Kaliiperien riistaluokitukset

Suomen metsästyslain mukaan metsästyksessä käytettävän patruunan tehon on täytettävä tietyt minimi vaatimukset. Ilma-aseen käyttö on pääsääntöisesti kielletty, tietyissä olosuhteissa ilma-aseen käyttö on kuitenkin sallittu.

Oikea kaliiperiMetsästysasetus 1993/666 16§ määrittelee riistaeläimen ampumiseen yleiset ampuma-asevaatimukset.

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna täytettävät seuraavat luokitus vaatimukset saaliseläinten mukaiset.

E100 = osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna.

* Luokissa 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenemaan suunniteltua luotia.

Kupariluodit ovat kovempia ja niiden toimintavarmuus perustuu riittävään osumanopeuteen, joka vaihtelee luodista toiseen. Luodin nopeus sen osuessa kohteeseen ratkaisee, että avautuuko luoti.

Kupariluotien toimintaperiaate poikkeaa lyijyä sisältävistä vieläpä siten, että luodin avautumisen ja avautumattomuuden raja on jyrkempi.

Käytännössä tämä tarkoittaa etäi­syyttä, jonka ylittyessä luodin avautuminen heikkenee oleellisesti. Käytännössä luodin avautumisen ja avautumattomuuden raja voi tulla vastaan jo sadassa metrissä

Yleisimmät kaliiperit on lihavoitu ja alleviivattu

Luokka 0:

Perusvaatimus, E 0 > 100 Joulea

Kaliiperit: 22 LR, 17 Rem, 17 HMR ja 17 Mach 2.
Sallittu riista: näätä, minkki, kärppä, kyyhky, pyy, vesilinnut ja villikani (ei hanhi)

Luokka 1:

E 100 > 200 Joulea, luoti vähintään 2,5 g tai
luodin osumaenergia on luodin painosta riippumatta piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea
(1.9.2016).

Kaliiperit: esim. 22 Hornet, 17 HMR
Sallittu riista: supikoira, kettu, tarhattu naali, mäyrä, saukko, metsäjänis, rusakko, metso, teeri ja hanhi sekä kaikki luokan 0 riistaeläimet

Luokka 2:

E 100 > 800 Joulea, luoti vähintään 3,2 g

Kaliiperit: 222 Rem, 223 Rem, 22 PPC USA, 6 PPC USA, 22-250 Rem, 7×33 Sako ja 7.62×39
Sallittu riista: metsäkauris, hylje, susi, ilves, ahma, majava ja mufloni
sekä luokkien 0 ja 1 riistaeläimet

Luokka 3:*

E 100 > 2000 J, luoti vähintään 6 g tai
E 100 > 1700 J, luoti vähintään 8 g

Kaliiperit: 243 Win, 25-06 Rem ja 30-30 Win
Sallittu riista: valkohäntä-, metsä-, kuusi- ja japaninpeura, saksanhirvi
sekä luokkien 0-2 riistaeläimet

Luokka 4:*

E 100 > 2700 J, luoti vähintään 9 g tai
E 100 > 2000 J, luoti vähintään 10 g

Kaliiperit: 6.5×55 SE, 270 Win, 270 Wby Mag, 7 mm-08, Rem, 7×57, 7x65R, 7×64, 280 Rem, 7 mm Rem Mag, 7 mm Wby Mag, 7 mm STW, 308 Win, 7.62x53R, 30-06, 300 Win Mag, 300 WSM, 300 Wby Mag, 30-378 Wby Mag, 8.2x53R, 8x57JS, 8x57JRS, 338 Win Mag, 338 Lapua Mag, 340 Wby Mag, 9.3x53R, 9.3x74R, 9.3×62, 9.3×66 Sako, 375 H&H Mag ja 416 Rem Mag
Sallittu riista: hirvi, karhu, villisika ja muut riistaluettelon eläimet

Lähde: Metsästysasetus 16a§  666/1993, Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Luotien rakennetyypit
•  lyijyluodit
•  kokovaippaluodit
•  lyijykärkiset luodit (puolivaippaluodit)

Haulikkoa koskevat rajoitukset

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia.

Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää hirven eikä karhun ampumiseen.

Haulikon kaliiperi

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän haulikon kaliiperin on oltava 10–20.

Pienempikaliiperista haulikkoa saa kuitenkin käyttää villikanin, piisamin, oravan, kärpän, riekon, kiirunan, pyyn, peltopyyn, lehtokurpan ja sepelkyyhkyn ampumiseen, ei kuitenkaan haulikkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 36.

Ilma-aseen käyttäminen

Ilma-asetta saa käyttää vain rakennuksen sisällä ja siellä vain muun rauhoittamattoman nisäkkään kuin villiintyneen kissan tappamiseen.

Ilma-asetta saa käyttää riistaeläimen tai rauhoittamattoman eläimen ampumiseen tainnuttavaa ainetta sisältävällä ammuksella tutkimus-, istutus- tai uudelleensijoitustarkoituksessa.

Tärkeimmät ampumatarvikkeiden valintakriteerit ovat:
– Käyttötarkoitus: metsästys- vai rata-ammunta
– Kantama, osumaenergia
– Ballistiset ominaisuudet: lentorata, lähtönopeus, tarkkuus ja läpäisyteho
– Kustannukset

Lisää aiheesta:

Ampuma-aseet
Tukki
Haulikko
Kiväärit
Ammuntatekniikka
Kaliiperien riistaluokitukset
Metsästyspatruunan valinta

Kiväärinpiippu ja nousu
Kiikaritähtäimen valinta
Äänenvaimennin

13 vastausta artikkeliin: Kaliiperien riistaluokitukset

 1. anssi koivumäki sanoo:

  eikö kaliperillä 243 voi ampua villisikaa? sakon gamehead 6.5g täyttää vaatimukset.100m 2175 joulea?

  • Hirvikota sanoo:

   Villisika vaatii vähintään 9 g painoisen luodin
   E 100 > 2700 J, luoti vähintään 9 g tai
   E 100 > 2000 J, luoti vähintään 10 g
   Silloin 243 kaliperinen ase ei riitä villisialle. Syy siihen on villisian paksu nahka ja rasvakerros, joten vaaditaan riittävän suuri läpäisy teho.

 2. terttu sanoo:

  45-70 gov räjähtänyt suosiossa parin viimevuode aikana

  • Hirvikota sanoo:

   45-70 on 1873 suunniteltu mustaruutikäyttöisten Springfield-muskettien takaaladattavien muutosmallien (Trapdoor Springfield) ehtojen mukaan. Lähde: Pekka Suuronen
   .45 luodin halkaisija 0.458 inch – 11.63 mm
   70 mustaruudin määrä 70 grains
   Amerikkalaisten läteiden mukaan 45-70 on vaikea ampua tarkasti pitkillä matkoilla, koska luodin nopeu ons hidas joka vaikuttaa luodin liikerataan.

   1900-luvun alussa suurnopeuksiset .30-30 win patruunat ja mauserlukko sekä makasiinit vaikuttivat siihen, että ne ohittivat .45-70:n suosio

   .450 Marlin on suunniteltu 45-70 / .458win pohjalta 2000-luvulla.

   On totta, että 45-70 on lisännyt suosiotaan tietyissä harrastaja piireissä. Mutta patruunan saatavuus on heikkoa ja hinta 10-20 euroa kalliimpi kuin .30-kaliiperin 308 ja 30-06 patruunoissa.

   Varmasti toimiava ase suurriistan metsästyksessä. Mutta jälleenmyynti voi olla vaikeaa.

