Avainsana-arkisto: Taimikko vahingot

Metsäklinikka: Onko taimissa vika, jos neulaset ruskistuvat?

Kanta-Hämeestä löytyi viime keväänä useilta kuusenistutusalueilta vaurioituneita puuntaimia. Oliko vika istutetuissa taimissa, metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen johtaja Eija Vallius? ”Sitä selviteltiin taimitarhan ja tutkijoiden kanssa, ja johtopäätös oli, että poikkeukselliset taimikkotuhot olivat kevätahavan aiheuttamia.” ”Kuusentaimet oli istutettu syksyllä 2016. Huhtikuussa tuli erittäin … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , | Kommentoi

Hirvikarjasta miljardilasku Suomelle – tuhoutuneita taimikoita yli 1 000 000 hehtaarilla

Vakavasti tai täydellisesti hirvien tuhoamia taimikoita on Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 105 000 hehtaaria. Lievemmin tuhoutuneita taimikoita arvioidaan olevan yli 900 000 hehtaarilla. Kokonaan tärvellyn taimikon arvoksi voi kohtuudella laskea 2 000 euroa hehtaarilta ja lievemmän tuhon arvonalennukseksi arviolta 500 euroa … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Joutuivatko taimikot ahavan kouriin – Metsänomistajien kannattaa nyt tarkistaa taimikot

Keväällä kannattaa selvittää, onko talven aikana tullut tuhoja metsään. Metsänomistajien kannattaa viimeistään nyt tarkistaa taimikot talven jäljiltä. Lumi ei tehnyt tuhoja menneenä talvena, mutta runsas hirvikanta ja kevätahava ovat voineet iskeä taimikkoon. Tukkimiehentäi on yksi yleisimmistä ja kohtalokkaimmista tuholaisista sekä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Hirvikanta, taimikon rakenne ja alueelliset tekijät vaikuttavat tuhoriskiin – Voimakas maanmuokkaus nostaa tuhoriskiä

Korkea hirvikanta on tärkein hirvituhoriskiä lisäävä tekijä. Muut hirvituhoriskiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa taimikon sisäisiin ominaisuuksiin ja yksittäistä metsikköä laajemman aluetason tekijöihin. Hirvi on Suomen suurin luonnonvarainen eläin, Fennoskandian tärkeimpiä riistaeläimiä ja taimikoiden pahin tuhoeläin. Hirvet aiheuttava tuhoa metsäpuille syömällä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Tuhojen estäminen taimikoissa

Metsäkauris syö myös kuusentaimista latvoja, joihin muut hirvieläimet eivät yleensä koske. Myyrät aiheuttavat taimikoille jopa täydellisiä tuhoja kannanvaihtelun huippuvuosina. Taimissa syöntikohta paljastaa myyrälajin: latvaosaa silmuineen syö metsämyyrä, tyviosan kuorta peltomyyrä ja juuristoa vesimyyrä. Varttuneissa taimikoissa yleisimmin tuhoja aiheuttavat hirvieläimet, yleisimpinä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pöllöjen huhuilu voi suojata koivuntaimia – koivut kasvavat paremmin pöllöjen äännellessä

Väitöstutkimuksen mukaan pöllöjen ääntely saattaa suojata koivuntaimia, koska se vähentää myyrien laidunnusta. Tutkimuksen mukaan pöllönhuhuilulla ei alkukesästä ole vaikutusta koivun-, männyn- tai kuusentaimiin, mutta loppukesästä koivut kasvavat paremmin pöllöjen äännellessä. ”Alkukesästä myyrien suosimaa tuoretta ruohoa on runsaasti saatavilla, mutta loppukesästä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Hirvet laumautuvat ja tekevät tuhojaan entistä enemmän – samoilla alueilla on myös susireviireitä

Metsänomistajat ovat kyllästyneitä korkeaan hirvikantaan. MTK Metsälinjan kenttäpäällikkö Mikko Syri sanoo, että susikeskustelu on käymistilassa. Jotkut puhuvat puolesta, toiset vastaan, ja totuuksia on yhtä paljon kuin on mielipiteitä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan susikannan painopiste on siirtynyt läntiseen Suomeen, missä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

