Avainsana-arkisto: Harvennushakkuu

Pienpuun korjuu on kasvussa – varhaishoito takkuilee | Metsäkeskus

Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Asiantuntijalta: Puun käytön tulevaisuus – uutta liiketoimintaa on syntynyt luvattoman vähän

Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kovas­ti puun riit­tä­vyy­des­tä? Ete­lä-Suo­men kau­punki-ihmi­set ovat kiel­tä­mäs­sä puun­käy­tön, jot­ta voi­sim­me kas­vat­taa hii­li­nie­lu­ja. Suu­rim­pa­na koh­tee­na tuli­si­vat ole­maan val­tion omis­ta­mat met­sät, joi­ta on mah­dol­lis­ta suo­jel­la myös poliit­ti­sin perus­tein. Toi­saal­ta taas puun­ja­los­tuk­sel­la on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Perinteisesti puuta hyödynnetään isossa mittakaavassa sellun … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Luonnonvarakeskus laski: Suomen metsistä voisi ottaa paljon enemmän puuta kuin nyt otetaan

Suomen metsien puuvarat kasvavat edelleen. Kestävät hakkuut eivät ole läheskään tapissa. Luonnonvarakeskus Luke on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin vuosien 2014–2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt. Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , ,

Käytäväharvennus osoittautui perinteistä harvennustapaa tuottavammaksi

Käytäväharvennuksesta on saatu lupaavia tuloksia. Harvennustapaa kokeiltiin viime marraskuussa mäntyvaltaisessa ensiharvennusmännikössä, ja se osoittautui tuottavammaksi kuin perinteinen valikoiva harvennus. Käytäväharvennuksen etuna oli hakkuukoneen ketterämpi ja tuottavampi työskentely, lisäksi poistettavat puut olivat suurempia kuin valikoivassa harvennuksessa. ”Valikoivassa harvennuksessa jäljelle jääviä puita … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Metsäkone on uponnut tänä talvena liejuun pahimmillaan hyttiä myöten — puunkorjaajat toivovat kylmää kevättä ja pitkään kestäviä pakkasia

Metsäteollisuus hakee vinkkejä märässä ja lämpimässä talvessa toimimiseen Etelä-Ruotsista. Harvennusta tekevä metsäkone napsii hampaisiinsa puuta Lappeenrannan Korkea-ahossa. Kääntyilevää ja puita kurottavaa konetta kohti vie rangoilla ja havuilla päällystetty ajoura. Päällystys on tarpeen, sillä maa on pakkasista huolimatta pintakerroksen alla yhä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , ,

Hakkuusopimus kannattaa ymmärtää pientä pränttiä myöten: Omistusoikeus siirtyy kaadettaessa

Hakkuusopimus kannattaa ymmärtää pientä pränttiä myöten: Omistusoikeus siirtyy kaadettaessa. Hakkuusopimuksessa voi kieltää puutavaran kaukokuljetuksen hakkuun aikana, jolloin metsänomistaja ehtii käydä katsomassa pinot ennen kuljetusta. Maaseudun Tulevaisuus sai kymmeniä yhteydenottoja puutavaran katkontaan liittyen, kun lehti kertoi orivesiläisen Toivo Hyvärisen puukaupasta reilu … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Vetinen talvi pani savotat uusiksi – kelirikon kustannukset kohoavat yli 70 miljoonaan euroon

Metsäyhtiöt kärsivät sulista metsänpohjista ja vetelistä teistä. Sopeutumiskeinoja etsitään kuumeisesti. Kelirikko aiheuttaa Metsätehon tuoreen selvityksen mukaan normaalivuonna 70 miljoonan euron lisäkulut puun korjuuketjulle. Tänä talvena ylimääräiset kustannukset kasvavat kuitenkin paljon tätä suuremmiksi poikkeuksellisen märän syksyn ja leudon talven takia. Summaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,