Väärä kala repussa saattaa koitua hurjan kalliiksi – Ja siihen on todella painava syy

Entistä päättäväisemmin laittomia pyytäjiä nappaavien kalastuksenvalvojien mielestä salakalastuksen sanktioita tulee kasvattaa.

”Uhanalaiselle järvilohelle tarvitaan hintalappu luonnonsuojelulakiin. Järvilohen suojeluarvo ja uhanalaisuus on laskettavissa. Yhden salakalastetun kalan hinta on yli 5000 euroa”, toteaa Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus.

Kalatalouden Keskusliiton, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä kalastusta valvovien viranomaisten edustajat olivat tällä viikolla pohtimassa Pohjois-Karjalassa kalastuksenvalvontaa.

Viime vuodelta on raportoitu lukuisia tapauksia, joissa salakalastajat ovat pyytäneet äärimmäisen uhanalaisia järvilohia esimerkiksi Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen alapuolelta.

Myös Ala-Koitajoelta on saatu kiinni salakalastajia.

Salakalastus rehottaa Pohjois-Karjalassa, kirjoittivat mediat viime vuonna toistuvasti.

”Se että mennään kalaan alueelle jossa kalastus on kielletty esimerkiksi järvilohen suojelun näkökulmasta tulisi sakon suuruus kyseessä olevasta kalastusrikkomuksesta olla sellainen, että se laittaisi miettimään kannattaako moinen”, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Sami Kureniemi toteaa Kauppalehdelle.

”Sitten jos paljastuu, että saaliiksi on myös saatu äärimmäisen uhanalaiseksi määritelty laji, tulisi siitä olevan korvauksen olla huomattava. Mutta tämä pitäisi olla määritelty lakiin.”

Kaikenikäisiä rosvoja – välinpitämättömyyttä

Kureniemellä ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, miksi ihmiset menevät kielletyille alueille kalaan.

”Joka tapauksessa nämä kalastajat ovat hyvin kirjavaa joukkoa ikähaitarissa 18-70 vuotta viime vuoden tapausten perusteella. Monille lienee kysymys niin sanotusta extreme-harrastuksesta ja välinpitämättömyydestä, Sami Kurenniemi toteaa.

Norppaa uhanalaisempi – todellinen vaarassa

Asiantuntijat korostavat, että järvilohi on uhanalaisempi kuin saimaannorppa. Norppakanta lisääntyy luonnossa ja kanta vahvistuu. Järvilohen tulevaisuus on täysin ihmisen toimien varassa.

Järvilohen pelastamisen käytännön toimia Pohjois-Karjalassa pohtineet kalastuksenvalvojat katsovat, että äärimmäisen uhanalainen järvilohi on vaarassa kadota kokonaan.

”Järvilohen syönnösalueilla Saimaalla tarvitaan täsmällisempiä kalastusrajoituksia ja kalastuksenvalvontaa on tehostettava”, valvojat vaativat.

Olosuhteet kuntoon

Rajoitusten ja valvonnan lisäksi tarvitaan panostusta kalojen elinolosuhteisiin. Alan toimijat vaativat, että äärimmäisen uhanalaisen järvilohen pelastamiseksi on lisättävä luonnonkutuun soveltuvia poikastuotantoalueita ja tuotettava lohenpoikasia viljelemällä.

”Nykyisin luonnosta pyydetty noin 20 kutuparin määrä ei riitä luonnonpoikastuotantoon eikä viljelyyn. Syönnösalueelta pitää saada palaamaan enemmän emokaloja kutualueelle.”

Järvilohen kulun katkaisevat ja olosuhteita muuten huonontavat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, UPM:n ja Vattenfallin vesivoimalat.

Kalastuksenvalvojat kehittivät tilaisuudessa tulevalle avovesikaudelle uusia tehokkaampia kalastuksenvalvontamenetelmiä.

”Valvojat saavat käyttöönsä uutta nykyaikaista tekniikka. Valvonnan määrä lisääntyy ja sen kohdentaminen on entistä tarkemmin mietitty.”

Rasvaevällinen järvilohi (Salmo salar m. sebago) on rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä.

Jarvilohi.fi -sivusto listaa järvilohen uhkatekijät:

1. Kulku lisääntymisalueille estynyt
2. Suuri osa lisääntymisalueista tuhoutunut
3. Luontainen lisääntyminen hyvin vähäistä
4. Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
5. Voimakas kalastuspaine järvialueilla (mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

Lähde: Väärä kala repussa saattaa koitua hurjan kalliiksi – Ja siihen on todella painava syy | Kauppalehti

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.