Avainsana-arkisto: Metsäkeskus

Kirjanpainajat kuoriutuvat maan keskiosissa ennen kuusipuutavaran varastoinnin lakirajaa – Metsäteollisuus käy huolella läpi Luken ehdotuksen poistopäivän aikaistamisesta

Kuusipuutavaran kesän aikaisen varastoinnin takarajan aikaistamisella ennaltaehkäistäisiin Keski-Euroopan kaltaisia laajoja hyönteistuhoja. Luonnonvarakeskus (Luke) aikaistaisi kuusipuutavaran poistamisen takarajaa keskisen Suomen B-vyöhykkeellä. Muutoksella haluttaisiin ehkäistä tehokkaammin kirjanpainajatuhoja. Nykyinen metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan toukokuun loppuun mennessä hakatun kuusipuutavaran pois 24.7. mennessä vyöhykkeellä B. Luke … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Hirvet tuhosivat ennätysmäärän taimikoita Kymenlaaksossa — Vahinkoja korvattiin moninkertaisesti aiempaan verrattuna

Viime vuonna hirvivahinkokorvausten määrä moninkertaistui Kymenlaaksossa edellisvuoteen verrattuna. Metsänomistajat hakivat vuonna 2017 ahkerasti korvauksia hirvituhoista. Metsänomistajille maksettujen hirvivahinkokorvausten määrä sekä korvattava pinta-ala kasvoi Kymenlaaksossa moninkertaisiksi edellisvuodesta. Korvaushakemusten määrää nosti hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä sekä se, että hirvikanta paisui joillain alueilla … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Hirvituhoja varttuneessa kuusikossa, tukiksi järeytyminen jäi haaveeksi: ”Riipivät kuorta ja puuainesta suureltakin alalta”

”Suomen metsäkeskuksen hirvivahinkotilasto kaunistelee totuutta”, sanoo kuopiolainen metsänomistaja Martti Korhonen. Kun on puhe hirvituhoista, esillä ovat lähes aina taimikkotuhot männiköissä. Ei pidä unohtaa, että hirvet tekevät tuhoja myös varttuneissa metsiköissä sekä kuusikoissa. Vuonna 1974 istutetussa sonka­järveläisessä kuusikossa olisi ollut viimeisen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Pienpuun korjuu on kasvussa – varhaishoito takkuilee | Metsäkeskus

Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Juurikäävän torjuntaa seurataan uudessa omavalvontamenetelmässä torjunta-aineella peitetyistä kannoista älypuhelimella – vuosittain noin 50 miljoonan euron tappiot | Metsäkeskus

Juurikääpä on Suomessa ylivoimaisesti eniten havupuille tuhoja aiheuttava puiden lahottajasieni. Sen arvioidaan tuottavan vuosittain noin 50 miljoonan euron tappiot maamme metsätaloudelle. Suomen metsäkeskus ja Luke ovat kehittäneet uusia menetelmiä juurikäävän torjuntaan yhteistyöhankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriö tukee hankkeen tulosten käytäntöön saattamista. … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Metsäkeskus käynnistää metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita | Metsäkeskus

Kulotukset lisäävät talousmetsien monimuotoisuutta ja samalla ne tuovat metsänhoidollisia hyötyjä. Metsäkeskus haluaa lisätä kulotuksia, ja tänä vuonna on tavoitteena käynnistää kymmenen kulotushanketta. Kulotuksista kiinnostuneita metsänomistajia kannustetaan nyt olemaan yhteydessä. Nykyisessä Kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (Kemerassa) kulotushankkeet kuuluvat luonnonhoitohankkeisiin ja ne … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Ei jälkiä lakirikkomuksista – Metsäkeskus

Laittomiksi epäiltyjä hakkuita ei tehty suojelluilla metsäelinympäristöillä, vaan muun muassa pelto-ojien varsilla. Suomen metsäkeskus ei ole löytänyt perusteita metsälakirikkomuksille, joita ympäristöjärjestö WWF Suomi esitteli keväällä sosiaalisessa mediassa. Metsälehti kertoi toukokuun alussa hakkuista, joissa oli WWF:n mukaan kaadettu puita metsälain suojaamilta … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: