Avainsana-arkisto: Karhun kiintiömetsästys

Karhunmetsästys päättyi itäisellä poronhoitoalueella – 60 karhua kaadettiin

Itäisen poronhoitoalueen karhunmetsästys on päättynyt, kertoo Suomen Riistakeskus. Alueen metsästyskiintiö oli 60 karhua, ja sen verran karhuja on nyt saatu kaadettua. Eniten karhuja, yhteensä 24 kappaletta, kaadettiin Suomussalmella. Kuusamossa kaadettiin 15 ja Sallassa 10 karhua. Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat edellä mainittujen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Karhunmetsästys itäisellä poronhoitoalueella on päättynyt – Asianumero 206/04.02.00/2017 | Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (496/2017) 2 §:n … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Karhunmetsästys loppumassa poronhoitoalueella

Kannanhoidollisesta kiintiöstä saa kaataa itäisellä poronhoitoalueella enää vain yhden karhun ja läntisellä poronhoitoalueella 19 karhua. Karhunpyynti on loppumassa poronhoitoalueella tältä syksyltä. Kannanhoidollisesta kiintiöstä saa kaataa itäisellä poronhoitoalueella enää vain yhden karhun, sillä siellä on ammuttu jo 59 kiintiökarhua. Läntisellä poronhoitoalueella … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Kuusamossa kaadettu 13 karhua

Kuu­sa­mos­sa oli kaa­det­tu maa­nan­tai­hin men­nes­sä 13 kar­hua. Kai­ken kaik­ki­aan kar­hun­met­säs­tys on eden­nyt no­pe­as­ti po­ron­hoi­to­a­lu­een itäi­sel­lä kiin­tiöa­lu­eel­la. Eni­ten kar­hu­ja on kaa­det­tu tä­män syk­syn jah­dis­sa itäi­sel­lä kiin­ti­öa­lu­eel­la Suo­mus­sal­mel­la, 22 kap­pa­let­ta. Sal­las­sa on kaa­de­tut 9 kar­hua ja Ina­ris­sa vii­si. Kiin­ti­ön tul­tua täy­teen Suo­men … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Itäisen poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla – saalisilmoitus välittömästi kaadon jälkeen | Suomen riistakeskus

Itäiseltä poronhoitoalueelta saaliiksi jo 53 karhua, joten 60 karhun kiintiöstä on jäljellä enää seitsemän karhua. Suomen riistakeskus kehottaa metsästäjiä huomioimaan kiintiötilanteen karhun pyynnissä erityisesti nyt kiintiöpyynnin kääntyessä loppusuoralle. Lisäksi riistakeskus muistuttaa, että metsästäjien tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus poronhoitoalueen karhunkaadoista Suomen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Karhujen kaatokiintiöksi 2017 esitetään 255 karhua | Valtioneuvosto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli vuonna 2017 1980 – 2100 karhua. Vuonna 2016 luku oli 1 720 – 1 840. Selkeimmin karhujen lukumäärä on runsastunut Oulun, Pohjois-Hämeen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten aluetoimistojen alueella. Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että kannanhoidollisen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Karhusaaliit 2016 | Saalistiedot päivittyvät taulukkoon automaattisesti Suomen riistakeskuksen hyväksymän saalisilmoituksen jälkeen

Taulukoista voit seurata karhun kannanhoidollisen metsästyksen tilannetta. Saalistiedot päivittyvät taulukkoon automaattisesti, sen jälkeen kun Suomen riistakeskus on hyväksynyt saalisilmoituksen. (Arkipäivisin) Taulukkoon ja karttalle – paina tästä. Metsästysaika ja tarkka metsästyspaikka näkyy kartalla, sekä karhun sukupuoli. Karhusaaliit | Suomen riistakeskus.

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , ,