Avainsana-arkisto: Kutusora

Kutupuuhissa suuret kutulohet tuottavat enemmän jälkeläisiä – Koolla on väliä | Helsingin yliopisto

Suuret, useamman vuoden meressä kasvaneet kutulohet tuottavat enemmän jälkeläisiä, mutta isoja lohia on tavallisesti kutualueilla vähemmän kuin pienempiä. Joka vuosi kymmeniä tuhansia lohia nousee Jäämerestä synnyinsijoilleen Tenojokeen. Vaellus takaisin kotijokeen on pitkä ja uuvuttava Lohet lakkaavat syömästä noustessaan jokeen, uivat … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Tenojoen vesistössä esiintyy kolmeakymmentä lohikantaa – huippuvuodet 1976 ja 2001

Lohikantojen tila vaihtelee paljon Tenon eri sivujoissa. Kalastussopimus on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton ja sen avaamista on vaadittu. Vuonna 1972 alkaneen tilastoinnin mukaan Tenon lohisaaliiden huippuvuodet ajoittuvat vuosiin 1976 ja 2001. Molempina vuosina saalista saatiin noin 250 tonnia. Vuoden 2001 jälkeen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Poikaskivikon rakenne

Kutusoraikon yhteydessä kutevilla kaloilla pitää olla suojaa antavia lohkareita, kuoppia, liekopuita tai vastaavia siten, että etäisyys ei ole mistään soraikon osasta enempää kuin 2 metriä. Kutusoraikko ja sen alapuolella on poikaskivikko. Kutuaikana emokalat pääsevät nopeasti kutusoraikon yhteydessä oleviin suojiin ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Vihtijoella kunnostetaan koskea uhanalaisten taimenten kutupaikaksi

Innostus pienvesien kunnostamiseen kalakantojen elvyttämiseksi on kasvamassa Suomessa. Koskesta on aikanaan siivottu kivet ja sorat tukinuiton vuoksi. Samalla katosivat rapujen suojakolot, uhanalaisten taimenten kutupaikat ja kalanpoikasten suoja-alueet. Virtavesien hoitoyhdistys Virhon jäsen Markus Penttinen vastaa Levoinkosken kunnostustushankkeesta. Hän kertoo, että pienellä … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , , ,

Lieksanjoen kunnostukset jatkuvat lokakuulle – Kärkihanke virittää omat kutupaikat sekä järvilohille että -taimenille

Uhanalaisten järvilohen ja -taimenen kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostustyöt jatkuvat Lieksassa ensi viikolla. Lokakuulle ulottuvan operaation aikana vaelluskaloille rakennetaan lisääntymisalueita Ruunaan retkeilyalueella Lieksanjoen Haapavitjalle ja Mustapyörteeseen. Hanke on osa monivuotista Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Kunnostettaviin kohteisiin lasketaan 500 tonnia kiviä pienpoikasten kasvu- ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , ,

Kolme koskea jo kunnostettu Lieksanjoella – helikopteri tuo lohikaloille 600 tonnia kiveä ja soraa

Uhanalaiselle järvilohelle ja järvitaimenelle rakennetaan syksyllä Lieksanjokeen neljä uutta kutu- ja pienpoikasaluetta. Lieksanjoen vaelluskalojen kärkihankkeen kunnostustyö pyrkii pelastamaan erittäin uhanalaiset kalat Ruunaan retkeilyalueella. Jokien kunnostus on osa monivuotista Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Kunnostus maksaa tänä vuonna 96 000 euroa. Lisäksi asiantuntijat istuttivat … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , , , , ,

Lapin ely-keskus kunnostaa kutupaikkoja Taimenelle ja harjukselle – Miekojärveen laskevilla joilla ja Raudanjoen Mustakoskella

Taimenelle ja harjukselle sopivia kutualueita kunnostetaan Pellossa ja Rovaniemellä. Kunnostustyötä tekee Lapin ely-keskus. Kunnostusta tehdään Pellossa Miekojärveen laskevilla Aalisjoella ja Konttajoella. Rovaniemellä työtä tehdään Raudanjoen Mustakoskella.Ylisellä Alposjoella ely-keskus tekee ylimmän koskialueen kalataloudellisen kunnostuksen. Kalataloudellisesta kunnostamisesta hyötyvät kunnostettavien virta-alueiden taimen- ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Yhdysvalloissa purettiin vesivoimala Elwha joesta – nyt lohet palaavat jokiin

