Majavan pyyntitavat ja menetelmät

Majavan metsästys alkaa aina 20. elokuuta ja jatkuu seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään. Pyyntivälineenä käytetään pääasiassa kivääriä, metsästysjousta tai hetitappavia rautoja.

Metsästyksellä rajoitetaan majavakannan kasvua tihentymäalueilla ja samalla ehkäistään vahinkoja. Majavan aiheuttamia vahinkoja ei korvata valtion varoista.

Majava on arvokas riistaeläin, josta hyödynnetään turkis ja liha.

Majavan elinympäristö

 

Metsästysaseilla tapahtuva pyynti

Ampuma-aseella

Ampuminen voi olla tehokas metsästysmenetelmä majavakannan säätelyssä. Metsästäminen on parhaimmillaan hämärässä tai alkuillan aikana, kun majava on aktiivinen.

Majavia saa ampua vain silloin, kun ne ovat poissa vedestä; liian monet haavoittuivat vakavasti, kun niitä ammuttiin veteen kuolemaan hitaasti tuskallisella tavalla.

Suositeltava kaliiperi on 223 tai sitä suurempi tehoinen. Pienemmät kaliiperit ovat usein alitehoisia majavan kokoiselle eläimelle.

Metsästysjousella

Majavan pyyntiin tarvitaan riittävän voimakas metsästysjousi.

Suurin suositeltu ampumamatka majavalle on 10 metriä. Paras etäisyys on noin 5 metriä – tehokkaallakin jousella. Sopiva siiman pituus on 15-20 metriä, pitemmästä on vain haittaa. Varakelaa ja -siimaa tarvitaan, jos majava esim. sukeltaa ensimmäisen siiman sotkuun pohjassa oleviin puihin.

Suositellaan kiinteäteräistä metsästyskärkeä, tai vaihdettavateräistä, jossa terät on lukittu rungon sisään muuten kuin kierreholkkia vastaan. Raskas nuoli vaikuttaa osumapisteeseen vain vähän lyhyillä ampumaetäisyyksillä, mutta lisää läpäisyä merkittävästi.

Loukkupyynti

Paras metsästystulos saadaan yhdistelmällä erilaisia metsästystekniikoita. Majavakantaa on konrolloitava säännöllisesti ja seurataan kannan kasvamista sekä seurata niiden liikkumista paikasta toiseen ja näin minimoidaan mahdolliset ongelmat.

Hetitappavia rautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan, kanadanmajavan, minkin ja piisamin metsästämiseen sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Rautojen läpimitta saa olla enintään 30 senttimetriä – 11,5″.

Tehokkain majavan pyynti sopiva loukkutyyppi on Duke Body Grip. Sopiva loukku koko on Duke 280 – 8″ tai 330 – 10″.

Ojaan asetettu loukku

Yksi helpoimmista ja menestyksekkäimmistä pyynti menetelmistä on loukkupyyntioja. Aseta riuku loukun napoihin kunkin jousikäämin reiän läpi.

Kiinnitä riuku molemmista päistään ankkuripaaluihin ja ankkuroi paalut ojan penkkoihin. Asennettaessa loukku koskettamaan vedenpintaan, jotta majava voi sukeltaa sen alle ansaan (Kuva 1).

Kuva 1. Ojaan asetettu pyyntiloukku.

Jos kanava on leveämpi kuin 40 cm, aseta lyhyitä paaluja ansan molemmille puolille ohjamaan majavan käyntiä ansaan. Huom! Taivuta laukaisuviikset sivulle päin, kuva 1 esitettyllä tavalla, loukkua lähestyvä majava ei tunnista ansaa.

Penkkaan asennettu pyyntiloukku

Aseta pyyntiraudat sisäänkäynnin suulle ja työnnä paalu kummankin jousisilmukan läpi. Paina molemmat paalut pohjalieteeseen varmistaaksesi tämän vedenalaisen sarjan (kuva 2). Penkkaan asetettua loukkua voidaan käyttää myös majavan pesäpaikan sisäänkäynnin yhteydessä.

Kuva 2. Penkkaan asennettu pyydys

Pyydys kannattaa virittää majavien usein käyttämälle kuluväyllälle.

Jäältäpyynti avannosta

Talvella pyyntiraudat voidaan asettaa jäänpäältä avantoon on talviversio ojaan asetetusta loukkupyyntitavasta. Aseta ankkuripaalu kulkemaan loukun kummankin jousenpäässä olevan reiän läpi. Kiinnitä syötti loukun liipaisimeen.

Kiinnitä riuku ankkuripaalun yläpäähän poikittain (kuva 3.) ja ankkuroi paalu pohjaan. Laske loukku avatoon vedenpinnan alle riittävän syvälle, jotta majava voi sukeltaa hakemaan loukkuun asetettua syöttiä.

Kuva 3. Avantopyynti

Mittaa riittävän pitkä paalu, joka yltää jään pinnan yläpuolelle. Ja näkyy lumisateen jälkeenkin.

Vaakatasossa olevaa riukua apuna käyttäen paalun voi polkea lammikon pohjamutaan kiinni.

Pyyntiraudat

Isot pyyntiraudat on viritettävä, erityistä varovaisuutta noudattaen pyyntikuntoon.
Linkki – Hetitappavien rautojen viritysohje

 

Nahankäsittely opas: Wild fur pelt handling manual