Avainsana-arkisto: Riistaneuvosto

Susipolitiikasta voi keskustella myös hyvässä hengessä – metsästäjien edustajat kiittelevät hyvää ilmapiiriä

Susikannan hoitosuunnitelman päivityksessä jokin asia meni hyvin, koska sekä metsästäjien että luonnonsuojelijoiden edustajat kiittelevät hyvää ilmapiiriä valmistelun aikana. Sudella on erityisasema suomalaisessa luontokeskustelussa Sen avulla saa aikaan kiivaan väittelyn osallistujien taustasta riippumatta. Vuorovaikutus ei useinkaan kuvaa kovin hyvin sananvaihdon luonnetta. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , ,

Alueelliset riistaneuvostot | Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat alueelliset riistaneuvostot. Alueellisen riistaneuvoston tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita sekä tukea, ohjata ja avustaa Suomen riistakeskuksen aluetoimiston toimintaa muissa kuin julkisissa hallintotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa (Riistahallintolaki 5 §). Alueellisessa riistaneuvostossa on edustajat: Maakuntaliitosta, ELY-keskuksesta, Suomen metsäkeskuksesta … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Riistakeskuksen kultainen ansiomerkki Valtimoon Eeva Lipposelle

Suomen riistakeskus on maaliskuussa myöntänyt valtimolaiselle Eeva Lipposelle kultaisen ansiomerkin. Tunnustus on ainoa laatuaan valtimolaiselle ja ainoa tänä vuonna koko Pohjois-Karjalassa. Lipponen pokkasi ansiomerkkinsä Suomen riistakeskuksen johtajan Jari Varjon kädestä. Sillä hetkellä päässäni liikkui, että ainakin riistakeskuksessa minua arvostetaan. En … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Hirvien pantaseurantaa ei tule

Lapin alueellisen riistaneuvoston toiveet hirvien pantaseurannasta eivät toteudu ainakaan tämän vuoden aikana. Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Jyrki Pusenius pitää ajatusta ja riistaneuvoston toiveita hyvinä, mutta Lukella ei ole pantahirvien seurantaan budjetoitu tälle vuodelle toimintavaroja. Ajatus hyvä, mutta kun ei ole rahoitusta, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Lähivuosien hirvitavoitteet asetettiin Oulun alueelle

Oulun alueellinen riistaneuvosto päätti kokouksessaan esittää hirvenmetsästyksen aloituksen aikaistamista viikolla koko Oulun riistakeskusalueella. Oulun alueellinen riistaneuvosto kuuli tällä viikolla alueellisia sidosryhmiään ja päätti uusista hirvikannan hoitotavoitteista vuosille 2018-2020. Asetetut tavoitteet edellyttävät hirvikannan maltillista pienentämistä nykyisestä neljällä hirvitalousalueella viidestä. Oulussa alueellinen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Riistakeskus päätti karsia hirvikantaa Satakunnassa – myös valkohäntäpeuroja harvennetaan

Suomen riistakeskus on päättänyt karsia Satakunnan hirvieläinkantaa. Myös valkohäntäpeurakantaa on tarkoitus pienentää vahvimman kannan alueilla. Päätöksen mukaan tavoitteena on, että rannikkoseudulla Kokemäenjoen pohjoispuolella hirvikanta 3,9–3,4 tuhannella hehtaarilla. Tällä hetkellä Luonnonvarakeskus arvioi alueen hirvikannan tiheydeksi syksyn jahdin jälkeen 4,1 hirveä tuhannella … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Lapin alueellinen riistaneuvosto asetti tavoitteet hirvikannan hoidolle

Lapin alueellinen riistaneuvosto asetti tavoitteet hirvikannan hoidolle kolmivuotiskaudeksi yhdeksälle hirvitalousalueelleen vuosille 2018–2020. Asetettujen kantatavoitteiden myötä pyritään pitämään vahinkomäärät kohtuullisina, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena ja metsästettävänä. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuosittain. Asetettujen tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Riistaneuvosto pyrkii hillitsemään valkohäntäpeurakantaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueellisia sidosryhmiään ja päätti hirvieläinkantojen hoitotavoitteista hirvitalousalueilla vuosille 2018–2020. Sidosryhmäkeskustelujen perusteella tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin valkohäntäpeurakannan kasvun pysäyttäminen. Hirvelle asetetut tiheystavoitteet edellyttävät pientä hirvikannan laskua. Metsästyskaudella 2017-2018 ammuttiin Varsinais-Suomessa yhteensä 13 164 valkohäntäpeurayksilöä. Valkohäntäpeurakanta on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Sidosryhmät päättävät, ei riistaneuvosto

