Avainsana-arkisto: Kutusora

Vihtijoella kunnostetaan koskea uhanalaisten taimenten kutupaikaksi

Innostus pienvesien kunnostamiseen kalakantojen elvyttämiseksi on kasvamassa Suomessa. Koskesta on aikanaan siivottu kivet ja sorat tukinuiton vuoksi. Samalla katosivat rapujen suojakolot, uhanalaisten taimenten kutupaikat ja kalanpoikasten suoja-alueet. Virtavesien hoitoyhdistys Virhon jäsen Markus Penttinen vastaa Levoinkosken kunnostustushankkeesta. Hän kertoo, että pienellä … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , , ,

Poikaskivikon rakenne

Kutusoraikon yhteydessä kutevilla kaloilla pitää olla suojaa antavia lohkareita, kuoppia, liekopuita tai vastaavia siten, että etäisyys ei ole mistään soraikon osasta enempää kuin 2 metriä. Kutusoraikko ja sen alapuolella on poikaskivikko. Kutuaikana emokalat pääsevät nopeasti kutusoraikon yhteydessä oleviin suojiin ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Lieksanjoen kunnostukset jatkuvat lokakuulle – Kärkihanke virittää omat kutupaikat sekä järvilohille että -taimenille

Uhanalaisten järvilohen ja -taimenen kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostustyöt jatkuvat Lieksassa ensi viikolla. Lokakuulle ulottuvan operaation aikana vaelluskaloille rakennetaan lisääntymisalueita Ruunaan retkeilyalueella Lieksanjoen Haapavitjalle ja Mustapyörteeseen. Hanke on osa monivuotista Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Kunnostettaviin kohteisiin lasketaan 500 tonnia kiviä pienpoikasten kasvu- ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , ,

Kolme koskea jo kunnostettu Lieksanjoella – helikopteri tuo lohikaloille 600 tonnia kiveä ja soraa

Uhanalaiselle järvilohelle ja järvitaimenelle rakennetaan syksyllä Lieksanjokeen neljä uutta kutu- ja pienpoikasaluetta. Lieksanjoen vaelluskalojen kärkihankkeen kunnostustyö pyrkii pelastamaan erittäin uhanalaiset kalat Ruunaan retkeilyalueella. Jokien kunnostus on osa monivuotista Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Kunnostus maksaa tänä vuonna 96 000 euroa. Lisäksi asiantuntijat istuttivat … Lue loppuun

Kategoria(t): Kalastus | Avainsanat: , , , , , ,

Tenojoen vesistössä esiintyy kolmeakymmentä lohikantaa – huippuvuodet 1976 ja 2001

Lohikantojen tila vaihtelee paljon Tenon eri sivujoissa. Kalastussopimus on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton ja sen avaamista on vaadittu. Vuonna 1972 alkaneen tilastoinnin mukaan Tenon lohisaaliiden huippuvuodet ajoittuvat vuosiin 1976 ja 2001. Molempina vuosina saalista saatiin noin 250 tonnia. Vuoden 2001 jälkeen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,

Lapin ely-keskus kunnostaa kutupaikkoja Taimenelle ja harjukselle – Miekojärveen laskevilla joilla ja Raudanjoen Mustakoskella

Taimenelle ja harjukselle sopivia kutualueita kunnostetaan Pellossa ja Rovaniemellä. Kunnostustyötä tekee Lapin ely-keskus. Kunnostusta tehdään Pellossa Miekojärveen laskevilla Aalisjoella ja Konttajoella. Rovaniemellä työtä tehdään Raudanjoen Mustakoskella.Ylisellä Alposjoella ely-keskus tekee ylimmän koskialueen kalataloudellisen kunnostuksen. Kalataloudellisesta kunnostamisesta hyötyvät kunnostettavien virta-alueiden taimen- ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Yhdysvalloissa purettiin vesivoimala Elwha joesta – nyt lohet palaavat jokiin

Suurin vapautettu lohijoki on Elwha Yhdysvaltain luoteiskulmassa. Lohien vaellus takaisin yläjuoksuille alkoi heti patojen poiston jälkeen. Joki ehti olla suljettuna sadan vuoden ajan. Tyyneen mereen laskeva Elwha-joki padottiin vuonna 1911. Sen jälkeen lohet pääsivät nousemaan jokea vain kahdeksan kilometrin matkan. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,