Lintujen lentolaskenta järjestettiin Suomessa toista kertaa – lentokilometrejä kertyi 4 000 ja aikaa kului kuusi päivää

Pilotin lisäksi lennoilla matkusti kaksi lintulaskijaa. Laskenta-alueena olivat Suomenlahti, Saaristomeri, Ahvenanmaa ja Selkämeri.

Lentolaskennoilla saadaan tehokkaasti katettua laajoja merialueita

Laskentoihin kului kuusi päivää ja lentokilometrejä kertyi kohdealueilla lähes 4 000 kilometriä, kertoo Syke. Lento-operaattori oli suomalainen, pilotin lisäksi lennoilla oli kaksi lintulaskijaa.

Havainnot tallennettiin paikkatietona. Kun yhdistetään lintujen lukumääriä meren syvyysvyöhykkeisiin, on mahdollista mallintaa lajikohtaisesti eri merialueilla talvehtivien vesilintukantojen määriä.

Vuoden 2020 lentolaskentoja rahoittivat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Laskennat tehtiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Suomi osallistui tänä vuonna toista kertaa lintujen lentolaskentoihin

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkimuksessa kartoitettiin talvehtivien vesilintujen esiintymis- ja kerääntymisalueita läntisellä Suomenlahdella Porvoosta Hankoon, Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla sekä Selkämerellä Porin korkeudelle saakka.

Tutkimusalue painottui väli- ja ulkosaaristoon sekä ulkomatalikoille enintään 35 metrin syvyysvyöhykkeeseen saakka, kuvaillaan Syken tiedotteessa.

Laskennan kohteena olivat kaikki vesilintulajit, joista valtaosa oli riistasorsia, kuten alli, tukkasotka, telkkä ja isokoskelo.

Vesilintuja talvehti runsaasti Suomen merialueella poikkeuksellisen leudon talven takia.

Erityisen paljon laskennoissa havaittiin kyhmyjoutsenia ja alleja. Muita runsaita talvehtijoita olivat tukkasotka, telkkä ja isokoskelo.

Itämeren maat arvioivat talvehtivia vesilintukantoja edellisen kerran tammi–helmikuussa vuonna 2016. Lentolaskennat pyrittiin toistamaan kuluneena talvena, mutta vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi siinä onnistuttiin kattavasti ainoastaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Useimmat muut Itämeren maat ovat siirtäneet laskennat ensi talveen.

Euroopan ja Aasian vesilintukantojen arviot perustuvat Wetlands International -järjestön organisoimiin talviaikaisiin laskentoihin, joita on tehty 50 vuoden ajan.

Suomi on vuosittain toimittanut järjestölle Luonnontieteellisen keskusmuseon talvilintulaskentojen rannikoille keskittyvät tulokset ja Syken organisoimien Ahvenanmaan merireittien tulokset.

Valtaosasta saaristoamme ei ole kuitenkaan ollut kattavaa vesilintutietoa ennen lentolaskentoja.

Lähde: Lintujen lentolaskenta järjestettiin Suomessa toista kertaa – lentokilometrejä kertyi 4 000 ja aikaa kului kuusi päivää – Erä – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.