Avainsana-arkisto: Harvennushakkuu

Mustikka kukki paikoin heikosti – tarvitsee hyönteisiä pörräämään ympärilleen, tykkää harvennushakkuista

Tänä kesänä piirakan marjoihin joutuu kuitenkin näkemään enemmän vaivaa kuin tavallisesti. Luonnonvarakeskus ennakoi juhannuksen alla, että sadosta tulee enintään keskinkertainen. Syitä on monia. Mustikka kukki paikoin heikosti. Myös sääolot ja pölyttyminen vaikuttivat satoon. Mustikka tarvitsee hyönteisiä pörräämään ympärilleen. Mustikkaa pölyttävät … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuun korjuujäljen: Lähes 70 prosentilla kohteista ei noudatettu suosituksia

”Harvennuksen voimakkuuteen ja jäävän puuston määrään vaikuttavat kasvatettava puulaji, kasvupaikan maapohja, maantieteellinen sijainti ja metsänomistajan valitsema kasvatusmenetelmä. Sopivaan harvennusvoimakkuuteen ja sitä kautta parhaaseen taloudelliseen tulokseen päästään noudattamalla metsänhoitosuositusten harvennusmalleja” Suomen metsäkeskus huomauttaa, että korjuuvaurioita voidaan vähentää työn laatua parantaa hyvällä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: ,

Pienaukoista uusi metsä – Se vie kuusella viidestä kymmeneen vuotta | Metsälehti

Pienaukkohakkuilla säästää uudistamiskustannukset, mutta taimettuminen vie aikaa. Ei täällä tilanne ollenkaan huono ole, mutta lisää taimiainesta pitää saada, sanoo metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen metsäsuunnittelija Tiina Mansikkamäki. Padasjoella sijaitsevaan kuusikkoon tehdyssä pienaukossa näkyy siellä täällä muutaman kuusentaimen ryppäitä, mutta taimien ulkomuoto jättää Mansikkamäen … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Pienpuun korjuu on kasvussa – varhaishoito takkuilee | Metsäkeskus

Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Asiantuntijalta: Puun käytön tulevaisuus – uutta liiketoimintaa on syntynyt luvattoman vähän

Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kovas­ti puun riit­tä­vyy­des­tä? Ete­lä-Suo­men kau­punki-ihmi­set ovat kiel­tä­mäs­sä puun­käy­tön, jot­ta voi­sim­me kas­vat­taa hii­li­nie­lu­ja. Suu­rim­pa­na koh­tee­na tuli­si­vat ole­maan val­tion omis­ta­mat met­sät, joi­ta on mah­dol­lis­ta suo­jel­la myös poliit­ti­sin perus­tein. Toi­saal­ta taas puun­ja­los­tuk­sel­la on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Perinteisesti puuta hyödynnetään isossa mittakaavassa sellun … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Luonnonvarakeskus laski: Suomen metsistä voisi ottaa paljon enemmän puuta kuin nyt otetaan

Suomen metsien puuvarat kasvavat edelleen. Kestävät hakkuut eivät ole läheskään tapissa. Luonnonvarakeskus Luke on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin vuosien 2014–2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt. Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , ,

Käytäväharvennus osoittautui perinteistä harvennustapaa tuottavammaksi

Käytäväharvennuksesta on saatu lupaavia tuloksia. Harvennustapaa kokeiltiin viime marraskuussa mäntyvaltaisessa ensiharvennusmännikössä, ja se osoittautui tuottavammaksi kuin perinteinen valikoiva harvennus. Käytäväharvennuksen etuna oli hakkuukoneen ketterämpi ja tuottavampi työskentely, lisäksi poistettavat puut olivat suurempia kuin valikoivassa harvennuksessa. ”Valikoivassa harvennuksessa jäljelle jääviä puita … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Metsäkone on uponnut tänä talvena liejuun pahimmillaan hyttiä myöten — puunkorjaajat toivovat kylmää kevättä ja pitkään kestäviä pakkasia

Metsäteollisuus hakee vinkkejä märässä ja lämpimässä talvessa toimimiseen Etelä-Ruotsista. Harvennusta tekevä metsäkone napsii hampaisiinsa puuta Lappeenrannan Korkea-ahossa. Kääntyilevää ja puita kurottavaa konetta kohti vie rangoilla ja havuilla päällystetty ajoura. Päällystys on tarpeen, sillä maa on pakkasista huolimatta pintakerroksen alla yhä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , ,

