Avainsana-arkisto: Vieraslajilaki

Supikoiran kannanhoitosuunnitelma

Supikoira on levittäytynyt viime vuosien aikana vauhdilla aina pohjoisinta Lappia myö- ten. Supikoiria on myös kulkeutunut lähinnä Perämeren pohjukan kautta Ruotsin puolelle. Supikoiran kannanhoitosuunnitelma sisältää tietoa supikoiran biologiasta, levittäytymisestä, kannan nykytilasta ja toimenpiteistä, joilla supikoiran levittäytyminen Skandinaviaan voitaisiin estää. Supikoirien … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Vieraslajiksi luokiteltua minkkiä tehopyydetään Oulussa

Minkkien levittäytymistä lähelle kaupunkiympäristöä torjutaan tehopyynnillä. Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa työskentelevä metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi kertoo minkkejä pyydettävän niiden tuottaman tuhon takia. Minkit turmelevat muiden eläimien, kuten maapesijöiden, vesilintujen ja kahlaajien pesiä. Vuodesta 2017 lähtien kyseistä näätäeläintä on pyydetty toistasataa. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Vieraslajilaki astui voimaan 1.1.2016 – haitallisia lajeja muun muassa sammakot ja varikset

Haitallisten vieraslajien kansalliseen luetteloon kuuluvat Suomessa nisäkkäistä petoeläimet ja lepakot sekä linnuista päiväpetolinnut, pöllölinnut ja varikset. Luontoon päästessään nämä lajit voivat aiheuttaa merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle saalistuksellaan, kilpailemalla samoista pesäpaikoista tai ravinnosta sekä levittämällä tauteja. Luetteloon kuuluu myös eräitä sammakkolajeja, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Suunnitelma supikoiran ja muiden uusien EU-vieraslajien torjumiseksi | Maa- ja metsätalousministeriö

Suomessa hyväksyttiin viime vuonna ensimmäinen kansallinen hallintasuunnitelma EU-alueella merkityksellisille haitallisille vieraslajeille. Suunnitelmaa on nyt täydennetty uudella suunnitelmalla, joka koskee 12 uutta EU:n vieraslajiluetteloon lisättyä lajia. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä hyväksyi uuden suunnitelman 23.5.2019. Uusi hallintasuunnitelma ja siinä esitetyt torjuntatoimet … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Supikoira juuttui tyhjään uima-altaaseen Kouvolassa — Kun eläin löytyy pinteestä, pelastuslaitos neuvoo soittamaan riistakeskukseen eikä hätäkeskukseen

Tyhjään uima-altaaseen joutunut supikoira ei päässyt altaasta ylös Kaunisnurmella Kouvolassa. Kymenlaakson pelastuslaitos kävi nostamassa eläimen pois ja laittoi sen häkkiin. Metsästyksenvalvoja hoitaa asian loppuun. Supikoira huomattiin omakotitalon piha-altaassa aamulla, mutta tietoa siitä, kuinka kauan se on ollut siellä, ei ole. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Metsästysseurat | Vieraslajilainsäädännön muutoksen vaikutus metsästysvuokrasopimuksiin – Vanhoissa sopimuksissa noudatetaan tekohetken mukaista lainsäädäntöä | Suomen riistakeskus

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettu laki tulee voimaan 1.6.2019. Pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira on säädetty EU:ssa haitallisiksi vieraslajeiksi ja minkki siirtyy kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi. Lajit siirtyvät pois riistalajiluettelosta ja tämä vaikuttaa 1.6.2019 jälkeen tehtäviin uusiin metsästysvuokrasopimuksiin. Metsästysseurojen tulee … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Vieraslajilaki – Uusi askel Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa

Euroopan unionin asetus haitallisista vieraslajeista tuli voimaan tammikuussa. Nyt valmistellaan kansallista vieraslajilakia, joka turvaa luonnon monimuotoisuutta. EU:n jäsenmaiden on osoitettava, kuka vastaa mistäkin vieraslajitoimista. Tämä on yksi syy, minkä vuoksi lähdettiin valmistelemaan uutta lakia”, sanoo neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti maa- … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Geenitekniikka apuun Uusi-Seelanti aikoo hävittää rotat ja kärpät vuoteen 2050 mennessä suojellakseen omia eläinlajejaan

