Suurriistavirka-apu – SRVA

Suurriistavirka-apu SRVA-tehtävät eivät ole metsästystä, vaan poliisin määräämien virkatehtävien hoitamista.

Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin.

Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin tai hätäkeskuksen antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

SRVA Yhteystietohaku

SRVA-toiminta on yksi metsästäjien imagon kannalta tärkeimmistä yhteiskunnallisista palveluista.

SRVA-toimintaa toteutetaan usein muiden kansalaisten silmien edessä.

Työn laadun varmistamiseksi alla on muutamia keskeisiä asioita, jotka pitää hallita. SRVA-tehtävät eivät ole metsästystä, vaan poliisin määräämien virkatehtävien hoitamista.

Omistusoikeus

  • Liikenteessä kuolleen tai vahingoittuneen hirvieläimen ja villisian omistusoikeus kuuluu lain mukaan tapahtumapaikan riistanhoitoyhdistykselle.
  • Jos joku ottaa kuolleen eläimen haltuunsa, hän syyllistyy metsästysrikokseen.
  • Suurpedon omistusoikeus kuuluu valtiolle. Kuollut eläin on toimitettava Ruokavirastolle

Ilmoittaminen onnettomuustilanteessa

Kun autoilija törmää suurriistaeläimeen (hirvieläimet, villisika ja suurpedot), pitää aina ilmoittaa hälytyskeskukseen (112). Samoin on ilmoitettava, jos tien reunassa lojuu kuollut suurriistaeläin.

Olisi hyvä, jos ilmoittaja käyttää puhelimen 112 aplikaatiota.

Sen kautta kun soittaa, Hätäkeskus näkee heti soittajan koordinaatit ja ne jää sitten Hätäkeskukseen, josta SRVA-henkilö voi saada tarkan kolaripaikan.

 

Eläimen lopetus liikenneonnettomuustapauksessa (Eläinsuojelulaki 14§ 4 mom.)

Kansalaisella on oikeus ja velvollisuus lopettaa avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan.

Eläimen lopettaminen on kuitenkin osattava tehdä oikein. Isojen eläinten kohdalla ainoa oikea tapa on ampuminen ja siihen tarvittava osaaminen.

Kansalaisen velvollisuus on ilmoittaa tapauksesta hälytyskeskukseen ja odottaa, että osaava SRVA-henkilö tulee hoitamaan lopetuksen.

SRVA-organisaatio

Jokaisessa riistanhoitoyhdistyksessä on kolme SRVA-yhdyshenkilöä, joille poliisi/hätäkeskus toimittaa virka-apupyynnön. Vähintään yksi yhdyshenkilö vastaa joka hetki puhelimella tulevaan virka-apupyyntöön.

Toimeksiannon vastaanottanut yhdysmies organisoi tehtävän suorittamisen. Sitä, millaisella organisaatiolla virka-apupyyntö toteutetaan, ei ole lainsäädännössä, ministeriön ohjeissa, eikä poliisin kanssa tehdyssä sopimuksessa säädetty.

RHY vastaa siitä, että sen toimialueella virka-apupyynnöt hoidetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Käytännössä RHY on ulkoistanut toiminnan paikalliselle metsästysseuralle siten, että metsästysseurat hoitavat ko. tehtävät omalla toimialueellaan.

SRVA-prosessi

  • Liikenneonnettomuuden osapuoli tai ulkopuolinen soittaa hälytyskeskukseen (112) ja ilmoittaa onnettomuudesta ja siitä, että toisena osapuolena on ollut suurriistaeläin
  • Hälytyskeskus ilmoittaa poliisille
  • Hälytyskeskus (tai poliisi) ilmoittaa puhelimella onnettomuuspaikan riistahoitoyhdistyksen SRVA-yhdyshenkilölle
  • RHY:n yhdyshenkilö siis välittää tiedon tapahtumasta metsästysseuran yhdyshenkilölle, joka organisoi paikalle riittävän määrän SRVA-henkilöitä hoitamaan kuolleen eläimen korjaamisen tai haavoittuneen jäljityksen ja lopetuksen.
  • Toimenpiteen suorittaja tekee raportin tehtävän suorituksesta Omariistaan.

RHY:n ja poliisin välisen sopimuksen olennaisia piirteitä

  • RHY:llä on kolme yhdyshenkilöä, joista joku vasaa aina HäKen puheluihin
  • RHY on sitoutunut ylläpitämään riittävää henkilövahvuutta ja osaamista poliisin pyytämien tehtävien suorittamiseen
  • Tehtävät eivät ole metsästyslain tarkoittamaa metsästystä, vaan viranomaistehtäviä
   • niiden suorittaminen ei edellytä, että suorittajalla on metsästysoikeus tai -lupa alueella, jossa tehtävää suoritetaan
   • tehtävien suorittamisessa voidaan tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella käyttää metsästyslaissa kiellettyjä metsästysmenetelmiä
   • erityisesti moottoriajoneuvon ja keinovalon käyttäminen on suositeltavaa ja usein myös välttämätöntä
   • jos hirvieläimen vasa jää orvoksi ennen 1.9., SRVA-toimijalla on velvollisuus pyrkiä poistamaan myös vasa luonnosta
  • Suurpetoihin ja villisikoihin kohdistettavista toimenpiteistä maksetaan korvaus. Hirvieläimiin kohdistuvat tehtävät tehdään RHY:n kustannuksella
  • Metsästäjävakuutus korvaa SRVA-tehtävien hoidossa suorittaville henkilöille, koirilla ja omaisuudelle aiheutuneet vahingot

Toiminta voi alkaa vasta sitten, kun poliisi on antanut toimintamääräyksen

Ennen virallisen toimeksiannon saamista poliisilta SRVA-ryhmä voi:

   • kokoontua onnettomuuspaikalle,
   • suunnitella tehtävän suorittamista
   • lopettaa eläinsuojelullisista syistä eläimen vain, jos se kituu tiellä, tien reunalla, tai hyvin lähellä tietä liikuntakyvyttömänä
   • jäljitykseen saa ryhtyä vasta virallisen pyynnön saavuttua

Jos jäljitykseen tai johonkin muuhun konkreettiseen toimenpiteeseen ryhdytään

ennen virallisen virka-apupyynnön saapumista, kyseessä saattaa olla metsästysrikos. Myöskään eräät vakuutukset eivät ole voimassa ennen virallista pyyntöä

Tunnistus SRVA-tehtävässä

SRVA-tehtävää suoritettaessa on aina oltava pukeutuneena SRVA-liiveihin.

Se on ”virka-asu”, josta tunnistetaan, että ko. henkilöt eivät metsästä, vaan suorittavat poliisin määräämää virkatehtävää.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s