Hirvijahdin byrokratiasta

Seurueen metsästyksenjohtaja ja varajohtaja on kätevintä määritellä Oma riista –palvelussa, jolloin ei tarvita muuta ilmoitusta.

Toissijaisesti: Hirvieläinten pyyntiluvan saajan on ennen metsästyksen alkamista ilmoitettava metsästyksenjohtajasta ja varajohtajista kirjallisesti sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa pyyntiluvassa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Tälle sivulle on koottu hirvijahdin eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita.

Pyyntilupien hankinta

Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksistä sekä lupaan otettavista määräyksistä säädetään tarkoin metsästysasetuksessa.

Hirvieläinten pyyntilupien sähköinenhakupalvelu Oma riista:ssa avautuu huhtikuun ensimmäisellä viikolla.

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

Pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen myöntää Suomen riistakeskus.

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta, selvitys alueen pinta-alasta sekä luettelo niistä kiinteistörekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden alueella hirvieläimen metsästys tapahtuu.

Suomen riistakeskus voi edellyttää hakijalta selvitystä pyyntilupahakemuksessa tarkoitetun alueen metsästysoikeudesta.

Hakemus on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä Suomen riistakeskukselle.

Lue lisää hirvieläinten pyyntilupalomakkeista

Saate hirvieläinten pyyntiluvan saajille 2019

Jahtiseurueiden metsästyssäännöt

Metsästyslain 8 §:n alueella (Lapissa sekä osassa Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata) metsästysseurojen ja -seurueiden kannattaa laatia metsästyssäännöt hirvijahtiin, sillä metsästysjärjestelyt poikkeavat huomattavasti muusta Suomesta.

Hyvillä säännöillä metsästys saadaan järjestäytyneeksi ja näin säästytään monilta hankalilta tilanteilta.

Metsästysseura tai -seurue voi laatia sääntönsä omien tarpeidensa mukaan, mutta mallisäännöt helpottavat kullekin sopivien hirvenmetsästyssääntöjen laatimisessa.

Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen

Lomakkeet metsästyksenjohtajan ilmoittaminen:

Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake

Seurueen metsästyksenjohtaja ja varajohtaja on kätevintä määritellä Oma riista –palvelussa, jolloin ei tarvita muuta ilmoitusta.

Saaliin ja havaintojen ilmoittaminen

Saalisilmoitus suositellaan tehtäväksi ja hirvihavainnot kirjattavaksi Oma riista –palvelua käyttäen.

Mikäli ei käytä Oma riista –palvelua, niin tiedot voi ilmoittaa hirvitietokortilla. Hirvitietokortti löytyy tältä sivulta ladattavassa muodossa (pdf).

Lue lisää hirvieläinten saalislomakkeista

Lomakkeita tai paperisen pyyntilupamaksun voi tarvittaessa pyytää myös Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamosta (s-posti: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi).

Hirvitietokortilla annettavan saalisilmoituksen yhteyteen liitetään tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta ja ne postitetaan osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Kuralankatu 2, 20540 Turku.

Kirjallisen saalisilmoituksen ja havaintojen tietoihin vaaditaan myös paikkatiedot (koordinaatit).

OHJE koordinaateista hirvitietokorttiin_ML 26 §

• Uusi pyyntilupa

Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, Suomen riistakeskus myöntää luvan saajalle maksutta uuden pyyntiluvan.

Uusi pyyntilupa:

Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §

Haavakkotilanteesta ilmoittaminen – yhteisluvan tai seuran sisäiseen käyttöön

Mikäli haavoittunutta eläintä ei löydy, voidaan täyttää oheinen haavakkolomake ja toimittaa se esim. yhteisluvan vetäjälle.

Muistathan kirjata tapahtumat ylös tuoreeltaan ja ilmoittaa haavakosta naapuriseuralle, mikäli hirvi siirtyy pois omalta metsästysalueelta.

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.doc)

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.odt)

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.pdf)

Lomakkeet

Pyyntilupa kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen:

Tietokoneella täytettävä lomake (PDF) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Tavallinen tulostettava lomake (PDF)

Pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Tietokoneella täytettävä lomake (PDF) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Tavallinen tulostettava lomake (PDF)

Ilmoitus ampujista 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Tietokoneella täytettävä lomake (PDF) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Tavallinen tulostettava lomake (PDF)

Edellytykset ja ehdot

Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa.

Pyyntilupaan voidaan liittää tarkempia määräyksiä pyydystettävien hirvieläinten iästä tai sukupuolesta sekä pyyntilupien alueellisesta kohdentumisesta pyyntilupa-alueen sisällä, jos se on tarpeen hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.

Suomen riistakeskuksen on huolehdittava pyyntilupia myönnettäessä siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.

Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maanomistajien ja metsäkeskusten edustajien kuulemista hirvieläinten aiheuttamiin metsävahinkoihin liittyvissä asioissa.

Vastaavasti maatalous- ja liikennevahingoissa kuullaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria.

Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle hakijalle tai hakijoille, joilla on edellä tarkoitetulla alueella oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä.

Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia.

Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella. Väärien tietojen antaminen hakemuksessa on rangaistava teko!

Suomen riistakeskus voi poiketa säädetyistä pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37 §:n mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy.

Valtion alueelle metsästyslain 8 §:n mukainen pyyntilupa

Metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle pyyntilupaa haetaan sähköisesti tai omalla lomakkeellaan.

Hirvieläimen pyyntiluvan hakeminen 8 § alueelle

Jos hakemuksessa tarkoitettuun metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän kyseisen hirvieläimen muista metsästysmahdollisuuksistaan.

Valtion maille (pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla.

Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita.

Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampujalistassa olevat henkilöt ovat lupautuneet osallistumaan ampujina hirvenmetsästykseen hakijan seurueessa tulevana syksynä.


Lähde: Hirvijahti – Suomen riistakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s