Avainsana-arkisto: Metsästysasetus

Maa- ja metsätalousministeriö metsäkanalintujen metsästysrajoitukset 10. syyskuuta alkavalle metsästyskaudelle – metson ja teeren talvimetsästys on mahdollista osassa maata

Metsäkanalintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna yleisesti ottaen hyvin, kertoo maa- ja metsätalousministeriö, ja metsästysajat pitenevät suuressa osassa maata, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö on antanut asetuksen metsäkanalintujen metsästysrajoituksista 10. syyskuuta alkavalle metsästyskaudelle. Osassa maata on mahdollista kokeilla myös metson ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Supikoirien ja muiden haitallisten vieraslajieläinten pyyntisäännökset lausunnoilla

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen, jolla säädettäisiin haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien lintujen ja nisäkkäiden pyydystämisestä. Säännöksiä sovellettaisiin muun muassa supikoiraan ja minkkiin. Määräaika lausunnoille on 6. maaliskuuta. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jonka mukaan haitallisiksi vieraslajeiksi määritellyt supikoira, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Metsästyksestä. Voimassa 1899 vuoden alusta.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Metsästyksestä. Annettu Helsingissä, 20 p:nä Lokakuuta 1898. Voimassa 1899 vuoden alusta. Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suurirulıtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat:

Hirvieläimiä ajavien koirien säkäkorkeusrajan nosto näyttää vihdoin toteutuvan

Nykyinen metsästysasetus rajaa pois sellaisia rotuja, jotka soveltuisivat muutoin hirvieläinten metsästykseen, mutta joiden säkäkorkeus ylittää asetuksessa mainitun ylärajan. Asetuksen säännös säkäkorkeusvaatimuksesta on ollut nykyisenkaltaisena voimassa jo pitkään, joten on hyvä, että hallitus on arvioimassa sen uudelleen esitykseni mukaisesti tämän hetkisen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,

Metsästyksen johtajan tehtävät – Seuruemetsästys (24.5.2018) | Metsästysasetus 666/1993

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksen johtajan tulee: 1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat; 2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä; 3) huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan; 4) huolehtia, että metsästystilanteessa emän … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Metsästysasetuksessa väljennyksiä ilma-aseen käyttämiseen 1.6.2018 alkaen

Metsästysasetuksen 20 §:ä muutettiin siten, että ilma-asetta voidaan käyttää rakennuksen sisällä myös variksen, harakan, kesykyyhkyn, oravan, näädän, kärpän ja minkin tappamiseen. Kyseiset lajit hakeutuvat usein rakennusten sisätiloihin, josta ne voidaan poistaa tehokkaasti ilma-aseella. Aiemmin voimassa olleen sääntelyn mukaan ilma-asetta sai … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat:

Pyyntiluvan myöntäminen

Jos riistaeläinlajin kannan tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä metsästyksen tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, voidaan metsästettävien eläinten määrää vähentää haetusta. Pyyntilupaa myönnettäessä on otettava huomioon, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisella tasolla. Pyyntilupa myönnetään enintään haetulle riistaeläinten yksilömäärälle. (Metsästysasetus) … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,