Avainsana-arkisto: Metsähanhet

Metsähanhien metsästyskausi alkoi tänään – Suomen riistakeskus kannustaa metsästäjiä lähettämään hanhien päitä tutkimusnäytteiksi

Tieto saaliin alalajikoostumuksesta on tärkeimpiä tietotarpeita metsähanhen kannanhoidossa. Sekä taiga- että tundrametsähanhien metsästys on sallittu. Metsähanhen metsästyskausi alkoi tänään tiistaina Suomen kaakkoisosassa. Metsästys on mahdollista erikseen nimetyissä kunnissa ja maakunnissa. Metsästyskausi päättyy 30. marraskuuta. Metsähanhen molemmat alalajit, taigametsähanhi ja tundrametsähanhi, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Metsähanhijahti alkaa 1.10. Suomen kaakkoisosaan rajattuna – riistakeskus haluaa saalishanhien päät talteen

Metsähanhen met­säs­tys al­kaa 1. lo­ka­kuu­ta ja päät­tyy 30. mar­ras­kuu­ta. Ai­ka- ja alu­e­ra­joi­tuk­sel­la met­säs­tys py­ri­tään koh­den­ta­maan met­sä­han­hen run­sas­lu­kui­seen ala­la­jiin, tund­ra­met­sä­han­heen, Suo­men riis­ta­kes­kus pe­rus­te­lee tie­dot­tees­saan. Loka-mar­ras­kuus­sa sal­li­tul­la met­säs­ty­sa­lu­eel­la suu­rin osa met­sä­han­his­ta on tund­ra­met­sä­han­hia, joi­den Eu­roo­pan noin 600 000 yk­si­lön ko­ko­nais­kan­ta on kym­men­ker­tai­nen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Miksi metsähanhien metsästys sallittiin tänä vuonna vain Kaakkois-Suomessa? Vastaus löytyy geeneistä

Metsästäjät ja rengastajat lähettivät 1 500 metsähanhen sulkaa tutkijalle. Suomessa tavataan syksyllä kahta metsähanhen eri alalajia. Taigametsähanhi on merkittävästi taantunut alalaji, joka pesii meillä. Tundrametsähanhi on puolestaan runsaslukuinen alalaji, joka pysähtyy Kaakkois-Suomessa muuttomatkallaan Pohjois-Venäjältä Keski-Eurooppaan. Geneetikko Johanna Honka Oulun yliopistosta tekee … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Metsähanhen metsästyskielto jatkuu

Metsästyskielto on ministeriön mukaan ainoa tapa pysäyttää kannan pieneneminen. Metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan koko maassa. Kielto kestää maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaan tulevan metsästysvuoden loppuun. Asetus astuu voimaan elokuun ensimmäisenä päivänä. Metsästyskielto on ministeriön mukaan nopein ja tällä hetkellä ainoa … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Riistakeskus pyytää havaintoja metsähanhen pesinnästä

Suomen riistakeskus pyytää havaintoja metsähanhen viime vuosien pesinnöistä, pesimäpaikoista ja sulkimisalueista Pudasjärven, Puolangan, Vaalan tai Utajärven alueilla. Havaintojen kerääminen liittyy taantuneen metsähanhikannan hoitosuunnitelman mukaiseen kannan seurantaan ja metsästyssäätelyn valmisteluun. Kansainvälisesti valmistelussa on taigametsähanhen koko muuttoreitin kattava metsästyssäätely. Havaintoja tullaan myös … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,