet supikoiria tihutöissä niin fasaanin kuin sorsien keinopesillä. Tarkkavainuinen supikoira on erityisen tehokas lintujen maapesien tuhoaja.

Supikoirakannan rajoittaminen kosteikoilla ja lintuvesien ympäristöissä on erittäin tärkeää.

Parasta loukuttamisaikaa on loppukesä-alkusyksy sekä kevät, joskin suurin osa saaliista koostuu syyspuolella saaduista nuorista keväällä syntyneistä yksilöistä.

Kettu on hyvin epäluuloinen eläin ja pyydyksen pohja on hyvä päällystää esimerkiksi puulla. Tunneliloukkua pidetään ketun loukkupyynnissä tehokkaimpana.

Loukku lukitaan laukeamattomaksi ja eläimet voivat hakea syötit loukusta vapaasti. Pyyntiajan alettua loukku viritetään metsästykseen ja loukkuruokailuun tottuneet eläimet jäävät saaliiksi.

Loukkupyynti ei sovellu ainoana pyyntimenetelmänä supikoirien tehometsästykseen, sillä kokeneet yksilöt eivät mene pyydyksiin vaan vaativat muiden aktiivisten pyyntimenetelmien yhdistämistä loukkupyyntiin.

Täsmä- ja tehopyyntiin syksyllä

Loukkupyynti sopiikin paremmin selkeästi rajattujen alueiden täsmäpyyntiin, esim. asutuksen läheisyydessä ja vesilintujen pesimäalueen läheisyyteen.

Tehopyyntimielessä voidaan jokin tietty supikoirien käyttämä alue loukuttaa sijoittamalla alueelle suuri määrä pyydyksiä samanaikaisesti.

Tällaiseksi kohteeksi soveltuvat esimerkiksi rehevät lintuvedet tai jokin supikoirien yleisesti käyttämä elinalue. Saaliskirjanpito on tärkeää pyynnin vaikutusten arvioimiseksi.

Kannan harventuessa poikasmäärä voi kohota ja olla liki 20 poikasta yhdessä poikueessa. Joten tehopyynti ei voi olla yhden vuoden kampanja.

Viikissä tehtiin 3-vuotinen tutkimus, jossa havaittiin, että vasta kolmantena vuonna petopyynnillä alkoi olla kantaa leikkaava vaikutus.

Elävänä pyytävät loukut tulee metsästyslainsäädännön mukaisesti kokea vähintään kerran vuorokaudessa. Elektronisten valvontalaitteiden avulla pyyntilaitteiden kokeminen olisi mahdollista saada vähemmän aikaa vieväksi.

Supikoiran pannoittaminen

Supikoiria voidaan myös pyytää loukuilla niiden pannoittamista varten.
Pannoitetun yksilön liikkeitä on mahdollista seurata ja näin löydetään uusia pesäluolastoja, joista on mahdollista esimerkiksi luolakoiria apuna käyttäen saada poistettua muita supikoirayksilöitä.

Pannoitetun yksilön löytäessä puolison, seuranta mahdollistaa myös sen saaliiksi saamisen. Tätä metsästys menetelmää on käytetty Ruotsissa jo usean vuoden ajan.

Varovaisen ketun pyyntiin sopii paremmin tunneliloukku.

Lisää aiheesta:

Loukkupyynti
Elävänäpyytävät loukut

Tunneliloukku
Kanuloukku
Rautapyynti – hetitappavilla loukuilla
Villisian pyynti aitaukset