Avainsana-arkisto: Metsäkeskus

Kirjanpainajat kuoriutuvat maan keskiosissa ennen kuusipuutavaran varastoinnin lakirajaa – Metsäteollisuus käy huolella läpi Luken ehdotuksen poistopäivän aikaistamisesta

Kuusipuutavaran kesän aikaisen varastoinnin takarajan aikaistamisella ennaltaehkäistäisiin Keski-Euroopan kaltaisia laajoja hyönteistuhoja. Luonnonvarakeskus (Luke) aikaistaisi kuusipuutavaran poistamisen takarajaa keskisen Suomen B-vyöhykkeellä. Muutoksella haluttaisiin ehkäistä tehokkaammin kirjanpainajatuhoja. Nykyinen metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan toukokuun loppuun mennessä hakatun kuusipuutavaran pois 24.7. mennessä vyöhykkeellä B. Luke … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Hirvet tuhosivat ennätysmäärän taimikoita Kymenlaaksossa — Vahinkoja korvattiin moninkertaisesti aiempaan verrattuna

Viime vuonna hirvivahinkokorvausten määrä moninkertaistui Kymenlaaksossa edellisvuoteen verrattuna. Metsänomistajat hakivat vuonna 2017 ahkerasti korvauksia hirvituhoista. Metsänomistajille maksettujen hirvivahinkokorvausten määrä sekä korvattava pinta-ala kasvoi Kymenlaaksossa moninkertaisiksi edellisvuodesta. Korvaushakemusten määrää nosti hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä sekä se, että hirvikanta paisui joillain alueilla … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Hirvituhoja varttuneessa kuusikossa, tukiksi järeytyminen jäi haaveeksi: ”Riipivät kuorta ja puuainesta suureltakin alalta”

”Suomen metsäkeskuksen hirvivahinkotilasto kaunistelee totuutta”, sanoo kuopiolainen metsänomistaja Martti Korhonen. Kun on puhe hirvituhoista, esillä ovat lähes aina taimikkotuhot männiköissä. Ei pidä unohtaa, että hirvet tekevät tuhoja myös varttuneissa metsiköissä sekä kuusikoissa. Vuonna 1974 istutetussa sonka­järveläisessä kuusikossa olisi ollut viimeisen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Pienpuun korjuu on kasvussa – varhaishoito takkuilee | Metsäkeskus

Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Juurikäävän torjuntaa seurataan uudessa omavalvontamenetelmässä torjunta-aineella peitetyistä kannoista älypuhelimella – vuosittain noin 50 miljoonan euron tappiot | Metsäkeskus

Juurikääpä on Suomessa ylivoimaisesti eniten havupuille tuhoja aiheuttava puiden lahottajasieni. Sen arvioidaan tuottavan vuosittain noin 50 miljoonan euron tappiot maamme metsätaloudelle. Suomen metsäkeskus ja Luke ovat kehittäneet uusia menetelmiä juurikäävän torjuntaan yhteistyöhankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriö tukee hankkeen tulosten käytäntöön saattamista. … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Metsäkeskus käynnistää metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita | Metsäkeskus

Kulotukset lisäävät talousmetsien monimuotoisuutta ja samalla ne tuovat metsänhoidollisia hyötyjä. Metsäkeskus haluaa lisätä kulotuksia, ja tänä vuonna on tavoitteena käynnistää kymmenen kulotushanketta. Kulotuksista kiinnostuneita metsänomistajia kannustetaan nyt olemaan yhteydessä. Nykyisessä Kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (Kemerassa) kulotushankkeet kuuluvat luonnonhoitohankkeisiin ja ne … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Ei jälkiä lakirikkomuksista – Metsäkeskus

Laittomiksi epäiltyjä hakkuita ei tehty suojelluilla metsäelinympäristöillä, vaan muun muassa pelto-ojien varsilla. Suomen metsäkeskus ei ole löytänyt perusteita metsälakirikkomuksille, joita ympäristöjärjestö WWF Suomi esitteli keväällä sosiaalisessa mediassa. Metsälehti kertoi toukokuun alussa hakkuista, joissa oli WWF:n mukaan kaadettu puita metsälain suojaamilta … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat:

