Aihearkisto: Metsänhoito

Katkontakiista: Turun hovioikeuden päätös | Metsälehti

” Turun hovioikeus kääntyi metsänomistajan kannalle.” Metsänomistaja pystyi esittämään näytön siitä, että tukisaannon vähyys johtui väärästä katkonnasta. Tämä on iso ja hyödyllinen ennakkotapaus kaikille metsänomistajille, ja siitä miten kannattaa järjestää hakkuunaikainen valvonta. Hovioikeuden voimaan jäänyt ratkaisu siirtää puukaupan kiistojen näyttövelvoitetta … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , | Kommentoi

Metsänhoito: Keskikesällä tehty taimikonhoito vähentää vesojen pituuskasvua – huonointa on loppusyksy

Keskikesällä tehty taimikonhoito vähentää vesojen pituuskasvua mutta vie aikaa. Uusien tutkimustulosten ansiosta metsureiden työmaat voidaan jatkossa rytmittää tehokkaammin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jari Miina lähettää sähköpostilla tutkimusartikkelin käsikirjoituksen. Julkaisua odottavan tekstin aiheena on taimikonhoitoon kuluva aika. Raivaustyön ajanmenekin selvittämisessä perusajatuksena on ollut, … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Etelän erilaiset metsämaat

Mutta mikä oikeastaan on metsää ja metsätaloutta? Espanjan ja Portugalin aurinkorantojen takaa löytyy laidunmetsiä, korkkitammia ja tulenarkaa eukalyptusta. Puolet Kastilian ylängöstä on metsäistä laidunmaata, mutta varsinaista metsätaloutta ei juurikaan ole. Pääpuulaji on ainavihanta rautatammi (Quercus ilex). Iberian niemimaan takamaiden elo … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Kommentoi

Käytätkö dronea metsänhoidon apuna? Näillä ehdoin voit liittää kuvauskopterin metsätalouden kalustoon verotusta varten

Jos yli puolet dronen kokonaiskäyttöajasta on metsätalouden veronalaisen tulon hankintaan tai säilyttämiseen tähtäävää käyttöä, dronen saa liittää metsätalouden kalustoon. Jos drone kuitenkin kuuluu metsätalouden kalustoon, veromuistiinpanoissa pitää selvittää dronen metsäkäyttötunnit tarvittaessa metsäkuvioittain sekä kokonaiskäyttötunnit. Silloin sen hankintameno on mahdollista vähentää … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Kommentoi

Metsää kaadetaan ennätystahtiin, ja tulot virtaavat etelään: ”Kun fyysinen etäisyys metsään kasvaa, niin henkinen etäisyys kasvaa myös, ja metsää on helpompi hakata”

Tämä kertoo osaltaan siitä, että yhä useampi metsänomistaja ei asu enää metsätilansa lähellä, vaan etelän kaupungeissa. Metsää on kaatunut maakunnissa ennätystahtiin, mutta suuri osa siitä saadusta taloudellisesta hyödystä on kanavoitunut Etelä-Suomeen. Yksityiset ihmiset omistavat noin 60 prosenttia Suomen metsämaasta ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Stora Enso nosti metsiensä käypää arvoa — Ruotsissa yhtiön tuottavan metsäomaisuuden arvo on nyt noin 3 000 euroa hehtaarilta

Keski-Ruotsissa pienehköjen metsäkauppojen keskimääräinen hehtaarihinta oli 5 700 euroa viime vuonna, ilmenee LRF Konsult -yhtiön hintatilastoista. Stora Enso kertoo metsien arvon nousseen merkittävästi sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi heinä–syyskuun tuloksensa lokakuussa. Metsäomaisuuden arvonousu taseessa oli 777 miljoonaa euroa ennen veroja … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: | Kommentoi

Raivaussahakurssi huipentuu käytännön töihin taimikossa – ”Sahaus on lantio- ja jalkatyötä, mallia otetaan tanssista”

Naisten raivaussahakurssit ovat suosittuja. Alkamassa olevalle kuusituntiselle kurssille osallistuu 17 naista. Valtaosalla heistä ei ole aiempaa kokemusta. Horelli on yksi heistä. ”Veljeni ovat tehneet pikkuisen raivaussahatöitä. Minusta on reilu peli, että me kaikki otamme osaa metsänhoitoon”, Horelli perustelee osallistumistaan kurssille. … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , | Kommentoi