Metsästys

Metsästyskortin tarvitsee jokainen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyksen johtajana.

Metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon.

Kuvien laitto pyyntipaikalle on riistaeläimen houkuttelua ja siinä täyttyy metsästyksen määritelmä. Esim. sorsien rauhoitus päättyy 20.8. klo 12.00 sitä ennen ei saa kuvia laittaa pyyntipaikalle.

Riistaeläintä ei saa etsiä toisen pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu, jollei maanomistajan lupaa tällaiseen toimintaan ole.

Metsästyslaki kieltää ampumisen 150 m lähempänä asuttua rakennusta, jollei lupaa tähän ole.

Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä.

Salametsästykseksi kutsutaan metsästystä,

joka tapahtuu kiellettynä aikana tai kohdistuu metsästykseltä rauhoitettuun eläimeen tai tapahtuu alueella, jossa metsästäjällä ei ole metsästysoikeutta.

Myös sallitulla alueella ja ajalla tapahtuva luvalliseen lajiin kohdistettu kiellettyä ansapyyntiä kutsutaan salametsästykseksi.

Edelleenkin laillisen metsästyksen yhteydessä tapahtuvaa lain näkökulmasta kielletyn saaliin tavoittelua sanotaan salametsästykseksi.

Metsästysrikokseen syyllistynyt on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi ja törkeään metsästysrikokseen syyllistynyt vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Hyvä mestästäjä tunnistaa lajit ja osaa ampua.