Suurin vapautettu lohijoki on Elwha Yhdysvaltain luoteiskulmassa. Lohien vaellus takaisin yläjuoksuille alkoi heti patojen poiston jälkeen. Joki ehti olla suljettuna sadan vuoden ajan. Tyyneen mereen laskeva Elwha-joki padottiin vuonna 1911. Sen jälkeen lohet pääsivät nousemaan jokea vain kahdeksan kilometrin matkan. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Vuoksen pinnan lasku on ollut tuhoisaa kalan mädille, myös kaupunkipuron veden saanti vaikeuksissa

Imatrankosken patoremontista johtuvalla Vuoksen pinnan laskulla on kalan mädille tuhoisa vaikutus. Kun vedessä soran seassa oleva mäti joutuu kuivilleen, se tuhoutuu. Mäti jäätyy tai linnut syövät sen eikä kuoriutumista huhti-toukokuun vaihteessa tapahdu, toteaa Imatran kaupungin kalastusmestari Tomi Menna. Vuoksessa jo … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Lieksanjoelle rakennettiin kutusoraikkoja ja poikasalueita helikopterilla

Syyskuun puolivälissä helikopteri lenteli muutaman päivän ajan Lieksanjoella. Kyseessä oli osa Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketöitä: järvilohelle ja -taimenelle rakennettiin kutusoraikkoja ja poikasalueita. Kutusoraikot ja poikasalueet rakennettiin huolellisesti Luonnonvarakeskus valmisteli ja ohjasi toimenpiteen, jossa halkaisijaltaan 30–90 millistä soraa levitettiin ennalta valittuihin kohtiin jokea … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Uhanalaista Saimaan järvilohta pelastetaan – koskia kunnostetaan kaivinkoneilla ja helikopterilla

Pohjois-Karjalassa jatketaan Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta. Ala-Koitajokeen siirretyt lohet ovat kuteneet niille tehtyihin kutusoraikoihin useilla eri koskialueilla. Mäti on selviytynyt hyvin, ja luonnossa syntyneitä poikasia on Luonnonvarakeskuksen mukaan havaittu monilla kunnostetuilla alueilla. Muutamilla alueilla … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Työ Saimaan järvilohen palauttamiseksi jatkuu Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa jatketaan Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Vuonna 2014 aloitetut kunnostustoimet ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Jokeen siirretyt lohet ovat kuteneet niille tehtyihin kutusoraikoihin useilla eri koskialueilla. Mäti on selviytynyt hyvin, ja luonnossa syntyneitä poikasia on havaittu monilla … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Saimaanlohi lisääntyy Pohjois-Karjalan Ala-Koitajoella — poikastiheydet paikoin ennätyssuuria

Pohjois-Karjalan Ala-Koitajoen kunnostus Saimaan järvilohen lisääntymisjoeksi on tuottanut hyviä tuloksia. Joessa on havaittu runsaasti luonnossa syntyneitä lohenpoikasia. Ala-Koitajokea on kunnostettu vuodesta 2014 alkaen muun muassa tekemällä sen useille koskialueille kutusoraikoita. Jokeen siirretyt järvilohet ovat kuteneet soraikkoihin, mäti on selviytynyt hyvin … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Lohelle ja taimenelle edellytetään lain suojaa

Vaelluskalojen lisääntyminen edellyttää pääsyä koskille ja muihin virtapaikkoihin. Suomen vaelluskaloja pitää suojella lailla. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii vesilain tarkistamista vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja turvaamiseksi. Liitto jätti perjantaina oikeusministeri Jari Lindströmille (ps.) vesilain tarkistamisaloitteen vaelluskalojen turvaamiseksi. Liitto esittää samalla työryhmän perustamista vesilain tarkistamiseksi. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , ,

Vantaan kaupunki – Tervetuloa 22.8.2015 klo 10.00 purokunnostustalkoisiin Rekolanojalle!

Lauantaina 22.8.2015 klo 10.00 alkaen järjestetään Rekolanojalla purokunnostustalkoot, joissa parannetaan taimenen kutusoraikkoja. Kunnostuskohde sijaitsee Rekolan aseman kohdalla radan länsipuolella. Talkoisiin ilmoittautuminen Jouni Simolalle, jolta saa myös lisätietoja tapahtumasta: puh. 040 710 8697, jouni.simola@gmail.com Talkoiden järjestäjinä ovat Virtavesien hoitoyhdistys ja SLL … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,