Avainsana-arkisto: Ilves

Komission esitys voi pahimmassa tapauksessa lopettaa karhun ja ilveksen metsästyksen Suomessa – esitykset ovat tiukempia kuin luontodirektiivi

Tarkoituksena on päivittää luontodirektiivin tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevää ohjeasiakirjaa. Euroopan komissio on laatinut esitysluonnokset luontodirektiivissä tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevän ohjeasiakirjan päivittämiseksi. Esityksissä on kovia rajoituksia tiukasti suojeltujen lajien, kuten suden, ilveksen ja karhun metsästyskäytäntöihin. Sudelle esitetään kokonaan uutta liitettä. ”Uusi … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Suurpedot lisääntyvät Euroopassa ihmisasutuksen keskellä

Euroopan suurpetokantojen kehityksestä on julkaistu laaja tutkimus. Kun Eurooppaa, lukuunottamatta Venäjää, Valko-Venäjää ja Ukrainaa, katsotaan kokonaisuutena, karhujen, susien ja ilvesten määrien todettiin kasvaneen selvästi. Euroopan yleisin suurpeto on karhu, joita laskettiin elävän maanosan alueella yhteensä noin 17 000. Karhut olivat … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Dna från spår ska identifiera lodjur | Svensk Jakt

Naturvårdsverket ska bidra med 600.000 kronor till ett pilotprojekt i Västra Götaland, för utveckling av dna-analyser från lodjursspår i snö. Projektet startar under hösten 2018 och pågår i två inventeringssäsonger för att avslutas våren 2020. Att utvinna dna ur spårstämplar … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Suomen riistakeskus myönsi ilveksen poikkeusluvat: Poronhoitoalueen eteläpuolen lupamäärä putosi noin puoleen

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 205 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta. Syy lupamäärän laskuun on se, että ilveskanta on pienentynyt kolmen viime vuoden aikana. Riistakeskuksen mukaan lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein. Lupamäärä laski merkittävästi … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Satakunnan toimialueelle poikkeusluvat 15 ilvekselle

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on metsästyskaudelle 1.12.2018 – 28.2.2019 myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia kaikkiaan 15 ilveksen metsästämiseen. Edellisellä metsästyskaudella ilveksiä kaadettiin 27. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella elää tällä hetkellä 130 – 145 aikuista ilvestä, sekä niille tänä vuonna … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa ilveksen metsästykseen – lupamäärä puolittui

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­set poik­keus­lu­vat jou­lu­kuus­sa al­ka­val­le met­säs­tys­kau­del­le. Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ta­voit­tee­na on il­ves­kan­nan pi­tä­mi­nen va­kaa­na. Ou­lun riis­ta­kes­ku­sa­lu­een osuus oli yh­teen­sä 21 poik­keus­lu­paa. Lu­pa­mää­rä pu­to­si noin puo­leen edel­lis­vuo­des­ta. Syy lu­pa­mää­rän las­kuun on il­ves­kan­nan pie­nen­ty­mi­nen kol­men edel­li­sen vuo­den voi­mak­kaan ve­ro­tuk­sen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle kolme poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen

Pohjanmaan alueelle on myönnetty kolme poikkeuslupaa. Poikkeusluvista kaksi on myönnetty Kalajoki, Himanka, Kannus ja Lohtaja -alueelle. Yksi poikkeuslupa on myönnetty Ähtäriin. Poikkeuslupia myönnettiin vain alueille, joilla on vakaa ilveskanta sekä merkittävä tarve yksittäisten eläinten metsästämiseen. Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen riistakeskus … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi