Metsästysasetus 16 a § – Asetuksen säännökset luodin vähimmäispainosta

Kupariluotien pituutta on kasvatettu, jotta luodin massa ja lähtönopeus on saatu riittävälle tasolle. Tämä ei ole täysin ongelmatonta, käytössä oleva asekanta on pääasiallisesti suunniteltu lyhyempiä lyijyluoteja varten.

Kupari on materiaalina lyijyä kevyempää, mutta toisaalta kupariluoti säilyttää massansa lyijyluotia paremmin, eikä kupariluodista jää juurikaan sirpaleita saaliseläimeen.
Kupariluodin jäämäpaino on noin 98–100 prosenttia.

Poikkeuksena tästä on hirvenmetsästykseen käytettävä 6,5×55, johon ei ole saatavilla metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 4 kohdan sääntelyn vaatimukset täyttävää lyijytöntä luotia.

Muistio; Tavoitteet j a keskeiset ehdotukset – pdf

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea.

Kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä ja hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea tai jonka patruunan luodin osumaenergia on luodin painosta riippumatta piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea.

Metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea.

Valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea tai, jos luodin paino on 8 grammaa tai enemmän, osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea. Ampumiseen on käytettävä laajenevaa luotia.

Hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea tai, jos luodin paino on 10 grammaa tai enemmän, osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea. Ampumiseen on käytettävä laajenevaa luotia.

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.