“Jokaiselle Suomen riistakeskuksen toiminta-alueelle on valittu alueellinen riistaneuvosto.  Se on aluetason strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu riistapolitiikan valmisteluun. Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa. Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä, sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Metsänomistaja – nyt voit vaikuttaa syksyn hirvilupiin, riistaneuvostot päättävät maaliskuussa

Alueelliset riistaneuvostot päättävät maaliskuussa hirvikannan hoidon tavoitteista. Nyt on aika vaikuttaa syksyn jahtikauden hirvilupien määrään. Alueelliset riistaneuvostot päättävät maaliskuussa hirvikannan hoidon tavoitteista ja kuuntelevat kantatavoitteiden määrittelyssä myös metsänomistajia, metsäammattilaisia ja muita sidosryhmiä, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Alueelliset riistaneuvostot | Suomen riistakeskus

Jokaiselle Suomen riistakeskuksen toiminta-alueelle on valittu alueellinen riistaneuvosto. Se on aluetason strateginen toimielin, joka tukee riistapolitiikkaa ja osallistuu riistapolitiikan valmisteluun. Alueellisten riistaneuvostojen tehtävistä säädetään riistahallintolaissa ja -asetuksessa. Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Itsemurhia ehkäistään Kainuussa metsästäjien avulla – Hyvä mehtäkaveri-hanke

Kainuussa on koulutettu metsästysseuran jäseniä tunnistamaan ja kohtaamaan itsemurhavaarassa olevia metsästyskavereita. Ainutlaatuinen toimintamalli polkaistiin pystyyn, kun maakunnassa huolestuttiin miesten itsemurhien määrästä. Valtaosa kainuulaismiesten itsemurhista tehdään laillisilla metsästysaseilla. Metsästys on Kainuussa hyvin yleistä ja koskettaa monia koteja. Ei taida monta taloutta … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Alueelliset riistaneuvostot – Suomen riistakeskus

Alueelliset riistaneuvostot lisäävät riistatalouteen liittyvää avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä sekä pyrkivät toiminnallaan edistämään erilaisten intressien yhteensovittamista. Lisäksi alueelliset riistaneuvostot osallistuvat riistakantojen hoitoa ohjaavien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien valmisteluun. Alueellinen riistaneuvosto käsittelee riistataloutta koskevia asioita sekä tukee, ohjaa ja avustaa Suomen riistakeskuksen toimintaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Pohjois-Hämeen hirvikanta pääosin tavoitetasolla | Suomen riistakeskus

Pohjois-Hämeen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueen sidosryhmiä hirvikannan hoidosta. Hirvien määrän osalta pääosalla aluetta ollaan tavoitellulla tasolla. Urosten osuus hirvikannassa on hieman kasvanut, mutta kanta on edelleen tavoiteltua naarasvoittoisempi. Pohjois-Hämeen alueella hirvikanta on pysynyt viime vuodet melko vakaana. Luonnonvarakeskuksen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvoston sidostahoneuvottelussa esillä hirvieläimet, suurpedot ja villisika | Suomen riistakeskus

Kaakkois-Suomen alueelllisen riistaneuovston järjestämässä sidosryhmätilaisuudessa 15.3.2016 todettiin hirvikannan ylittävän alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitteen KAS1, KAS2, KAS3-hirvitalousalueilla. Alueellinen riistaneuvosto vetoaakin, että tilanne huomioidaan tehtäessä tämän kevään hirviverotussuunnitelmia hirvitalosualueilla ja riistanhoitoyhdistyksissä. Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueellinen riistaneuvosto oli asettanut hirvitiheystavoitteet viime vuonna alueensa … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,