Supikoira (Nyctereutes procyonoides)

Supikoira on vieraslaji, joka on alun perin Itä-Aasiasta kotoisin oleva pienikokoinen ja pitkäkarvainen koiraeläinlaji. Se on levinnyt istutettuna vieraslajina Ural-vuoriston länsipuolelle Eurooppaan.

Supikoirat ovat haitallisia etenkin vesistöjen rannoilla maassa pesiville linnuille, jotka eivät ole sopeutuneet niiden kaltaisiin saalistajiin.

supikoira-1

Supikoira on levinnyt maahamme idästä 1930–40-luvuilta alkaen.

Nykyisin säännöllinen levinneisyys ulottuu etelästä Tornio–Suomussalmi linjalle, Lapissa voi esiintyä harhailijoita. Supikoira voi vaeltaa 600 kilometriä etsiessään omaa reviiriä.

Kaikki vieraslajit eivät ole yhtä haitallisia, mutta jotkut menestyvät uudessa elinympäristössä hyvin ja aiheuttavat merkittävää tuhoa alkuperäislajeille. Siksi vieraspetojen ja muidenkin vieraslajien torjuminen on tärkeää riistanhoitotyötä.

Supikoirakannat ovat hyvin runsaat.

Helmikuun 2. 2019 päivän jälkeen supikoiraa ei saa päästää luontoon, kun sen paikka Euroopan unionin torjuttavien haitallisten vieraslajien luettelossa astuu voimaan.

Tehostettu pyynti on tehokkain tapa rajoittaa supikoirakantaa, tehopyynti kannattaa ulottaa alueesta riippuen 1-3 kilometrin etäisyydelle kosteikosta, jotta pyynnillä on todellista vaikutusta.

Supikoira on haitallinen vieraslaji koko EU:n alueella, minkä takia sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Maanomistajan luvalla supikoiran voi pyydystää ja lopettaa kuka tahansa. Pyytäjän on kuitenkin noudatettava muun muassa metsästys- ja eläinsuojelulakia.

Elinympäristö

Elinympäristönä supikoira suosii lehtomaisia metsiä, vesistöjen rantavyöhykkeitä, peltojen- ja niittyjen reunamaastoja. Laajoilla aukeilla ja yhtenäisillä havumetsäalueilla se ei viihdy. Vaeltavan yksilön voi tavata myös korpimailla.

Supikoira syö erinomaisena uimarina kaloja sekä sammakoita. Supikoiralle kelpaavat myös kasvien eriosat, lintujen munat, hyönteiset sekä pienet nisäkkäät.

Elinpiiri on useimmiten 1-12 neliökilometriä. Levittäytyminen uusille elinalueille on tehokasta, vaellukset voivat olla jopa 600 – 800 km.

Supikoira liikkuu hämärissä ja öiseen aikaan. Päivät se makailee puiden alusissa, ruovikoissa, heinäkasoissa, kantojenalusissa ja kivien kupeilla. Vuorokaudessa taivalta taittuu vuodenajan mukaan n. 2-20 km.

Pesän läheisyydessä on käymälä, maakuopassa tai laakean kiven päällä. Yhteinäisen levinneisyyden pohjoisraja kulkee meillä Rovaniemen alapuolella.

Supikoiran tuntomerkit

Supikoiran kokonaispituus on noin 65–100 senttimetriä, josta vartalon osuus on 45–70 cm ja hännän 20–30 cm. Sen säkäkorkeus on 20–30 cm. Eläin painaa 5–10 kilogrammaa, ja on painavimmillaan syksyllä ennen talviunen alkamista.

Yleisväri mustan ja harmahtavanruskean kirjava. Posket ja raajat ovat mustat tai suklaanrus­keat. Poskiparta ja kupeet ovat kellanruskehtavat ja erottuvat hämärässä valeampina muusta ruumiista.

Raajat ovat lyhyet, minkä vuoksi eläimen liikkuminen näyttää lyllertämiseltä. Korvat ovat lyhyet ja pyöreäpäiset. Turkki on pitkä- ja kankeakarvainen, pohjavilla on hyvin tiheä.
Mäyrän kokoluokkaa oleva eläin.

