Turvallisuus

Metsästykseen osallistuvan on velvollisuus noudattaa mitä lainsäädäntöön on kirjattu.

Metsästysseurat voivat myös asettaa omia määräyksiä metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä. Ja kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.

Metsästystä koskevien säännösten noudattaminen kuulu ensisijaisesti jokaisen metsästäjän omalle vastuulle.

Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tärkein tehtävä on turvallisen metsästystapahtuman suunnittelu. Hän antaa metsästykseen osallistuville, mieluiten kirjallisesti, tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä.

Metsästyksenjohtajan on suunniteltava ja ohjeistettava passipaikat siten, ettei ampumisesta aiheudu vaaraa muiden turvallisuudelle tai omaisuudelle. Metsästykseen osallistuvat saavat vaihtaa passipaikkaa ja poistua passista vain metsästyksenjohtajan luvalla.

 

Ase- ja patruuna-asiat

Tärkeimmät turvallisuusohjeet metsäjille

  • Älä koske toisen aseeseen ilman lupaa
  • Vältä turhaa aseenkäsittelyä, sormet pois liipasimelta
  • Tarkista mahdolliset ampuma suunnat ja sektorit
  • Tunnista ensin se mitä ammut
  • Ajomiehenä pidä ase mukana lataamattomana
  • Lataa ase vasta passipaikalla
  • Poista patruunat kaadolla ja passista poistuessasi (myös makasiinista ja lippaasta) tai ylittäessäsi estettä.
  • Passimiehenä huomioi passiketjun sijainti
  • Ampuessasi huomioi ajoketjun, koiran ja koiranohjaajan turvallisuus
  • Vain yksi ihminen menee haukulle

 

Ampumasektorin varmistus

 

Esteen turvallinen ylitys

 

Kiipeäminen