Ampumaennakko hirvi

Liikkuvaan maaliin ammuttaessa ennakointi on kaiken metsästyksen perusta. Avainsana on siis toistettavuus; kun opit oikean ennakon tiettyyn tilanteeseen, niin toistat sitä aina vastaavanlaisessa tilanteessa, eli käytät samaa radalla opittua tähtäyskuvaa. Liikkeessä oleva hirven osuma-alueeseen pitää osua. Liikenopeus vaikeuttaa tappavan ampumasuorituksen onnistumiseen.

Mutta luonnossa hirvi ei liiku samalla tavalla kuin ”junahirvi hirviradalla”. Ennakkotaulukkoon on laskettu hirven liikenopeuden ja ampumaetäisyyden vaikutusta osumaan. Luodin hidastuvuutta ei ole otettu huomioon, koska sillä ei ole suurta merkitystä lyhyellä matkalla. Pitkillä etäisyyksillä ballistiset ominaisuudet on huomioitava.

Hirvi ennakkotaulukko

Hirvijahdissa ei sen suurempaa tarkkuutta yleensä tarvitakaan riittää, että aseella osuu ”käsivaralta”. Taulukon arvot on suuntaa antavia arvoja. Vanhaa liikuvaan tauluun suoritettua ampumakoetta vastaava taulun liikenopeus on 6 m/s.

Liikkuvaan maaliin ammuttaessa on otettava ennakkoa, jotta osuu haluttuun kohtaan taulussa. Vastaavasti jos tähdätää taulun osumakohtaan niin, silloin laukaus osuus taakse tähdätyspisteestä.

Luodin lähtönopeus vaikuttaa jonkin verran osumaan, nopeampi luoti pienentää ennakon tarvetta ja hitaampi luoti lisää ennakon ottamista. ( 25 m/s vastaa n. 2 cm.)

Ampumaetäisyyden arviointi

Ampumaetäisyyden oikealla arvioinnilla on suurempi merkitys kuin luodin lähtönopeudella. Jos ampumaetäisyys arvioidaan 10 – 15 metriä pieleen niin osuma piste siirtyy kohteessa 10 – 15 cm.

hirven-asento-ja-osuma-alue-10x10Kuvan mitta-asteikossa viivan väli on 10 cm. Hyväksytyn osuma alueen halkaisija ampumakokeessa on 23 cm.

Jos osuma alueen halkaisijaa verrataan etäisyyteen, se vastaa silloin n. 25 metrin arviointivirhettä ampumaetäisyydessä. Silloinkin vaaditaan hyvää laukaisua.

Etäisyyden kasvaessa arviointi virheet kasvaa, jos ei ole etäisyyden ilmoittavaa mittalaitetta.

Eikä hirvi useinkaan tule passipaikalle parhaassa tähtäys asennossa, 60-80% osuma-alue on useinkin vielä riittävä. Ampumapaikan vapaa näkyvyys ja hirven liike ratkaisee milloin kannattaa ampua tai antaa hirvelle mahdollisuus jatkaa matkaansa.

Hirven liikenopeuden arviointi

Hirvi liikku maastossa erilaisella nopeudella, kävelevän hirven nopeus on n. 10 km/h (2-3 m/s) ja pakoon juoksevan hirven nopeus on n. 40 km/h (n. 10 m/s).

Rauhallisesti kävellevän hirven ennakko 75 metristä on n. 20 cm, mikä vastaa ampumakokeessa olevan taulun osumakuvion halkaisjaa 23 cm.

Hölkäävän hirven ennakko on ”parrassa” eli n. 60 cm ja pakoon juoksevalla se on ”turvassa” n. 120 cm jo  n. kaksin kertainen hölkkäävään verrattuna. Se kannattaako juoksevaa ”stressihirveä” ampua on kiinni siitä mitä on seurueessa sovittu.

Juoksevaan hirveen ampuminen vastaa 150 metrin ampumaetäisyyttä hölkäävään hirveen.

Hirven liikenopeuden n. 10 km/h arviointi virhe 75 metrissä vastaa kohteessa 20 cm.
Nopeuden arvioinnissa voi hyödyntää hirven kokoa, aikuisen hirvi pituus on n. 3 metriä ja vasa n. 2 metriä. Kun liikkuu 6 m/s – aikuinen liikkuu silloin 2 x pituutensa ja vasa 3 x pituutensa sekunnissa ja 9 m/s aikuinen liikku 3 x pituutensa.

Virheiden kertaantuminen lisää osuma virhettä

Osumavirhe metsästys tilanteessa merkitsee haavakkoa ja useita laukauksia. Sekä lihan pilaantumisen riski kasvaa.

Siinä muutama peruste, miksi hirviradalla kannattaa vietää aikaa ennen metsästyskauden alkua harjoitella molempiin suuntiin liikkuvaan tauluun. Ja passi paikalle tultaessa kannatta arvioida sopivat ampumaetäisyydet passipaikalla esimerkiksi askelmitalla.

Maastossa pitää ottaa huomioon turvalliset ampumasektorit sekä ajoon osallistuvien turvallisuus.

Ampumakoe-esite

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Mainokset