Hirvikarkotekokeista selkeitä tuloksia

Kannansäätely metsästämällä on tärkein vahinkojen vähentämismenetelmä, mutta taimikkovahinkoja tulee esiintymään etenkin talvitihentymäalueilla, vaikka hirvikantaa saataisiin pienennettyä.

Tällöin tarvitaan muita menetelmiä hirven puiden taimiin kohdistaman syönnin haittojen pienentämiseksi.

Hirvi aiheuttaa vakavimman haitan taimen jatkokehitykselle katkaistessaan päärangan joko latvakasvaimesta tai alempaa rungosta. Myös ylimmän kiehkuran oksasyönnit ovat haitallisia taimien toipumisen kannalta, mutta muiden oksakasvainten syönnit ovat taimen kannalta harmittomampia.

Suojausvaikutuksen lisäksi on olennaista, että karkoteaineella ei ole muita haittavaikutuksia esimerkiksi puiden kasvuun.

Kokeessa tehtiin noin hehtaarin laajuiset karkotekäsittely- ja kontrollikoealajärjestelyt neljälle kuviolle, jotka olivat 12–13-vuotiaita aurausalueelle istutettuja mustikkatyypin mäntytaimikoita.

Koealoittain laskettiin prosenttiosuus puista, jotka olivat kokeen aikana latvakasvainvioitettuja, ylimmästä oksakiehkurasta oksasyötyjä tai joissa oli uusia sivuoksasyöntejä.

Lisäksi laskettiin keskimääräinen oksasyöntimäärä niille puille, joissa oli uusia oksasyöntejä. Tilastollinen testaus tehtiin pareittain käsittelyjen ja kontrollien välillä.

Hirvikarkotekokeista selkeitä tuloksia

Kategoria(t): Metsänhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.