Hakkuusopimus kannattaa ymmärtää pientä pränttiä myöten: Omistusoikeus siirtyy kaadettaessa

Hakkuusopimus kannattaa ymmärtää pientä pränttiä myöten: Omistusoikeus siirtyy kaadettaessa. Hakkuusopimuksessa voi kieltää puutavaran kaukokuljetuksen hakkuun aikana, jolloin metsänomistaja ehtii käydä katsomassa pinot ennen kuljetusta. Maaseudun Tulevaisuus sai kymmeniä yhteydenottoja puutavaran katkontaan liittyen, kun lehti kertoi orivesiläisen Toivo Hyvärisen puukaupasta reilu … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Vetinen talvi pani savotat uusiksi – kelirikon kustannukset kohoavat yli 70 miljoonaan euroon

Metsäyhtiöt kärsivät sulista metsänpohjista ja vetelistä teistä. Sopeutumiskeinoja etsitään kuumeisesti. Kelirikko aiheuttaa Metsätehon tuoreen selvityksen mukaan normaalivuonna 70 miljoonan euron lisäkulut puun korjuuketjulle. Tänä talvena ylimääräiset kustannukset kasvavat kuitenkin paljon tätä suuremmiksi poikkeuksellisen märän syksyn ja leudon talven takia. Summaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Valistunut metsänomistaja ei hakkaa nopeutetulla kierrolla

Olen ihmetellyt käytäntöön otettua tapaa aikaistaa päätehakkuita kainuulaisessa metsäluonnossa. Etenkin valtion mailla näitä hakkuita tehdään jopa alle 60-vuotiaissa metsissä. Tälle käytännölle ei ole metsänomistajan, aluetalouden, työllisyyden tai luonnon kannalta mitään kunnollisia perusteita. Metsä kasvaa 70-vuotiaana lähes parasta vauhtiaan ja kasvun … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Märkä metsäpohja estänyt talvileimikoiden korjuun

Runsassateinen viime kesä ja syksyllä jatkuneet sateet ovat aiheuttaneet sen, että maapohja on todella märkä. Olemattomien pakkasten vuoksi maapohja on pysynyt sulana ja ojat ovat täynnä vettä. Nyt saatiin kaivattua pakkasta, ja metsäalanammattilaiset pohtivat, että toivottavasti pakkaskeli jatkuu pitkään Metsissä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Hyvä metsänhoito ehkäisee luonnontuhoja – Se pitäisi huomioida, kun hiilitasetta lasketaan

Syksyllä Euroopan unionissa päätetään maankäyttösektorin eli LULUCF:n hiilitaselaskennan perusteista. On huolta siitä, että metsien hakkuut voidaan laskennallisesti tulkita hiilipäästöiksi. Todellisiin hiilinieluihin vaikuttavat kuitenkin ihmisten tekemien hakkuiden lisäksi maankäytön muutokset ja luonnontuhot. LULUCF-asetuksen luonnoksessa luonnontuhoja ei lasketa mukaan hiilitaselaskelmiin, mikä vääristää … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Metsähallitus yhdisti riistanhoidon harvennushakkuisiin

Jänisten ohella eritoten kanalintujen odotetaan hyötyvän turvasaarekkeista. Metsähallitus kokeilee riistan suojapesien jättämistä parhaillaan Lapissa. Hakkuualuetta täplittävät tasaisin välein pienet ympyrät, joita ilmakuvasta katsottuna voisi kuvitella maassa piipahtaneiden ufojen jäljiksi. Ympyrät ovat riistalle jätettyjä suojapesiä, joita Metsähallitus parhaillaan kokeilee harvennushakkuissa Lapissa. … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Taloudellinen tulos tehostui hakkuukokeilussa – Metsähallitus hakee hyötyä riistanhoidolle

Metsähallitus yllättyi siitä, että kokeilu tehosti myös taloudellista tulosta. Harvennusalueen puukertymä parani kymmenisen prosenttia, kun riistan suojapaikkojen lähiympäristö siivottiin avohakkuuna. ”Riistanhoidollinen lähtö tässä oli, mutta sitten havaittiin, että mottejakin tulee tavanomaista enemmän Taloudellinen tulos tehostui hakkuukokeilussa – Metsähallitus hakee hyötyä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,