Avainsana-arkisto: Harvennushakkuu

Mustikka kukki paikoin heikosti – tarvitsee hyönteisiä pörräämään ympärilleen, tykkää harvennushakkuista

Tänä kesänä piirakan marjoihin joutuu kuitenkin näkemään enemmän vaivaa kuin tavallisesti. Luonnonvarakeskus ennakoi juhannuksen alla, että sadosta tulee enintään keskinkertainen. Syitä on monia. Mustikka kukki paikoin heikosti. Myös sääolot ja pölyttyminen vaikuttivat satoon. Mustikka tarvitsee hyönteisiä pörräämään ympärilleen. Mustikkaa pölyttävät … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Pienaukoista uusi metsä – Se vie kuusella viidestä kymmeneen vuotta | Metsälehti

Pienaukkohakkuilla säästää uudistamiskustannukset, mutta taimettuminen vie aikaa. Ei täällä tilanne ollenkaan huono ole, mutta lisää taimiainesta pitää saada, sanoo metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen metsäsuunnittelija Tiina Mansikkamäki. Padasjoella sijaitsevaan kuusikkoon tehdyssä pienaukossa näkyy siellä täällä muutaman kuusentaimen ryppäitä, mutta taimien ulkomuoto jättää Mansikkamäen … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , ,

Pienpuun korjuu on kasvussa – varhaishoito takkuilee | Metsäkeskus

Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Asiantuntijalta: Puun käytön tulevaisuus – uutta liiketoimintaa on syntynyt luvattoman vähän

Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kovas­ti puun riit­tä­vyy­des­tä? Ete­lä-Suo­men kau­punki-ihmi­set ovat kiel­tä­mäs­sä puun­käy­tön, jot­ta voi­sim­me kas­vat­taa hii­li­nie­lu­ja. Suu­rim­pa­na koh­tee­na tuli­si­vat ole­maan val­tion omis­ta­mat met­sät, joi­ta on mah­dol­lis­ta suo­jel­la myös poliit­ti­sin perus­tein. Toi­saal­ta taas puun­ja­los­tuk­sel­la on pal­jon mah­dol­li­suuk­sia. Perinteisesti puuta hyödynnetään isossa mittakaavassa sellun … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Luonnonvarakeskus laski: Suomen metsistä voisi ottaa paljon enemmän puuta kuin nyt otetaan

Suomen metsien puuvarat kasvavat edelleen. Kestävät hakkuut eivät ole läheskään tapissa. Luonnonvarakeskus Luke on päivittänyt Suomen metsävaratiedot valtakunnan metsien 12. inventoinnin vuosien 2014–2017 mittaustiedoilla. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on edelleen lisääntynyt. Tuorein mitattu puuston määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , ,

Käytäväharvennus osoittautui perinteistä harvennustapaa tuottavammaksi

Käytäväharvennuksesta on saatu lupaavia tuloksia. Harvennustapaa kokeiltiin viime marraskuussa mäntyvaltaisessa ensiharvennusmännikössä, ja se osoittautui tuottavammaksi kuin perinteinen valikoiva harvennus. Käytäväharvennuksen etuna oli hakkuukoneen ketterämpi ja tuottavampi työskentely, lisäksi poistettavat puut olivat suurempia kuin valikoivassa harvennuksessa. ”Valikoivassa harvennuksessa jäljelle jääviä puita … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , , , , ,

Metsäkone on uponnut tänä talvena liejuun pahimmillaan hyttiä myöten — puunkorjaajat toivovat kylmää kevättä ja pitkään kestäviä pakkasia

Metsäteollisuus hakee vinkkejä märässä ja lämpimässä talvessa toimimiseen Etelä-Ruotsista. Harvennusta tekevä metsäkone napsii hampaisiinsa puuta Lappeenrannan Korkea-ahossa. Kääntyilevää ja puita kurottavaa konetta kohti vie rangoilla ja havuilla päällystetty ajoura. Päällystys on tarpeen, sillä maa on pakkasista huolimatta pintakerroksen alla yhä … Lue loppuun

Kategoria(t): Metsänhoito | Avainsanat: , ,