Avainsana-arkisto: Kosteikot

Majavavahinkoja ei korvata valtion varoista – ehkäisy onnistuu metsästyksellä ja patojen purkamisella

Majavien metsästys jatkuu huhtikuun loppuun saakka. Majavat voivat paikallisesti aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja maa- ja metsätaloudelle. Vahinkoja voidaan estää suunnitelmallisella metsästyksellä sekä patojen purkamisella, muistuttaa Suomen riistakeskus. Majavavahinkoja ei korvata valtion varoista Paikallisesti majavavahingot voidaan tehokkaasti estää aktiivisella ja suunnitelmallisella metsästyksellä. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

SOTKA-kosteikot – Taantuvat sorsakannat nousuun kosteikkojen kunnostushankkeella

Kosteikkoja on kadonnut vuosikymmenien kuluessa kuivatustoiminnan seurauksena, mikä on vaikuttanut näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien menestymiseen. Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeella kunnostetaan ja luodaan vesilintujen poikue-elinympäristöjä sekä tehostetaan vieraspetojen pyyntiä arkiluonnossa Suomen riistakeskuksen toimesta. Kosteikot tarjoavat elinympäristöjä muun muassa monipuoliselle vesi-, ranta- … Lue loppuun

Kategoria(t): Vesistöt | Avainsanat: , , ,

Kosteikkoihin kohdistuu monta uhkaa – tärkeitä myös metsästäjille

Kosteikot ovat monimuotoisen eläin- ja kasvilajiston suojapaikkoja, mutta ne suojaavat myös ihmisiä rannikoilla myrskyiltä ja tulvilta ja varastoivat sade- ja sulamisvesiä sisämaassa. Ne sitovat hiiltä ja tarjoavat puhdasta vettä ja luonnonantimia. Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden tuore arvio valmistui joulukuussa. Erilaisia luontotyyppejä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat:

Lintuvesi- ja valuma-aluekunnostus FRESHABIT LIFE IP –hanke (2016-2022) | Vanajavesikeskus

Vanajaveden alue on yksi Metsähallituksen koordinoiman valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista. Koko hankkeessa on mukana 30 kump­pania ja 8 aluetta eri puolilta Suomea. Valtakunnallisen hankkeen kokonaisbudjetti on 20 M€ ja se on osa EU:n LIFE-ohjelmaa. Vanajaveden alueen kokonaisbudjetti on 1,3 M€. Vanajaveden … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Vesilintujen määrä kasvaa jos karjaa laidunnetaan kosteikkojen rannoilla

Vähentyneet vesilintukannat saadaan tuoreen tutkimuksen mukaan kasvamaan parantamalla umpeenkasvaneiden kosteikkojen laatua laidunnuksen, niiton ja ruoppauksen avulla. Kosteikkojen laadun heikkeneminen on johtanut monien vesilintukantojen vähenemiseen. Tuoreessa tutkimuksessa on selvitelty keinoja kosteikkojen laadun parantamiseksi, kerrotaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta. Etenkin karjan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Kotiseutukosteikko sai MARKHOR-palkinnon myötä maailmanlaajuisen tunnustuksen

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke sai kansainvälisen riistansuojeluneuvoston (CIC) MARKHOR-palkinnon. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Palkinto myönnetään kahden vuoden välein luonnonhoidossa ja suojelussa ansioituneelle henkilölle, organisaatiolle tai projektille. Palkitun tulee yhdistää luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, paikallisten ihmisten hyvinvointi ja kestävän käytön periaatteet, kuten … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Umpeen kasvaneet kosteikot ovat yksi syy vesilintukantojen romahdukseen

Vesilinnut kärsivät kosteikkoalueiden rehevöitymisistä ja umpeenkasvusta. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan useimpien vesilintujen pesimäkannat ovat viimeisten vuosikymmenten aikana taantuneet koko Suomessa. Rehevillä vesialueilla vesilintukannat ovat lähes puoliintuneet. Karujen vesistöalueiden kannat ovat kuitenkin säilyneet vakaampina. Monien odottama vesilintujen metsästys alkaa pian. Jahdin alkua … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Suomen riistakeskus: Vesilintukosteikot kunnostuksen tarpeessa

Suomen riistakeskuksen järjestämän kyselyn perusteella suuri osa tärkeistä lintuvesistä ja kosteikoista tarvitsee kunnostusta. Niukka enemmistö vastaajista suhtautui myönteisesti ajatukseen häirintävapaiden kosteikkojen verkoston perustamisesta Suomeen. Monien riistasorsien ja nokikanan pesimäkannat ovat vähentyneet ja niiden poikastuotto on heikentynyt merkittävästi viimeisten 15–25 vuoden … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Haapajärven Natura-alueen linnut koetetaan saada takaisin — suunnitelma alkaa olla valmis

Lappeenrannan Haapajärven lintukantaa yritetään palauttaa 1990-luvun alkuvuosien tasolle. Siitä on suunnitelma loppusuoralla. Haapajärvi oli 1990-luvun alkupuolelle asti Suomen arvokkaimpia lintuvesiä. Sen takia se liitettiin luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 -verkostoon. Sittemmin Haapajärven linnusto on pahasti taantunut. Linnuston elvytystoimet sisältyvät Haapajärven … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Majava on kustannustehokkain kosteikkojen rakentaja

Majavan elpyminen sukupuuton partaalta on luonut monipuolisia ympäristöjä kosteikoissa ja lahopuulla eläville lajistoille. Kosteikkojen ja lahopuun katoaminen ovat jättäneet jälkensä pohjoisen havumetsävyöhykkeen elinympäristöihin ja lajistoon. Vähenemisten taustalla ovat majavakannan romahtaminen sukupuuton partaalle sekä 1900-luvun laajamittaiset ojitukset. Helsingin yliopistossa tehty väitöstutkimus … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Riistavesilintukantojen elvyttämiseen kaivataan näkemyksiä

Suomen riistakeskus toivoo vastauksia kyselyyn vesilintukosteikkojen tilasta ja hoidosta Suomessa. Kyselyn tavoitteena on tukea uutta, taantuvien riistavesilintujen hoidon kansallista toimenpideohjelmaa. Suomen riistakeskus valmistelee taantuvien riistavesilintujen hoidon kansallista toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä päätavoitteena on parantaa vesilintujen poikastuottoa elinympäristöjen hoidon ja pienpetojen pyynnin … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , , , ,

Etelä-Karjalaan perustetaan luonnonsuojelualueita – keskustelut sidosryhmien kanssa käynnistyivät

Etelä-Karjalaan ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Paikallistahojen kanssa käytävät keskustelut ovat keskeinen osa alueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Asetusluonnos lähtee myöhemmin … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Pohjoismainen kosteikkopäivä 2.9. muistuttaa lähikosteikkojen suojelun merkityksestä

Pohjoismaissa vietetään keskiviikkona 2.9. pohjoismaista kosteikkopäivää. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa on perustettu tai kunnostettu valmiiksi eri puolille Suomea yhteensä 47 esimerkkikohdetta, joiden yhteispinta-ala on yli 220 hehtaaria. Lisäksi on neuvottu kymmenien kosteikkohankkeiden suunnittelussa, rahoitusmahdollisuuksissa ja lupa-asioissa. Kiinnostusta kosteikkojen perustamiseen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: ,