Kanuloukku

Elävänä pyytävät loukut on tarkistettava vähintään kerran vuorokaudessa. Mikä lisää työtä. Lähettävä riistakameraa käytettäessä on suositeltavaa tarkastaa loukut useammin, siten varmistaa GSM-yhteyden toimivuus käytännössä.

Saaliseläimet kannatta totuttaa helppoon elämään ja tarjota syöttejä valitulle pyyntipaikalle, ennen kuin virittää pyydykset pyyntiasentoon.

Reviirien reuna alueet ovat hyviä paikkoja loukuille. Supikoira liikkuu kosteikkojen kuten ojien  reunamia hyväksi käyttäen. Supikoiran monet saaliseläimet sammakot ja myyrät suosivat ojien penkkoja.

Huolellisesti maastoon sulautettuun loukkuun pienpedot menevät todennäköisemmin

Kanuloukku

Supikoiran ja ketun metsästys loukuilla kannattaa keskittää kulttuuriympäristöihin, asutuksen ja peltojen lähelle. On tärkeää totuttaa supikoirat ja ketut löytämään ravintoa pyyntipaikoilta jo kesällä.

Kettu on hyvin epäluuloinen eläin ja pyydyksen pohja on hyvä päällystää esimerkiksi puulla. Tunneliloukkua pidetään ketun loukkupyynnissä tehokkaimpana.

Loukku lukitaan laukeamattomaksi ja eläimet voivat hakea syötit loukusta vapaasti. Pyyntiajan alettua loukku viritetään metsästykseen ja loukkuruokailuun tottuneet eläimet jäävät saaliiksi.

Parasta loukuttamisaikaa on loppukesä-alkusyksy sekä kevät, joskin suurin osa saaliista koostuu syyspuolella saaduista nuorista yksilöistä.

Loukkupyynti ei sovellu ainoana pyyntimenetelmänä supikoirien tehometsästykseen, sillä kokeneet yksilöt eivät mene pyydyksiin vaan vaativat muiden aktiivisten pyyntimenetelmien yhdistämistä loukkupyyntiin.

Loukkupyynti sopiikin paremmin selkeästi rajattujen alueiden täsmäpyyntiin, esim. asutuksen läheisyydessä ja vesilintujen pesimäalueen läheisyyteen.

Tehopyyntimielessä voidaan jokin tietty supikoirien käyttämä alue loukuttaa sijoittamalla alueelle suuri määrä pyydyksiä samanaikaisesti. Tällaiseksi kohteeksi soveltuvat esimerkiksi rehevät lintuvedet tai jokin supikoirien yleisesti käyttämä elinalue. Saaliskirjanpito on tärkeää pyynnin vaikutusten arvioimiseksi.

Elävänä pyytävät loukut tulee metsästyslainsäädännön mukaisesti kokea vähintään kerran vuorokaudessa. Elektronisten valvontalaitteiden avulla pyyntilaitteiden kokeminen olisi mahdollista saada vähemmän aikaa vieväksi.

Supikoiran pannoittaminen

Supikoiria voidaan myös pyytää loukuilla niiden pannoittamista varten.
Pannoitetun yksilön liikkeitä on mahdollista seurata ja näin löydetään uusia pesäluolastoja, joista on mahdollista esimerkiksi luolakoiria apuna käyttäen saada poistettua muita supikoirayksilöitä.

Pannoitetun yksilön löytäessä puolison, seuranta mahdollistaa myös sen saaliiksi saamisen. Tätä metsästys menetelmää on käytetty Ruotsissa jo usean vuoden ajan.

Lisää aiheesta:

Loukkupyynti
Elävänäpyytävät loukut

Tunneliloukku
Kanuloukku
Rautapyynti – hetitappavilla loukuilla
Villisian pyynti aitaukset

Mainokset