Ravinto

Supikoira on kaikkiruokainen, jonka ravinnonkäyttö vaihtelee elinalueen ja vuodenaikojen mukaan. Pääravintona ovat pikkujyrsijät, myyriä, hiiriä, sammakoita, kaloja, linnunmunia sekä marjoja, hedelmiä, juureksia, viljaa, hyönteisiä, matoja, etanoita ja raatoja.

Supikoira joko kantaa munat mukanaan kokonaisina tai syö ne pesällä.  Riistakamerakuvissa supikoiran on nähty rikkovan munat ja nuolevan niiden sisällön kuorista.

Tätä taustaa vasten ravintotutkimukset, joissa on arvioitu supikoiran merkitystä linnunmunien syöjänä etsimällä munankuoria ulosteista, eivät välttämättä kerro koko totuutta.

Valmistautuessaan syksyllä talviuneen, supikoira keskittyy syömään saatavilla olevaa ravintoa, etupäässä marjoja, varsinkin puolukkaa sekä viljaa.

Talviuni ja -horros

Talviunille supikoira asettuu marras-joulukuussa talven tulon mukaan. Ensin talviunille käyvät vanhemmat eläimet ja viimeiseksi nuoret.

Supikoira on lyhytjalkainen, joten paksujen luminietosten aikana sen liikkuminen ja ravinnon etsiminen on vaikeaa.

Siksi se on sopeutunut nukkumaan talvisin. Supikoira on koiraeläimistä ainoa, joka nukkuu talviunta.

Supikoiran_vuosikierto

Levinneisyysalueensa pohjoisosissa supikoira nukkuu talviunta ketun- tai mäyränluolassa tai itse kaivamassaan luolassa.

Supikoiralla on yleensä 3–4 kuukauden pituinen talviuni. Leutoina talvina se voi olla liikkeellä läpi talven.

Sikeimmän unen aikana supikoiran ruumiinlämpö laskee muutaman asteen ja aineenvaihdunta hidastuu 25 prosenttia. Mäyrään verrattuna supikoiran talviuni on sekä syksyllä että keväällä pari viikkoa lyhempi.

Supikoira on monien muiden koiraeläinten tapaan yksiavioinen. Se on myös paikkauskollinen. Ravinnonhakureissuillaan supikoirapariskunta kuljeskelee yhdessä.

Varsinaisen saalistuksen ne kuitenkin hoitavat yksin, koska kömpelönä ja hitaana petona kaikkiruokainen supikoira saalistaa lähinnä vain pieniä eläimiä, kuten myyriä ja lintuja. Laajaan ravintovalikoimaan kuuluvat pikkunisäkkäät, sammakot, marjat, ­hedelmät, vilja, hyönteiset, jätteet, haaskat, munat ja linnut.

Kiima-aika ja lisääntyminen

Supikoiran kiima-aika on helmi-maaliskuussa, narttu kantaa noin 60 vrk ja pentueen koko on Suomessa 6 – 12. Kannan harventuessa poikasmäärä voi kohota ja olla liki 20 poikasta yhdessä poikueessa.

Kantava naaras synnyttää normaalisti huhti–toukokuussa esimerkiksi vanhaan ketun- tai mäyränpesään noin 6–12 pentua, joskus jopa enemmän. Supikoira synnyttää usein eri pesään, joka puolestaan voi olla esim. puiden juuristojen-, mättäiden tai kivien alla olevissa onkaloissa.

Monilla koiraeläimillä on varsin suuret pentueet.

Supikoira ja sen pohjoinen serkku naali ovat koiraeläintenkin joukossa suurperheellisiä: niillä on noin kaksi kertaa niin suuret pentueet kuin esimerkiksi ketulla. Suomessa ketulle syntyy keskimäärin 5 pentua.

Supikoira on yksiavioinen ja uros osallistuu pentujen hoitoon.

Supikoira synnyttää yleensä luolaan, missä on kylmä lämpimänäkin kesäpäivänä, joten urosta tarvitaan pentuja lämmittämään. Naaras saattaa olla poissa pesältä  yhtäjaksoisesti useita tunteja saadakseen riittävästi ravintoa suuren pentueen imettämiseksi, pennut eivät selviäisi ilman urosta.

Lähes 90 % pennuista kuolee ensimmäisen talven aikana.

Kylmyyden lisäksi pedot, taudit ja loiset verottavat kantaa. Imettävä emo tarvitsee varsin paljon energiaa ja viettää ison osan ajastaan ravinnonhaussa.

