Pyydykset

Elävänä pyytävästä loukusta on säädetty metsästysasetuksen 11 §:ssä ”Loukun ja muun pyyntilaitteen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seisomaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa, ja rakenteeltaan sellainen, että eläin ei voi vahingoittaa itseänsä.”

(Lahtinen & Jokinen, 2000)

Lisäksi elävänä pyytävän loukun kokemisesta säädetään metsästysasetus 11 §:ssä ” Pyyntilaitteen käyttäminen on järjestettävä siten, että ainakin kerran vuorokaudessa voidaan todeta, onko eläin mennyt pyyntilaitteeseen.”

(Lahtinen & Jokinen, 2000)

Loukussa olevan eläimen lopettamisesta on metsästysasetuksen 19 §:ssä poikkeussäännös aseita koskevista kielloista ”Sen estämättä, mitä edellisellä säädetään, saa luolassa, loukussa, tai muutoin vastaavissa olosuhteissa olevan eläimen sekä haavoittuneen tai loukkaantuneen eläimen ampumiseen käyttää tarkoituksen sopivaa ampuma-asetta.”

( Lahtinen & Jokinen, 2000 )

Eli eläimen lopettamiseen voidaan käyttää käsiasetta, joka muuten on kielletty metsästyksessä.

Jos pienpetoja metsästetään luotiasetta käyttäen, metsästysasetuksen 16 § 1. momentissa ja 17 §:ssä säädetään seuraavaa: ”… jos asetta käytetään ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran … ampumiseen, patruunan luodin painon on oltava vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea.”

( Lahtinen & Jokinen, 2000 )

 

Mainokset