   Samassa kategoriassa on muitakin kaliipereja, jotka ovat suositumpia. Kuten .375 , 9×39 jne

 3. Sami Ukkolin sanoo:

  Millä perusteella voidaan jakaa nuo kaliperit eri luokkiin ja samalla sanoa, mikä kaliperi soveltuu lain mukaan, millekin eläimelle?
  Esim. 22hornetin voi ladata ylittämään reilusti tuon 800Joulea,sadalle metrille. Jopa lähelle 1000Joulea /E100.
  Vai määritteleekö laki nykyään myös luotiaiseiden kaliperit eläimille? Itse olen tulkinnut niin, että minimi tehot määritellään käytettävän luodin ominaisuuksilla. Eli jos puhutaan nyt vaikka kauriille sopivasta. 3.6g lyijypäinen luoti, joka lähetetään kiväärin piipusta 850m/s, ja luodin bc on 0.235. 100m päässä tehoa yli 900Joulea.
  Jos tulkitaan kiväärin kaliperin mukaan. Eihän esim. 223rem kiväärillä voi kaataa kaurista, jos lataa itse patruunat. Koska samaa luotia mahdollista ladata alitehoiseksi.

  • Hirvikota sanoo:

   Lain laadinta on yleensä poliittikkojen vastuulla, jolloin sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä järjen kanssa.
   Myös metsästäjien välillä käydään usein debaattia, sopivasta kaliiperista ja ammuksista.

   Myös 308Win voi olla alitehoinen vaikka ammutaan laillisilla patruunoilla. Suurilla uroskarhuilla voi olla karhujahdin aikaan jo niin paksu rasvakerros
   vyötäröllä, joka heikentää patruunan toimivuutta.

   Harvoin kaurista ammutaan yli 100 metrin matkalta.
   308Win kaliiperille on myynnissä hirvijahtiin alitehoisia patruunoita, suoraan tiskiltä.
   Laki myös helpottaa metsästäjän valintaa, mikä on oikea patruuna tietylle riistalle.

   Suomessa on joidenkin pienriistaeläinten metsätyksessä kovemmat vaatimukset kuin, joissakin muissa Euroopan maissa.
   Ampuma-aselainsäädtöön vaikuttaa myös maiden erilainen metsätyskulttuuri ja saaliseläimet.

   • Sami sanoo:

    Okei. Kiitos vastauksesta. Eli ilmeisesti tuo on sitten eritelty lakiin, millä aseella saa mitäkin ampua. Eikä noilla luodin halkasijoilla ja jouleilla ole niinkään merkitystä. Eli voi suoraan ottaa noista luokista sen kaliperin ja ottaa sille sopivan elukan. Eikä enää niinkään ajatella luodin halkaisijaa, painoa, ballistiikkaa ja tehoa.
    17hmr kyllä muutettiin sallituksi jo isommille. Juurikin tehojen vuoksi. Ja samoin muokattiin pienoiskiväärin tehorajaa alemmas, vaikka kaikki patruunat ei täytä vaatimusta.
    Mut todellisuus on edelleen, että aika moni tulkitsee noita tehorajojen mukaan. Ne jotka tietää vähemmän, eikä kiinnostusta ole. Luultavasti tulkitsee vain suositeltavien kaliperien mukaan. Toivottavasti ei kirjata lakiin myös listaa asemerkeistä, joilla saa pyytää. 😁

   • Hirvikota sanoo:

    Sivulla mainitut kaliiperit ovat yleisesti käytössä olevia kaliipereita jotka täyttävät ko. vaatimukset.
    17hmr on nyt sallittu myös suomessa. Muualla euroopassa 17hmr on yleinen pienpetojen metsätyksessä.
    Aseen valinta lähtee yleensä omista tarpeista ja missä metsästystilanteissa asetta käytetään.

 4. sami sanoo:

  Piti vielä kysyä, että mistä löytää nuo luokitukset laissa? Tarkoitan tätä listaa:
  ”Kaliiperit: 243 Win, 25-06 Rem ja 30-30 Win
  Sallittu riista: valkohäntä-, metsä-, kuusi- ja japaninpeura, saksanhirvi
  sekä luokkien 0-2 riistaeläimet”.

 5. Marko sanoo:

  Sallittuun riistaan lisäisin fasaanin. Toki se kiertäen kaartaen laista löytyy, jos osaa hahmottaa asioita kuten juristit…

 6. Kari Niemelä sanoo:

  Olisko 204rugerille luokkaa?

Vastaa käyttäjälle sami Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s