Naaras käy välillä imettämässä pentuja mutta lähtee taas pian etsimään lisää suuhunpantavaa. Yöllä vanhemmat vuorottelevat, kun toinen on poissa, toinen on pesällä. Ensimmäisen kuukauden aikana pentuja ei jätetä juuri koskaan yksin.

Siksi uros hoitaa pääasiassa pesän vahtimisen ja pentujen leikittämisen, mikä on poikkeuksellista nisäkkäillä. Urospennut hakeutuvat varsin pian omille reviireilleen ja perustavat uusia ryhmiä.

Vaikutukset ekosysteemiin

Vieraspedot saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia saapuessaan uudelle alueelle. Niiden on havaittu muun muassa hävittäneen alkuperäisiä eläimiä sukupuuttoon saalistamalla niitä, ne saattavat kilpailla alkuperäisen eläimistön kanssa ravinnosta tai ne saattavat levittää tauteja ja loisia.

Supikoiran on todettu aiheuttavan paikallisesti suurta tuhoa vesilintuyhdyskunnissa. Virossa supikoiran on havaittu tuhonneen jopa 85 prosenttia vesilintujen pesistä.

Suomenlahden Aspskäriltä toukokuussa kerätyistä supikoiran ulosteista koostui 68 prosenttia höyhenistä ja 29 prosentissa näkyi merkkejä munankuorista.

Uudellamaalla tehdyissä tekopesäkokeissa havaittiin supikoiratiheydellä ja tuhottujen pesien määrällä olevan selvä yhteys.

Tulokset osoittavat, että nisäkkäistä pesärosvojen ylivoimainen ykkönen on supikoira. Se ryöstää neljäsosan niistä maassa pesivien lintulajien munista, jotka joutuvat petojen ruoaksi.

Aivan erikoinen on havainto, että supikoira käy vielä jälkeen päin tarkastamassa, onko lintu tehnyt pesään uusia munia.

Supikoirat tautien levittäjinä

Supikoirat kantavat ja levittävät monia taudinaiheuttajia kuten rabiesvirusta (raivotauti) ja myyräekinokokkia eli Echinococcus multilocularis –heisimatoa, jotka molemmat voivat tarttua ihmisiinkin vaarallisin seurauksin.

supiloukussa

Supikoirilla on tavattu myös syyhyä, joka voi tarttua esimerkiksi metsästyskoiriin ja muihin lemmikkieläimiin.

Tauteihin kuuluvat myös parvovirus, penikkatauti, trikiinit ja lukuisat muut loiset.

Levinneisyys

Supikoiraa istutettiin 1929–1955 Neuvostoliitossa Suomen lähialueilla Syvärin eteläpuolelle ja lähelle Ilmajärveä sekä Urainaan ja Valko-Venäjälle.

Sitä esiintyy nykyisin yleisenä Baltiassa, Puolassa ja Suomessa. Harvinaisena sitä tavataan lähes koko Euroopassa.

Supikoiran levinneisyys. Luontainen elinalue on merkitty sinisellä ja vieraslajin punaisella

Leviämiseen vaikuttaa myös se, että nuoret supikoirat vaeltavat usein pitkiä matkoja.

Supikoiran metsästys

Supikoira on rauhoittamaton vieraslaji, jonka metsästys ei enään vaadi metsästystutkinnon suorittamista. Maanomistajan lupa tarvitaan.

Supikoiralla on havaittu olevan merkitystä kosteikkolintujen pesintämenestykseen, ja huolellisesti suunnitellun ja toteutetun supikoirapoiston katsottiin olevan järkevä lintuvesien hoitomuoto.

Petopoistokokeissa yhtenä menetelmällisenä ongelmana onkin ollut, että suhteellisen suppeille alueille on tullut täydennystä ympäröiviltä runsaspetoisemmilta alueilta.

Vieraspetojen tehometsästyksellä voidaan vähentää niiden aiheuttamaa ympäristöhaittaa. Torjuntaa tehdään pääasiassa loukuilla ja tehtävään koulutettujen koirapartioiden avulla.

Pyydystettävä eläinlaji täytyy tunnistaa varmuudella, ja pyytäjän tulee tuntea sallitut pyyntivälineet ja -menetelmät.

Metsästysaika koko maa 1.8. ‒ 31.7.
‒ Naarasta, jolla on pentue, ei saa tappaa 1.5. ‒ 31.7

Huom! Pyynnissä sallittu ääntätuottavat laitteet, lehtipuhallin, pimeätähtäimet ja keinovalon käyttö.

