Äänenvaimennin

Äänenvaimennin on laite, jonka tarkoituksena on alentaa ruutikaasujen virtauksen aiheuttamaa melua. Äänenpaineen alentaminen voi tapahtua esimerkiksi korkeapaineisen kaasun hallitulla paineen alentamisella tai resonaattorikammiolla, jossa ääniaallot kumoavat toisiaan.

Aseissa äänenvaimentimet ovat hyödyllisiä ampumaratamelun vähentämisessä ja ampujien kuulon suojelemisessa. Äänenvaimennin suojaa myös metsästyskoiran ja ampujan kuuloa.

Äänenvaimennin pienentää aseen rekyyliä n. 20%.

Äänenvaimentimen toiminta perustuu siihen, että Vaimennin leikkauskorkeapaineisia ruutikaasuja (paine: ~20 MPa) ohjataan laajentumaan vaimentimen sisällä oleviin rajattuihin kammioihin, jotka ovat tilavuudeltaan noin 20–30-kertaisia verrattuna piipun tilavuuteen.

Ruutikaasut siis saavat laajeta sekä myös jäähtyä vaimentimessa ennen pääsemistään vaimentimesta ulos ja tämä kaasun paineen aleneminen ilmenee aseen suuäänen vaimenemisena.

Äänenvaimentimella on mahdollista poistaa ruutiaseiden laukaisumelua tehokkaasti vain, jos luodin lähtönopeus piipun suulla alittaa äänennopeuden.

Yliääniluoti aiheuttaa ylisoonisena lentäessään yliäänipamauksen, jota ei voi poistaa vaimentimella.

Nykyaikaiset vaimentimet eivät huononna aseen osumatarkkuutta lainkaan. Vaimentimet voivat kuitenkin aiheuttaa osumakeskiön siirtymää, kuten mikä tahansa piippuun lisättäva massa joten on tarpeellista kohdistaa ase uudelleen.

Vaimenninkierre

Äänenvaimennin valitaan aseen kaliberin ja piipunsuun paksuuden mukaan.

Äänenvaimenninvalmistajilla yleisin kierre on metrinen hienokierre mm. M14 x 1, M15 x 1, M16 x 1, M17 x 1 ja M18 x 1. Kierteen halkaisija riippuu piipunsuun paksuudesta. MuzzleSpigotPiipunsuu kannattaa pitää mahdollisimman paksuna, eli kierteen halkaisija mahdollisimman suurena.

Ohjainpintakierre eli  Spigot (F) tarkoittaa kierreosan takana olevaa ohjainpintaa. Ohjain varmistaa vaimentimen kiinnityksen oikeassa asennossa aseen piippuun.

Vaimentimen kiinnitys aseeseen

Työnnä aseen piippu vaimentimen sisälle ja tunnustele, että piipun ja vaimentimen kierteet kohtaavat. Vaimentimen tulee kiertyä helposti kevyellä voimalla. Mikäli se
kiertyy tahmeasti tai ottaa vastaan, tarkista ettei kierteeseen ole joutunut roskia tai ettei kierre ei ole lähtenyt väärälle ”jengalle”.

vaimennin-1Vaimentimen kiristykseen ei tarvita työkaluja, pelkkä käsin kiristys riittää.
Äänenvaimenninta kiinnitettäessä on tärkeää, että se kierretään kunnolla kiinni. ”Yhden käden tiukkuuteen”, vaimentimen vastinpinta piipussa on pidettävä aina puhtaana. Kiristykseen ei käytetä työkaluja ellei toisin vaadita.

Pienikin likahippunen vastinpinnassa saattaa vääntää vaimenninta vinoon loppukiristyksessä. Sekä äänenvaimentimen että piipunsuun kierteet on pidettävä aina puhtaina ja öljyttyinä.

Kun vaimennin otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön tarkista kiinnityksen kireys jokaisen laukauksen jälkeen, ensimmäisen 5 laukauksen sarjassa. Se käy samalla kun tarkistetaan aseen kohdistus tehtyjen muutosten jälkeen.

Kierrelukitteita ei saa käyttää, sillä vaimennin on irrotettava usein. Kun äänenvaimennin ei ole paikallaan, on piipunsuussa pidettävä suojamutteria.

Vaimentimen asennuksen jälkeen on katsottava ennen ampumista piipun läpi, että vaimentimen luotikanava istuu suorassa.

Vaimennin irti aseesta

Vaimenninta ei pidä jättää kiinni aseeseen ampumisen jälkeen. Jos vaimenninta pidetään jatkuvasti aseessa, on vaarana kierteiden kuivuminen ja ruostuminen, jolloin vaimennin voi jysähtää kiinni. Vaimentimeen kertyvä kondensoituva kosteus valuu aseeseen piipun kautta.

Äänenvaimentajalla varustetussa aseessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ammunnan jälkeen piipun ja vaimentajan sisään jäävän piipun ulkoisen osan suojaamiseen.BushingRemoved

Vaimentimen sisällä on aina ruudin palamistapahtuman tuloksena kosteutta (vesihöyryä), joka saattaa palojäämien kanssa muodostaa syövyttäviä happoja. Vaimentaja on ainakin metsästyskauden jälkeen kuivatettava ja tuuletettava huolella ennen öljyämistä.

Luodin lähtönopeus

Äänenvaimentimella on mahdollista poistaa ruutiaseiden laukaisumelua tehokkaasti vain, jos luodin lähtönopeus piipun suulla alittaa äänennopeuden. Yliääniluoti aiheuttaa ylisoonisena lentäessään yliäänipamauksen, jota ei voi poistaa vaimentimella.

Äänenvaimentimen huolto

Äänenvaimennin ei ole huoltovapaa laite.
Tarvittavat huolto toimet ovat pieniä rutiinin omaisia toimia, samoin tavoin kuin aseen puhdistus.

Ammunnan yhteydessä kuumat palamiskaasut lämmittävät äänenvaimenninta, jolloin sen sisään muodostuu kondensoituvaa vettä vaimennin elementtien pinnoille.

Anna äänenvaimentimen olla avoimessa tilassa, jolloin kosteus pääsee vapaasti haihtumaan. Muuten pinnoille jäänyt kosteus kerää epäpuhtauksia ja aiheuttaa korroosiota.

Kun ase on puhdistettu sen jälkeen vaimentimelle silmämääräinen tarkistus ja levitä kevyesti aseöljyä kiinnityspinnoille ehkäisemään korroosiota.
Silloin tällöin vaimennin kannattaa puhdistaa paineilman avulla, poistaa sisälle kertynyttä nokea ja karstaa. Koska karstaa voi ajautua kiinnityspinnoille.

Lisää aiheesta:

Ampuma-aseet
Tukki
Haulikko
Kiväärit
Ammuntatekniikka
Kaliiperien riistaluokitukset
Kiikaritähtäimen valinta
Äänenvaimennin