Pyydykset

Elävänä pyytävästä loukusta on säädetty metsästysasetuksen 11 §:ssä ”Loukun ja muun pyyntilaitteen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seisomaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa, ja rakenteeltaan sellainen, että eläin ei voi vahingoittaa itseänsä.”

Lisäksi elävänä pyytävän loukun kokemisesta säädetään metsästysasetus 11 §:ssä ” Pyyntilaitteen käyttäminen on järjestettävä siten, että ainakin kerran vuorokaudessa voidaan todeta, onko eläin mennyt pyyntilaitteeseen.”

Loukussa olevan eläimen lopettamisesta on metsästysasetuksen 19 §:ssä poikkeussäännös aseita koskevista kielloista ”Sen estämättä, mitä edellisellä säädetään, saa luolassa, loukussa, tai muutoin vastaavissa olosuhteissa olevan eläimen sekä haavoittuneen tai loukkaantuneen eläimen ampumiseen käyttää tarkoituksen sopivaa ampuma-asetta.”

Eli eläimen lopettamiseen voidaan käyttää käsiasetta, joka muuten on kielletty metsästyksessä.

Jos pienpetoja metsästetään luotiasetta käyttäen, metsästysasetuksen 16 § 1. momentissa ja 17 §:ssä säädetään seuraavaa: ”… jos asetta käytetään ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran … ampumiseen, patruunan luodin painon on oltava vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea.”

Lähde: Lahtinen & Jokinen, 2000