Avainsana-arkisto: Metsästysvuokrasopimus

Millainen on hyvä hirvieläinten pyyntilupahakemus? | Suomen riistakeskus

Metsästäjien pohdiskelua haettavaista hirvilupien määrästä, niin tuntuu, että osa porukasta on jämähtänyt entiseen aikaan: ”Me haetaan 10 lupaa ja kun ne vähentää niitä kuitenkin, niin saadaan se 7 kpl mitä oli viimevuotinen määrä”. Mutta hakemisen voi perustaa laajaan tietopohjaankin, koska … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Hirvijahdin byrokratiasta

Seurueen metsästyksenjohtaja ja varajohtaja on kätevintä määritellä Oma riista –palvelussa, jolloin ei tarvita muuta ilmoitusta. Toissijaisesti: Hirvieläinten pyyntiluvan saajan on ennen metsästyksen alkamista ilmoitettava metsästyksenjohtajasta ja varajohtajista kirjallisesti sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa pyyntiluvassa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu. Tälle sivulle on … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Metsästysseurat | Vieraslajilainsäädännön muutoksen vaikutus metsästysvuokrasopimuksiin – Vanhoissa sopimuksissa noudatetaan tekohetken mukaista lainsäädäntöä | Suomen riistakeskus

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettu laki tulee voimaan 1.6.2019. Pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira on säädetty EU:ssa haitallisiksi vieraslajeiksi ja minkki siirtyy kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi. Lajit siirtyvät pois riistalajiluettelosta ja tämä vaikuttaa 1.6.2019 jälkeen tehtäviin uusiin metsästysvuokrasopimuksiin. Metsästysseurojen tulee … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Maanomistaja saa poistaa laittomasti asetetun riistakameran

Riistakameran käyttö- ja asentamisoikeus toisen omistamalle maalle ei ole jokamiehenoikeus. Riistakameran käyttölupa Pelkkä metsästysalueenvuokrasopimus ilman nimenomaista riistakameran käyttölupaa koskevaa ehtoa ei oikeuta laittamaan vuokramaille kameraa maastoon ilman maanomistajan lupaa. Metsästysvuokrasopimus koskee vain käytännön metsästämistä ja oikeuttaa riistanhoitoon. Riistakameroiden käyttöä ei … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Onko kaupallinen metsästys ja metsästysvuokrasopimus ristiriidassa keskenään

Kaupallinen metsästys on uusi ilmiö suomalaisessa metsästyskulttuurissa. Metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistukseen. Omilla mailla saa metsästää kaikkea sallittua riistaa ja tämän metsästysoikeuden voi vuokrata eteenpäin, joko korvauksesta tai vastikkeetta. Metsästysluvan haltija voi myöntää alueelle metsästykseen oikeuttavia, yleensä määräaikaisia metsästyslupia. Metsästysseurojen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat:

Muutoksia valtion maiden hirvenmetsästykseen alle 1000 hehtaarin sirpalealueilla

Metsästyslain uudistus tuo valtion alueiden hirvenmetsästyksen lupien hakuun merkittäviä muutoksia metsästysvuodelle 2019-2020. Muuttuvat hakujärjestelyt koskevat myös metsästyslain 8§:n mukaisella alueella sijaitsevien alle 1000 hehtaarin valtion alueiden metsästysoikeutta. Kirjoitus on julkaistu myös Metsästäjä-lehden numerossa 6/2018. Luvan hakijalla on oltava yhtenäinen alue hirvenmetsästykseen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , ,

Sanginjoen ulkometsän metsästysoikeudet vuokratiin, sopimukset usean metsästysseuran kanssa

Yhdyskuntalautakunta päätti Oulun kaupungin omistamien maiden metsästysoikeuksien vuokraamisesta. Kaupungin metsästysmaat löytyvät Sanginjoen ulkometsästä. Ulkometsän metsästysoikeudet ovat olleet kolmen seuran kauppa. Laaditut metsästyssopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Ne koskevat hirvenmetsästystä ja pienpetojen metsästystä loukuilla. Oulujoen Eräseura ry:lle vuokrattiin metsästysalueeksi Sanginjoen ulkometsän itälaita, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Metsästäjäliiton puheenjohtaja: Ottakaa mallia Laakkosen vuokrasopimuksista seurojen kanssa

Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro toivoo, että muut suuret metsänomistajat seuraisivat Yrjo Laakkosen esimerkkiä maanvuokrasopimuksissa. Joensuulainen liikemies Laakkonen omistaa Pohjois-Karjalassa ja Kaavilla noin 4 200 hehtaaria metsää. Hän vuokraa maitaan 29 metsästysseuralle suojelu- ja metsänhoitotöitä vastaan. Metsästäjät esimerkiksi raivaavat teiden … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Laakkosen metsissä riista edellä

Yhteistyössä kohti riistametsätaloutta on mottona suurmaanomistaja Yrjö Laakkosen ja hänen maitaan vuokranneiden metsästysseurojen uusimuotoisessa yhteistyössä. Laakkosella on omistuksessaan Pohjois-Karjalassa ja Kaavilla noin 4 200 metsähehtaaria. Metsästysvuokrasopimuksia on tehty 29 metsästysseuran kanssa. Uuden yhteistyömallin tavoitteena on kasvattaa riistakantoja huomioimalla riistan elinympäristö … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Haavoittunuttakaan hirveä ei saa kaataa minne tahansa

”Vähimmäisvaatimus on ilmoitus metsästysoikeuden haltijalle eli tässä tapauksessa maanomistajalle ja riistanhoitoyhdistykselle.” Maillaan tapahtuvasta laittomasta metsästyksestä kiusaantunut maanomistaja otti yhteyttä MT:n toimitukseen. Henkilö kertoi hirviseuran kaataneen hirven pellolle 180 metrin päähän hänen asuinrakennuksestaan ilman metsästysoikeutta maihin. Syyksi hirviseura ilmoitti, että hirvi … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , , ,