Keski-Suomessa kaadettiin yli 4 200 hirveä

Luonnonvarakeskus tuottaa maaliskuun puoliväliin mennessä arvion hirvikannan tämän hetkisestä koosta ja rakenteesta, jonka jälkeen aloitetaan syksyn 2020 metsästyksen suunnittelu.

Kantatietojen lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon metsävahingot ja hirvieläinonnettomuudet.

Myönnetyistä luvista jäi odotetusti käyttämättä aikaisempaa enemmän. Lupien käyttöaste oli 80 %.

Lupia myönnettiin haettu määrä ja käytössä oli nyt entistä laajemmin ns. pankkilupajärjestelmä, jossa lupia haetaan enemmän kuin suunnitteluvaiheessa näytti tarvetta olevan.

Pankkilupia otetaan käyttöön, mikäli hirviä jahtiaikaan havaitaan olevan runsaammin kuin hakuvaiheessa oletettiin. Näin on tarvittaessa mahdollista nopeasti reagoida hirvikannan yllättäviin muutoksiin.

Keski-Suomessa kaadettiin tammikuun puolivälissä päättyneessä jahdissa 4 252 hirveä, mikä on 343 hirveä edellistä vuotta vähemmän.

Eniten hirviä kaadettiin Viitasaarella (427), Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen (Joutsa ja Luhanka) alueella (404) ja Jämsässä (363). Myös Keuruulla ammuttiin runsaasti hirviä (324).

Kaadetuista hirvistä 47 % oli vasoja (2 008 kpl) ja ammutuista aikuisista hirvistä 51 % uroksia (1 143 kpl). Suositeltuun naarasvoittoiseen aikuissaaliiseen ei koko Keski-Suomen alueella vieläkään päästy.

Jahdissa kaadettiin keskimäärin 3,0 hirveä tuhannelta hehtaarilta

Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Konneveden riistanhoitoyhdistyksen (4,4 hirveä/1000 ha) ja Korpilahden riistanhoitoyhdistyksen alueilla (4,0 hirveä/1000 ha).

Myös Itä-Päijänteen ja Jämsän seudun riistanhoitoyhdistysten alueelta kaadettiin lähes neljä hirveä tuhannelta hehtaarilta.

Suomen riistakeskus myönsi päättyneelle jahtikaudelle Keski-Suomen alueelle 4 025 pyyntilupaa.

Lupamäärä nousi 88:lla edellisvuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla olisi ollut mahdollista kaataa yli 5 300 hirveä. En

Lähde: Keski-Suomessa kaadettiin yli 4 200 hirveä – Suomen riistakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.