Avainsana-arkisto: Riistaneuvosto

Riistaneuvosto pyrkii hillitsemään valkohäntäpeurakantaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueellisia sidosryhmiään ja päätti hirvieläinkantojen hoitotavoitteista hirvitalousalueilla vuosille 2018–2020. Sidosryhmäkeskustelujen perusteella tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin valkohäntäpeurakannan kasvun pysäyttäminen. Hirvelle asetetut tiheystavoitteet edellyttävät pientä hirvikannan laskua. Metsästyskaudella 2017-2018 ammuttiin Varsinais-Suomessa yhteensä 13 164 valkohäntäpeurayksilöä. Valkohäntäpeurakanta on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Sidosryhmät päättävät, ei riistaneuvosto

“Jokaiselle Suomen riistakeskuksen toiminta-alueelle on valittu alueellinen riistaneuvosto.  Se on aluetason strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu riistapolitiikan valmisteluun. Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa. Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä, sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Metsänomistaja – nyt voit vaikuttaa syksyn hirvilupiin, riistaneuvostot päättävät maaliskuussa

Alueelliset riistaneuvostot päättävät maaliskuussa hirvikannan hoidon tavoitteista. Nyt on aika vaikuttaa syksyn jahtikauden hirvilupien määrään. Alueelliset riistaneuvostot päättävät maaliskuussa hirvikannan hoidon tavoitteista ja kuuntelevat kantatavoitteiden määrittelyssä myös metsänomistajia, metsäammattilaisia ja muita sidosryhmiä, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Alueelliset riistaneuvostot | Suomen riistakeskus

Jokaiselle Suomen riistakeskuksen toiminta-alueelle on valittu alueellinen riistaneuvosto. Se on aluetason strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu riistapolitiikan valmisteluun. Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa. Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Itsemurhia ehkäistään Kainuussa metsästäjien avulla – Hyvä mehtäkaveri-hanke

Kainuussa on koulutettu metsästysseuran jäseniä tunnistamaan ja kohtaamaan itsemurhavaarassa olevia metsästyskavereita. Ainutlaatuinen toimintamalli polkaistiin pystyyn, kun maakunnassa huolestuttiin miesten itsemurhien määrästä. Valtaosa kainuulaismiesten itsemurhista tehdään laillisilla metsästysaseilla. Metsästys on Kainuussa hyvin yleistä ja koskettaa monia koteja. Ei taida monta taloutta … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Alueelliset riistaneuvostot – Suomen riistakeskus

Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista. Lisäksi alueelliset riistaneuvostot osallistuvat riistakantojen hoitoa ohjaavien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmisteluun. Alueellinen riistaneuvosto käsittelee riistataloutta koskevia asioita sekä tukee, ohjaa ja avustaa Suomen riistakeskuksen toimintaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Pohjois-Hämeen hirvikanta pääosin tavoitetasolla | Suomen riistakeskus

Pohjois-Hämeen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueen sidosryhmiä hirvikannan hoidosta. Hirvien määrän osalta pääosalla aluetta ollaan tavoitellulla tasolla. Urosten osuus hirvikannassa on hieman kasvanut, mutta kanta on edelleen tavoiteltua naarasvoittoisempi. Pohjois-Hämeen alueella hirvikanta on pysynyt viime vuodet melko vakaana. Luonnonvarakeskuksen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,