Näkyminen vs Maastovärit

Hirvenmetsästyksessä suojavärin pitää olla oranssi tai oranssinpunainen.

Oranssi tai oranssinpunainen väri on huomattavasti helpompi havaita syksyisessä metsässä normaalin näkökyvyn omaavallekin henkilölle. Se on paljon parempi kuin kastunut ja tummunut punainen vaate, joka ei hämäränä päivänä juuri erotu.

Orange wear

Hirvieläinten metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta.

Väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.
Vaatimus ei koske metsästäjää, joka metsästää rakennelmansuojasta. Metsästysasetus 666/1993 22§

Maastopuku /-väritys

Maastopuvun tehtävänä on maastouttaa metsästäjät saaliilta näkymättömiin. Samalla maastoutuu myös muilta metsästäjiltä.

Camo wearing

Samalla alueella metsästävien on tiedettävä toistensa sijanti tarkalleen ja ampumasektorit on tiedettävä vahinkojen välttämiseksi. Saaliin noutaminen, alueelta poistumisesta ym. pelisäännöt on oltava kaikkien tiedossa.

Maastossa saattaa liikkua ulkopuolisia, jotka ovat sienestämässä, retkeilemässä tai muita ulkoilijoita. Joiden pukeutuminen ei erotu maastosta.