Ampumaradalla

Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat:

– ampumaradan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä  henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
– tutustu laitteiden käyttö- ja turvaohjeisiin ja totea ampumapaikan kunto
– merkitse ampumasi laukaukset ratapäiväkirjaan

– aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain tauluja kohti
– aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna.
– ampumalinjan etupuolelle saa mennä vain silloin, kun kaikki radalla olevat ampujat ovat laskeneet aseensa ampumapöydälle ja ottaneet patruunat pois niistä
– aseisiin ei saa koskea silloin kun henkilöitä on tauluilla tai vaara alueella
– toisen aseeseen ei saa koskea ilman omistajan lupaa
– radalla saa ampua vain sallituilla ase- ja patruunatyypeillä
– maalitaulut on sijoitettava vain taulurivistön taululaitteiden tasoon

Ammunta on keskeytettävä heti, jos

– ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä
– viestiyhteys näyttösuojaan katkeaa
– ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
– ihminen, eläin, ajoneuvo havaitaan ampumapaikan etupuolella
– syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe

Poistuessasi ampumapaikalta

– varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
– kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja ota mukaasi myös muut roskasi
– paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan,
– huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.

Näin edistät omaa ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla

– lukitse mitä olet avannut
– sammuta tarpeettomat virrat
– tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
– ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradasta vastaaville
– merkitse radalta poistumisaika

Turvallisen ampumaharrastuksen opas