Metsään.fi-palvelu laajenee riistakohteilla – aluksi pilottialueilla

Kesäkuussa pääsevät metsänomistajat ja metsäalan toimijat tarkastelemaan potentiaalisia riistakohteita Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Palvelussa näkee, onko omalla metsätilalla pienriistalle erityisen suotuisia alueita. Aineisto julkaistaan aluksi pilottialueilla, joita ovat Pori, Kuopio, Pudasjärvi ja Sodankylä. Metsään.fi-palveluun lisätään kesäkuun aikana tietoa pienriistalle, erityisesti metsäkanalinnuille, … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , ,

Metsänomistaja istutti männyntaimikon ja sitten tulivat hirvet

Sukevalaisen Aarne Leinon taimikko joutui lähes täydellisesti hirvien tuhoamaksi. Monen muun metsänomistajan tavoin hän joutuu miettimään kahteen kertaa, istuttaako vastedes männyntaimia vai paremmin hirviltä säästyvää kuusta. Sukevalainen Aarne Leino teki muutama vuosi sitten vajaan kahden hehtaarin alueella hakkuun omistamassaan männikössä. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Hirvien syömistä taimista 672 euron korvaus – Kyllä ketuttaa

Taimikossa töröttää siellä täällä ruskeita karahkoja, joihin on jäänyt muutamia vihreitä oksia. Kyllä ketuttaa. Olen tehnyt valtavan työn taimikon istutuksessa ja raivauksessa. Männyntaimia on istutettu uudestaan kerran ja lopulta paikattu kuusentaimilla, metsänomistaja Aarne Leino manaa. Männyntaimet on istutettu vuonna 2008, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Metsäkeskus: Etelä-Savossa kasvatushakkuiden korjuujälki maan huippua

Metsäkeskuksen mukaan Etelä-Savon kasvatushakkuiden korjuujälki on maan huipputasoa. Metsäkeskus tarkasti viime vuonna korjuujälkeä maanlaajuisesti 304 leimikolla, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 017 hehtaaria. Etelä-Savossa tarkastuskohteita oli noin 30. Lähes kaikissa tarkastetuissa kohteissa oli aiempina vuosina tehty ensiharvennus ja muutamassa … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: ,

Metsien harvennushakkuissa paljon huomautettavaa

Metsien kasvatus- eli harvennushakkuissa on paljon parantamisen varaa. Metsäkeskuksen mukaan metsien kasvatushakkuiden korjuujäljessä on vähän virheitä mutta paljon huomautettavaa. Metsäkeskus tarkasti viime vuonna kasvatushakkuiden korjuujälkeä 304 leimikolla, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli vähän yli tuhat hehtaaria. Keskus luokittelee korjuun laadun kolmeen … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , ,

Metsien hirvituhot ja hirvikannan koko nyt karttapalvelussa

Yksityismetsissä tehtyjen hirvieläinvahinkoarvioiden sijainnit ja yksittäisten kohteiden pinta-alat löytyvät nyt Metsäkeskuksen karttapalvelusta. Kartta havainnollistaa hirvieläinkannan suuruutta ja sen metsille aiheuttamia tuhoja. Karttapalvelun tiedot perustuvat Metsäkeskukselle taimikkotuhoista vuosina 2013–2015 tehtyihin riistavahinkoilmoituksiin, joiden ohella palveluun on tuotu myös Luonnonvarakeskuksen lumijälki-indeksin tuottama tieto … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Suomalaismetsässä nyt voit törmätä GPS-hirviin, jotka paikantavat itse aiheuttamansa tuhot

Hirvi on taimikoiden merkittävin tuhoeläin. Vahinkojen laajuuteen ja ehkäisyyn saadaan uutta tietoa yhdistämällä laserkeilausaineistoa tuhojen sijaintitietoon, kirjoittaa Forest.fi. Noin viidenneksen Suomen havu- ja lehtipuutaimikoista arvioidaan kärsivän hirvivahingoista. Erityisesti hirvi pitää männyn taimista. Pahimmillaan taimikosta on jäljellä hirvien vierailun jälkeen vain … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Metsään.fi muuttui pysyvästi ilmaiseksi metsänomistajille

Metsäkeskuksen tuottama Metsään.fi-verkkopalvelu muuttui pysyvästi maksuttomaksi yksityisille metsänomistajille. Maksuttomuus alkoi väliaikaisena jo viime vuoden lopulla. Palvelun muiden käyttäjien kuin metsänomistajien maksut eivät muutu. Maa- ja metsätalousministeriö päätti maksuttomuudesta osana maksuperusteasetusta. Metsäkeskus ottaa yhteyttä maksun palautusta saaviin metsänomistajiin. Metsään.fi -palvelussa metsänomistajat … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,