Avainsana-arkisto: Hirvieläinvahingot

Hirvituhot: Taimikoiden hirvituhot ovat kasvussa osassa Keski-Pohjanmaata

Hirvien tekemät tuhot alueen mänty- ja koivutaimikoissa ovat kasvussa jo toista vuotta peräkkäin. Hirvituhoarviopyyntöjä on tänä vuonna tehty Metsäkeskukseen selvästi edellisvuosia enemmän. Hirvituhot näyttävät painottuvan Etelä-Pohjanmaalla Suupohjan alueelle ja toisaalta Keski-Pohjanmaan läntisimpien kuntien alueille. Suurimmaksi osaksi hirvituhot ovat koetelleet Keski-Pohjanmaalla … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , ,

Hirvivahingot taimikossa | YouTube

Hirvet voivat aiheuttaa metsänomistajalle huomattavia vahinkoja erityisesti syömällä männyn taimikoita. Kun metsääsi on kohdannut merkittävä hirvivahinko, voit teettää vahinkoarvion ja hakea korvausta. Vahingot maksetaan riistavahinkolain perusteella valtion varoista. Hirvikannan säätely onnistuu parhaiten metsästämällä.  

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Pohjois-Hämeessä 2018 lisätään hirvieläinten metsästystä noin 15 prosentilla

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle hirvenpyyntilupia 2 023 kappaletta ja valkohäntäpeuranpyyntilupia 3 967 kappaletta. Pyyntilupamäärät kasvoivat noin 15 prosentilla viime kauteen nähden. Lupamäärän lisäyksellä pyritään hirvieläinkantojen säätelyyn tavoitetasolle. Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen kaikilla hirvitalousalueilla hirvikanta … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Valkohäntäpeurojen määrä yhä voimakkaassa kasvussa – Kasvua edellisvuodesta on noin 13 prosenttia

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa on noin 98 000 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 93100 – 103800). Kasvua edellisvuodesta on noin 13 prosenttia. Tiheimmillään valkohäntäpeuroja on yli 50 tuhannella hehtaarilla Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueilla. Myös Uudenmaan riistakeskuksen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Hedin: ”Låg kostnad för viltskador” | Jakt & Jägare

Oron för viltskador på skogen är kraftigt överdriven. Det visar en nyligen publicerad vetenskaplig studie som har genomförts vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo. Syftet med studien har varit att studera de ekonomiska konsekvenser som uppstår för sågverk och … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Riistaneuvosto pyrkii hillitsemään valkohäntäpeurakantaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueellisia sidosryhmiään ja päätti hirvieläinkantojen hoitotavoitteista hirvitalousalueilla vuosille 2018–2020. Sidosryhmäkeskustelujen perusteella tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin valkohäntäpeurakannan kasvun pysäyttäminen. Hirvelle asetetut tiheystavoitteet edellyttävät pientä hirvikannan laskua. Metsästyskaudella 2017-2018 ammuttiin Varsinais-Suomessa yhteensä 13 164 valkohäntäpeurayksilöä. Valkohäntäpeurakanta on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Varsinais-Suomen valkohäntäpeurakanta – 2018 kannanhoidon kyselyn tulokset

Maanomistajat ovat yleensä suurimpia kärsijöitä, kun hirvieläinkannat kasvavat. Maanomistajat suhtautuvatkin kriittisemmin peurakannan kasvuun. Valkohäntäpeurat aiheuttavat tuhoja erityisesti viljelyksillä joko syömällä satoa, ulostamalla viljelyksille tai rikkomalla viljelyksiä suojaavia harsokankaita. Tiheän peurakannan alueella metsästäjät käyttävät jo nyt huomattavia määriä resursseja peurakannan harventamiseksi. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,