Haapaveden Aakonvuorella olevaa ampumaur­hei­lu­kes­kusta parannettaan yli 50 000 eurolla – Uusi maanrakennusasetus helpottaa rengasjätteen hyödyntämistä

Haa­pa­ve­den Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys on saa­nut le­a­der­tu­kea Kor­ka­tin Am­pu­maur­hei­lu­kes­kuk­sel­le. Tuki sum­ma on noin 55 400 eu­roa.

Kor­ka­tin am­pu­maur­hei­lu­kes­kus si­jait­see Haa­pa­ve­del­lä Aa­kon­vuo­ren ur­hei­lu­a­lu­eel­la.

Am­pu­ma­ra­ta pe­rus­tet­tiin 1980-lu­vun alus­sa ja oli ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä vuo­teen 2004 as­ti, jol­loin se jou­dut­tiin sul­ke­maan ki­ris­ty­nees­tä ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lais­ta joh­tu­en.

Rata avat­tiin uu­del­leen vuon­na 2014 ja se on mer­kit­ty Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­kaa­vaan seu­dul­li­se­na am­pu­ma­kes­kus­kuk­se­na ke­hi­tet­tä­vien am­pu­ma­ra­to­jen lu­et­te­loon.

Toi­mi­joi­den ta­voit­tee­na on nyt uu­dis­taa alu­een ra­ken­nus­kan­taa ja pa­ran­taa tur­val­li­suut­ta sekä me­lun­tor­jun­taa ja mo­ni­puo­lis­taa har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

Suojavalleista tulee ampumapaikan tasosta mitattuna noin seitsemän metriä korkeita. Entiseen verrattuna korkeudet lähes tuplaantuvat.

Valleja rakennetaan yhteensä 120 metrin pituudelle, ja ne nielevät renkaita ja kumileikettä noin 5000 tonnia.

Renkaita saa käyttää valleissa korkeintaan viiden metrin korkeudelle

Pohjimmaiseksi tulee kokonaisia kaivoskoneiden renkaita, jotka painavat jo kappaleelta 3500 kiloa. Niiden päälle kasataan pienempiä renkaita ja pintaan rengasleikettä

Lopuksi vallit peitetään suojakankailla ja vähintään puolen metrin maa- ja puuaineskerroksella.

Peittäminen jää ampumarataa hallinnoivan Haapaveden Riistanhoitoyhdistyksen, Haapaveden Reserviläisten ja muiden Aakonmajan ympäristössä toimivien yhdistysten työksi.

Kustannuksia siitä tulee arviolta 10 000 euroa, minkä maksaa riistanhoitoyhdistys.

Reserviläisten puheenjohtaja Jari Laukka kertoo, että yhdistykset aloittivat talkoilun Korkatissa jo heinäkuun helteillä raivaamalla puut pois vallialueilta. Ne jäävät Aakonmajan laavulle poltettaviksi.

Suojavallien korottamisella lisätään Aakonvuoren alueen turvallisuutta. Korkeammat vallit hillitsevät myös melun leviämistä ympäristöön.

 Ampumaradan ympäristö on kehittynyt paljon viime vuosina

Viereen on tullut polkujuoksu- ja suunnistusreittejä, frisbeegolfrataa ja muuta. Nyt kehitetään turvallisuuden vuoksi myös rataa, kertoo riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Kallio.

Suojavallit valmistuvat loppuvuoden aikana. Ensi vuodelle yhdistysten suunnitelmissa on hakea yhdessä leader-rahoitusta ampumakatosten uusimiseen.

Rakennukset on tehty 80-luvun alkupuolella ja osa on huonokuntoisia, Kallio kertoo.

Samalla sadan metrin kiväärirataa jatketaan 150 metriin. Sitäkin silmällä pitäen vallien korottaminen on tarpeen.

Tällä hetkellä ampumaradalla ovat käytössä vain 50 metrin radat

Yksittäisiä ratoja pystytään ottamaan käyttöön sitä mukaa, kun vallit valmistuvat ja saavat hyväksynnän. Hirvikoeammuntarata olisi tarkoitus saada käyttöön jo lähiviikkoina.

Kuusakoski toimittaa parhaillaan renkaita myös Liminkaan rakenteilla olevalle uudelle ampumaradalle.

Lisäksi renkaita on uuden asetuksen myötä hyödynnetty tänä vuonna meluvalleihin Etelä-Suomessa. Kuusakosken omana urakkana on tehty 260 metriä vallia Käkikoskelle, ja lisäksi yritys on toimittanut renkaita rakentajille Kehä I:n ja Turunväylän meluvalleihin.

Lähde: Haapavedellä korotetaan ampumaradan suojavalleja kierrätysrenkailla – Uusi maanrakennusasetus helpottaa rengasjätteen hyödyntämistä

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.