Supikoirakanta kasvaa hurjaa vauhtia. Se on, tarkasteltuna loppuvuodesta 2010 – kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Supikoiran poistaminen kosteikoilta onnistui tehokkaalla metsästyksellä, ja poisto lisäsi sekä kahlaajien että sorsalintujen poikastuottoa.

Koska vierasperäisillä pedoilla on vain vähän niiden kantoja rajoittavia luonnollisia vihollisia, on ihmisen rooli niiden määrän vähentäjänä merkittävä. Pienpetojen pyynti on arvokasta metsästäjien tekemää luonnonhoitotyötä, josta hyötyy riistalajien lisäksi koko liuta muita lajeja.

Eri pyyntimenetelmien tehokkuudessa on kuitenkin selviä eroja:
Pekkarisen (2010) mukaan tehokkain pyyntimuoto,

  • Pysäyttävän koiran käyttäminen 14,2 supikoiraa/100 työtuntia
  • Luolakoiralla saaliiksi saatiin 11,64 kpl/100 h,
  • Loukuilla 5,96 kpl/100 h ja
  • Haaskalta kyttäämällä 3,78 kpl/100 h.

Loukkupyynti

Eniten pyynti auttaa kosteikoilla, järvillä ja meren saaristossa viihtyviä lintulajeja kuten sorsa- ja ruokkilintuja sekä kahlaajia.

Supikoiraa metsästetään suurilla kanu-loukuilla pääasiassa maalis-toukokuussa, myös syksyllä saadaan hyvin saalista, kun poikaset lähtevät omille teilleen.

Jos loukkuun ei jää yhtään eläintä se ei tarkoita, ettei alueella ole yhtään supikoiraa. Luonnossa elävät eläimet oppivat nopeasti karttamaan pahoja paikkoja. Kun yksi supikoira jää loukkuun, muut yksilöt oppivat karttamaan loukkuja.
Joten kannanhoitoon täytyy soveltaa useita pyynti menetelmiä.

Saaliiksi supiloukussasaadaan usein yksi supi, mutta toisinaan loukusta löytyy myös supipari. Nuoret supikoirat saattavat tunkeutua syötin perässä jopa minkkiloukkuihin.

Syöttinä parhaiten toimii kala, jotkut kehuvat kananmunaa. Koirankuivamuonanapit on myös hyviä lisähoukuttimia. Varsinkin kevättalvella loukun ympäristöön johdattelemaan supia pääsyötin kimppuun.

Elävänä pyytävät loukut on tarkistettava päivittäin, joten ne kannattaa sijoittaa vaikkapa päivittäisen ajoreitin varrelle. Muita metsästystapoja ovat haaskalta ampuminen, luolakoirametsästys sekä pysäyttävällä ja seisovalla koiralla metsästys.

Vuosittain supikoiria metsästetään meillä 100 000 – 180 000.

Nylkeminen

Supikoira nyljetään tuppeen aloittaen takajaloista, tekemällä viilto takajalasta toiseen peräaukon kautta. Peräaukko jätetään nahkaan ja siitä hännän suuntaan tehdään viiltoa sen verran, että häntäruoto saadaan vedettyä pois.

Takatassujen kynnet jätetään nahkaan. Takajaloista roikuttamalla eläin voidaan nylkeä nahkaa varoen tuppeen. Nahkaan jätetään myöskin korvat, huulet ja silmäluomet. Liika rasva kaavitaan varoen pois ja nahkapuoli puhdistetaan kuivissa koivupuruissa.

Nahka levitetään taanalle aluksi karvapuoli sisäänpäin. Ennen kuin nahka alkaa kuivua se käännetään lopulliseen kuivausasuunsa karvapuoli ulos. Se tulee levittää taanalle tasaisesti kuivumaan ja kammata puhtaaksi. Kuivatut nahkat tulee lähettää ajoissa muokattaviksi.

Nahankäsittely opas: Wild fur pelt handling manual

LIFE09 NAT/SE/000344 ”Vieraslajeihin kuuluvan supikoiran torjuminen Pohjois-Euroopan maissa, Life

Lisää aiheesta:

Luolapyynti
Elävänä pyytävät loukut
Kanuloukku

Tallenna

Tallenna

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s