Maanomistajat

Paikalliset maanomistajat ovat metsästysseuran tärkein sidosryhmä. Metsästysseura tekee yhteistyötä paikallisten tuottajajärjestöjen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta.

Suomestakin löytyy alueita, joiden metsästysoikeutta ei vielä ole vuokrattu kenellekkään tai joita käytetään vain sorkkaeläinjahtiin pienriistaoikeuden ollessa vapaata riistaa.

Olemme kiitollisia seuran toimintaan liittyvästä palautteesta, koska palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme maanomistajien kanssa.

Hirvieläinten aiheuttamat metsävahingot – Vahinkoilmoitus ja korvaushakemuslomake.

Metsastysvuokrasopimus pdf-lomake
Metsastysvuokrasopimus doc-lomake

Kantatie 54 suunnittelma kts. sivu 48