Vieraslajit ovat hävittäneet Uuden-Seelannin alkuperäisiä eläimiä niin paljon, että saarivaltio saattaa turvautua uuteen aseeseen geeniajoon. Siihen liittyy kuitenkin suuria vaaroja. Aarniometsissä ja lumihuippuisilla vuorilla vieraileva suomalainen kuitenkin huomaisi, että jotain puuttuu. On aavemaisen hiljaista. Linnunlaulu on täällä harvinainen elämys. Uusi-Seelanti … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

EU täydensi torjuttavien vieraslajien luetteloa, supikoira, piisami … | Maa- ja metsätalousministeriö

Uusina lajeina vieraslajiluetteloon hyväksyttiin afrikanhanhi, vesikaijalehti, mesisilkkiyrtti, kiehkuravesirutto, värigunnera, kaukasianjättiputki, jättipalsami, peittolapaheinä, kampaärviä, supikoira, piisami sekä arabiansulkahirssi. Täydennetty lajiluettelo rajoituksineen tulee voimaan alkusyksyllä 2017, supikoiran osalta kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen keväällä 2019. Supikoiraa torjuttava monimuotoisuudelle tärkeissä ympäristöissä EU:n vieraslajiluettelossa on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Supikoira lisättiin haitallisten vieraslajien listalle – pian sitä saa metsästää mökkiläinenkin

Supikoira ei kohta enää ole metsästyslain tarkoittama riistaeläin, vaan rauhoittamaton eläin. Se tarkoittaa, että sitä saa pyydystää ilman metsästäjätutkintoa ja riistanhoitomaksua. Jos supikoira siis tulee tontillesi tai muulle omistamallesi tai hallitsemallesi maalle, sen voi pyydystää ja tappaa. Tarkoitukseen on muun … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Vieraslajit | Vauhdilla leviävä hopearuutana pilaa elinolot muilta lajeilta

Suomessa laji havaittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2005 Helsingissä. Tällä hetkellä levittäytymisen pohjoisraja kulkee Turun korkeudella. Kalalaji, joka pystyy tekemään itsestään klooneja ja valloittamaan helposti elintilaa, on hankala poistaa. Hopearuutana on Suomessa vieraslaji ja tällainen vitsaus. Sitä on vaikea saada vesistöistä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Vieraslajit | Laki 1709/2015 – vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta | Säädökset alkuperäisinä

Lakivieraslajeista 1709/2015 aiheutuvien riskien hallinnasta. Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (vieraslajiasetus) soveltamisesta. Tässä laissa säädetään myös eräistä muista toimenpiteistä vieraslajeista aiheutuvien vahingollisten … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Vieraslajit | Ilmoita tällä lomakkeella vieraslajihavainnot

minkistä supikoirasta valkohäntäkauriista (valkohäntäpeura) kuusipeurasta kanadanmajavasta (amerikanmajava) piisamista kaniinista Olemme kiinnostuneita myös saukko- ja hillerihavainnoista, vaikka ne eivät vieraslajeja olekaan. Lomakkeen tiedot tallentuvat lähetyksen jälkeen tietokantaan, jota käytetään vieraslajien levinneisyysalueen päivittämisessä. Lajinmäärityksen oikeellisuuden varmistamiseksi pyydämme lataamaan havaitusta lajista valokuvia, mahdollisuuksien … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Creating a living landscape free of mink | BASC

A MINK-TRAPPING training day run by BASC was attended by seven members of the local community in the Alyn and Wheeler Valleys Living Landscape Area. The Alun and Chwiler Living Landscape project, delivered by North Wales Wildlife Trust, focuses on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Amerikankääpiörapu (Orconectes limosus) | Vieraslajit.fi

Amerikankääpiörapu on aggressiivinen ja invasiivinen laji, joka on tehokas lisääntyjä. Naaras voi lisääntyä kahdesti vuodessa tuottaen kerralla jopa 400 munaa. Laji menestyy myös rehevöityneissä, pehmeäpohjaisissa ja likaantuneissa ympäristöissä, erityisesti hitaasti virtavissa jokivesissä ja niiden suistoalueilla. Se on tehokas kaivautuja joka … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,