Katastrofläge i sydsvenska skogen – viltskador för miljardbelopp | SVT Nyheter

Den senaste inventeringen av antalet viltskador i den sydsvenska skogen visar på mycket stora skador på i första hand tall, där bara en tredjedel av träden har klarat sig utan allvarliga skador.

Nu har den årliga inventeringen av betesskador i den Svenska skogen kommit. Det är en nationell inventering med stickprovskontroller av skogar som är mellan en och fyra meter höga.

Resultatet visar på mycket stora skador i hela Götaland. Hasse Bengtsson från Skogsstyrelsen är rejält orolig efter resultatet.

Det här kostar skogsbruket i Götaland upp mot en miljard kronor per år i uteblivna intäkter och så kan det inte fortsätta, säger han till SVT.

Planteringen av gran har förvärrat problemet

En förklaring är att rådjurstammen har blivit större. Råddjuren gör stora skador på framförallt Rönn, asp, sälg, ek och tall, vilket får som konsekvens att de trädslagen minskar.

Tallen är särskilt utsatt, här klarar sig bara en tredjedel av träden från allvarliga skador. Dessutom tror Hasse Bengtsson att de senaste årens plantering av stora mängder gran har förvärrat problemet.

Man planterar gran som är ett direkt olämpligt trädslag på många av de här magra markerna, och så får man ännu mindre bete. Och när färre tallar växer så får man ett hårdare betestryck på de tallar som är kvar och så hamnar man i en ond cirkel, säger han.

Antalet betesskador kan minskas

Men allt är inte nattsvart för den sydsvenska skogen, menar Hasse Bengtsson. Det finns lösningar som kan innebära att antalet betesskador minskas.

För det första så måste skogsbruket börja plantera tall på alla lämpliga tallmarker, och det samtidigt som man minskar antalet hjortdjur så att tillräckligt många tallar ges möjligheter att komma upp.

Lähde: Katastrofläge i sydsvenska skogen – viltskador för miljardbelopp | SVT Nyheter

Mainokset
Kategoria(t): Metsänhoito Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.