Millainen on hyvä hirvieläinten pyyntilupahakemus? | Suomen riistakeskus

Metsästäjien pohdiskelua haettavaista hirvilupien määrästä, niin tuntuu, että osa porukasta on jämähtänyt entiseen aikaan: ”Me haetaan 10 lupaa ja kun ne vähentää niitä kuitenkin, niin saadaan se 7 kpl mitä oli viimevuotinen määrä”.

Mutta hakemisen voi perustaa laajaan tietopohjaankin, koska hirvitietoa kerätään kattavasti ja ajantasaisesti.

Oma riista -palvelu ja riistahavannot.fi -sivut tarjoavat kaikille tasapuolisesti massiivisen tietopaketin hirvikannan tilanteesta ja kehityksestä.

Hirvitalousalueet ja riistanhoitoyhdistykset suunnittelevat tällä tietopohjalla tulevan syksyn hirvijahtien mitoitusta, samalla ne ottavat myös sidosryhmien näkökannat huomioon.

Suunnitelmista tiedotetaan seuroille, luvanhakijoille ja metsästäjille huhtikuun alussa.

Lupien tarpeessa on iso ero, silloin kun leikataan hirvikantaa tai jos lupamäärällä ylläpidetään tietty hirvikannan taso.

Hakija päättää silti itsenäisesti lupahakemukseen kirjoitettavan lupamäärän.

Oman metsästysseuran hirvitilanteesta saa kuvan tutkimalla Oma riista raportteja.

Paras kohde tähän tarkasteluun on ”RAPORTIT/SEURA/TAULUKOT KOKO KAUSI” ja sen kolmas taulukko ”Hirvihavainnot”.

Taulukosta löytyvät luvut ovat seuran itsensä kirjaamia ja kertovat kehityssuunnan.

Jos seura ei usko omia silmiään, niin mitä sitten?

Vertailua varten pitää havainnot jakaa jahtipäivien määrällä. Tämän jälkeen vuodet ovat vertailukelpoisia ja tarkastellaan lukua; havaintoja per päivä.

Oma riista -raporttien kaavioista ja lämpökartoista voi tehdä lisätulkintaa lähiseudun asioiden tolasta.

Raportit löytyvät hirvitalousalueittain myös täältä.

Hyvä hakemus on myös sellainen, minkä kanssa tulee toimeen, vaikka lupapäätös sisältäisi nykyaikaan kuuluvaa ”pankkivaraa”. Lupien kanssa pitää osata reagoida syksyisen tilanteen mukaan eli painaa jahdin kuluessa tarvittaessa kaasua tai jarrua.

Hyvä hakemus ei ole pelkää taktiikkaa vaan myös tekniikkaa

Sähköinen haku on helpottanut ja täsmentänyt hakemuksen tekoa. Hakemus on virallinen asiakirja ja hakijalla on vastuu annettujen tietojen oikeasta tolasta.

Hyvässä hakemuksessa ei ole virheitä. Luvanhakuun löydät ohjeita Suomen riistakeskuksen sivuilta sekä Oma riistan osalta esimerkiksi ohjevideosta.

Seuran kartta ajan tasalle

Hakeminen kannattaa aloittaa laittamalla seuran hakualueen kartta ajan tasalle.

Viimevuotinen aluetunnus ei enää kelpaa. Maanmittauslaitokselta saapuneet aluetietojen päivitykset pitää tarkistaa ja muutokset tallentaa.

Luvanhakijan tulee osakasalueet liitettyään vielä tarkistaa, ettei hakemusalueeseen jää esimerkiksi sirpaleita yhtenäisen alueen ulkopuolelle. Kuvan alueet ovat kuvitteellisia. Tätä hakemuskarttaa tulisi vielä muokata ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakemusalueen kartan tulee perustua tarkasti siihen alueeseen, mihin hakijalla on oikeus metsästää.

Tämä oikeus tulee olla voimassa koko metsästyskaudeksi. Sopimusten tulee olla tiedossa ja hakukartan kunnossa jo lupien hakemisvaiheessa.

Jos Koronakaranteenista jotain hyviä puolia haluaa hakea, niin nyt on ainakin aikaa laittaa seuran kartat kuntoon.

Täältä löydät ohjevideoita seurasi alueiden muokkaamiseen.

Hirviluvan edellytys on vähintään 1000 ha yhtenäinen maa-alue (500 ha valkohäntäpeuralle). Riistakeskus on velvoitettu tutkimaan eri hakijoiden alueiden päällekkäisyydet ja sirpalealueet.

Riistakeskus pyytää hakijalta lisäselvityksiä, jos epäselvyyksiä ilmenee.

Nämä sirpalealueet ja päällekkäisyydet pitää siivota pois syksyn jahtiin käytettävästä kartasta. Metsästys on mahdollista vain alueella, jota lupapäätös koskee.

Korjattu kartta on hyvä pohja seuraavan vuoden hakuhommiin

Jos hakija vuodesta toiseen tarjoaa samoja virheitä täynnä olevan hakukartan, niin eikö kyse ole tahallisesta harhauttamisesta?

Hakijan pitää olla oikeustoimikelpoinen: Yksityishenkilö, rekisteröity yhdistys tai yritys.

Hyvä hakemus tulee Suomen riistakeskukselle ajoissa

Sähköinen haku alkaa huhtikuun alussa ja päättyy 30.4.2020.

Vaikea on tilanne, jos joutuu syksyllä selittämään, ettei hirvijahtiin ole asiaa, koska lupahakemus myöhästyi.

Ei ole tavatonta sekään, että vaikka on haettu Metsähallituksen alueluvat, niin varsinaisten hirvilupien haku riistakeskukselta on jäänyt tekemättä.

Vuokasopimusten teko, entisten tarkistaminen ja näiden siirtäminen sähköiseen karttaan ottaa oman aikansa.

Olipa kyseessä luvanhakija tai yhteisluvan osakas, niin nyt on oikea hetki tarttua toimeen.

Lähde: Millainen on hyvä hirvieläinten pyyntilupahakemus? – Suomen riistakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.