Metsänhoito uudistuu hitaasti | Metsälehti

Hidasta näyttää olevan myös metsänhoidon ongelmien ratkaisu ja hyväksi todettujen toimintatapojen läpivienti. Vuoden 1949 harsintajulkilausuma ei lopettanut harsintahakkuita. Valtio ja firmat siirtyivät selkeisiin uudistamishakkuisiin 1950-luvulla. Avohakkuisiin perustuvaan viljelymetsätalouteen siirryttiin yksityismetsissä laajemmin vasta 1960-luvulla. Professori Yli-Vakkurin tutkijaryhmä teki 1960-luvun lopulla selvityksen … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Metsänhoito: Hirvivahingot ovat täysin kestämättömät –”Susikanta kannattaisi nostaa 2 000 yksilöön”

”Hirvimiehillä olisi tuossa puuhaa, mutta koska se ei tunnu heiltä onnistuvan, olen miettinyt myös anarkistisempaa vaihtoehtoa.” ”Suhteellisen tuore” metsänomistaja Matti Mäkelä Karkkilasta kertoo mielipidekirjoituksessaan, että hirvikanta on joka talvikautena laiduntanut hänen taimikoissaan katkoen mäntyjen ja koivujen latvat ainakin osittain. ”Minä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Hirvituhot: Arvioi hirvituho laskurilla | Metsälehti

Kaikista hirvituhoista ei saa korvausta. Metsälehden tekemä video opastaa, miten korvausmahdollisuutta voi arvioida hirvivahinkolaskurilla. Metsänomistajalla on ongelma: Hirvet ovat katkoneet männyntaimia talven aikana, mutta vahingoittuneista puista saa korvausta vasta, kun tuhot ylittävät 170 euron korvauskynnyksen. Ylittyykö kynnys? Kannattaako tuhoista tehdä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Metsänistutustyö osa 3: Metsänistutus työvälineet | YouTube

Valitsemalla itselle parhaiten sopivan taimivakan ja taimipaakuille oikean kokoisen istutusputken työ sujuu jouhevasti.

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Riistapelto on syytä sijoittaa kauas vilkasliikenteisistä teistä – kylvettävä 30.6. mennessä

Riistalle tarkoitetut pellot tarjoavat suojaa ja ruokaa sekä ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Kasvivalikoimasta riippuen riistapelloista hyötyvät riistan ja muiden eläinten ohella myös monet hyönteislajit, kuten perhoset ja mehiläiset. Riistapelloilla ratkaisut tehdään pääasiassa riistalajeja ajatelle. Peltokanalinnuille ja viljelysalueiden pienriistalle riistapeltojen määrä ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Moottorisahan päivittäishuolto ja säätäminen – vaativissa olosuhteissa käytettävä laite

Moottorisaha on pienkoneista ehkä vaativimmissa olosuhteissa käytettävä laitetyyppi. Huolellinen ja varsinaisen työn tehokkuudesta kiinnostunut sahaaja kuitenkin tekee sahalle aina päivittäisen huollon, sillä siihen ei yleensä kulu kovinkaan paljon aikaa. Ennen työskentelyn aloitusta tehtävä päivittäinen tarkistus on myös hyvä opetella. Esimerkiksi … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , ,

Hirvikarkotekokeista selkeitä tuloksia

Kannansäätely metsästämällä on tärkein vahinkojen vähentämismenetelmä, mutta taimikkovahinkoja tulee esiintymään etenkin talvitihentymäalueilla, vaikka hirvikantaa saataisiin pienennettyä. Tällöin tarvitaan muita menetelmiä hirven puiden taimiin kohdistaman syönnin haittojen pienentämiseksi. Hirvi aiheuttaa vakavimman haitan taimen jatkokehitykselle katkaistessaan päärangan joko latvakasvaimesta tai alempaa rungosta. … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Metsähoito: Metsään.fi-palvelussa uusia ominaisuuksia – ilmoita hirvieläinvahinko ja tarkista kuvion kemeratilanne

Metsänomistajille suunnattuun Metsään.fi-palveluun on tullut uusia ominaisuuksia. Nyt siellä voi ilmoittaa hirvieläinvahingoista ja tarkistaa kartalta, mistä kuvioista on tehty kemerahakemus ja milloin. Metsäkeskuksen hallinnoimassa Metsään.fi-palvelussa voi tehdä ilmoituksen taimikon hirvituhoista. Kartalta valitaan kuvio, johon vahinko on kohdistunut, tai vahinkoalue rajataan … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,