Loukkupyynti

Loukuilla ja heti tappavilla raudoilla suoritettu pyynti on metsästyslain mukaan metsästystä. Tämä tarkoittaa sitä, että metsästystä suorittavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva metsästyskortti ja metsästyslupa alueelle.

Lailliset pyydykset tulisi aina merkitä pyydysmerkillä, luonossaliikkujat ovat yhä tiedostavampia ja kiinnostuneempia ympäristössä tapahtuviin asioihin ja niiden laillisuuteen.

Metsästyslain 31§ pyynnin häiritseminen, laillisen metsästyksen estäminen tai vaikeuttaminen saattamalla pyyntiväline toiminta-kunnottomaksi tai häiritsemällä muulla tavoin pyyntiä on kielletty.

Pyydysmerkillä voidaan osoittaa pyydyksen laillisuus ja käyttötarkoitus sekä oikeudet ja pyydysten tarpeeton vahigoittaminen. Oikeustapauksissa pitää pystyä osoittaamaan pyydysten laillisuus.

Pyydysmerkillä varustettuihin pyydyksiin kohdistuu hyvin vähän ilkivaltaa.

Pyyntipaikkojen kartoittaminen

Pyydystettävän saaliin lajityypilliseen käyttäytymiseen ja elinympäristön tuntemukseen on perehdyttävä huolella. Useimmat eläinlajit ovat kiinnostuneet reviirinsä reuna-alueista, ne käyvät usein tarkistamassa ja merkkaamassa reviirinsä rajat.

Reviirien reuna alueet ovat hyviä paikkoja loukuille. Supikoira liikkuu kosteikkojen kuten ojien  reunamia hyväksi käyttäen. Supikoiran monet saaliseläimet sammakot ja myyrät suosivat ojien penkkoja.

Totutteluruokinta on tärkeä osa kaikkea loukku- ja rautapyyntiä.

Saaliseläimet kannatta totuttaa helppoon elämään ja tarjota syöttejä valitulle pyyntipaikalle, ennen kuin virittää pyydykset pyyntiasentoon.

Näin eläimet tottuvat käymään loukussa.

Pyyntilaitteen seuraaminen

Elävänäpyytäviä yleisloukuja, käytetään mm. supin, ketun, mäyrän ja muiden pienpetojen pyydystämiseen. Pienpedot liikkuvat yleensä yöaikaan, joten loukku Minkki_loukussakannattaa tarkistaa aina aamuisin, jotta eläin joutuisi olemaan loukussa mahdollisimman vähän aikaa.

Elävänäpyytävä loukku on sijoitettava siten, että ne voidaan tarkistaa mahdollisimman helposti, sillä loukut on koettava vähintään kerran vuorokaudessa.

Loukut voidaan tarkistaa esimerkiksi asuinrakennuksesta kiikarien, riistakameran avulla tai paljain silmin.

Eläin lopetetaan ampumalla sitä pienikaliiberisella aseella päähän.

Hetitappavia rautoja saa käyttää vain kun ne aiheuttavat lauetessaan eläimen välittömän kuoleman.

Hetitappavia loukkuja ei tarvitse kiertää tarkistamassa päivittäin, viikoittainen kierros on tehtävä.

Jos saalista tulee niin raudat kannattaa tarkistaa tiheämmin.

Supikoiran ja mäyrän ja todennäköisesti ketun kaula on sen verran paksu, etenkin kun kahdella ensimmäisellä on lähes koko metsästyskauden ajan rasvaa nahan alla, etteivät raudat riitä tappamaan elukkaa heti.

Loukkupyynnissä sukupuolen erottaminen voisi olla vielä mahdollista, mutta pentueellisen eläimen toteaminen ei, joten eettisistä syistä voidaan pienpetojen pyynti aloittaa vasta elokuun alusta. Naaras, jolla on poikasia, on Suomessa rauhoitettu.

Ketun loukkupyynti

Tunneliloukkua pidetään ketun loukkupyynnissä tehokkaimpana.

Norjalainen kettuloukku

Norjalainen kettuloukku

Puurakenteinen ja isokokoinen loukku on melko suuritöinen, mutta talkoilla sellaisen voi rakentaa kohtalaisen nopeastikin.

Tunnelilloukku oikein sijoitettuna on paras mahdollinen loukkumalli ja ainoa, jolla voi saada jopa muutaman aikuisen ketun kaudessa.

Samanmallinen lankkuloukku ladon seinustalla pyytäisi varmasti myös.

Lankkuloukku

Lankkuloukku

Kettu ja supiloukku malli Laitila

Kettu ja supiloukku malli Laitila

Värmlantilainen tunneliloukku

Tunneliloukku on 3,5 – 4 metriä pitkä pyydys. Se rakennetaan paikanpäällä pysyväksi rakennelmaksi.

Tärkeintä ilveksen metsästyksessä on, että pyydys on sijoitettu oikeaan paikkaan. Paikkaan, jossa ilves kulkee usein ja ainoa tapa on seurata ilvesten liikkeitä. Ilvekset merkitsevät reviiriään virtsalla.

Pyyntivälineet on sijoitettava niin, että ilveksen on helpompi mennä sen läpi kuin kiertää sen ympäri. Jos maastossa on luonnolliset rajat ansan sivuilla, näillä voi ohjata ilves pyydystä kohti. Nämä voidaan tehdä pienistä puista ja pensaista.

Erikoisloukut villisikojen pyyntiin

Lisää aiheesta:

Loukkupyynti
Elävänäpyytävät loukut

Tunneliloukku
Kanuloukku
Rautapyynti – hetitappavilla loukuilla
Villisian pyynti aitaukset