Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö poikkeusluvalla sallittavasta ahman kiintiömetsästyksestä metsästysvuonna 2019-2020

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle talvelle kahdeksan ahman tappokiintiötä porovahinkojen vähentämiseksi.

Lukumäärällisesti esitetään asetuksen voimassaoloajalle kahdeksan (8) yksilön ahmakiintiötä pohjoiselle ja itäiselle poronhoitoalueelle.

Määrä olisi sama kuin metsästyskaudella 2016‐2017 ja 2017‐2018 sekä 2018‐2019 Kannanhoitoalueen osa‐alueiden tarkka jako on esitetty myöhemmin muistion kohdassa 3.2.

Alueelliset rajoitukset

Luonnonvarakeskus arvioi Suomessa olevan 250‐280 yksilöä (270 – 3001) talvella 2018/2019. Arvio on edelleen suurempi kuin talvia 2016/2017 ja 2015/2016 koskeva arvio (220 – 250).

Riistakolmiolaskentojen perusteella lukumäärät olisivat olleet Itä‐Suomessa ja poronhoitoalueella hieman pienemmät kuin talvella 2017/2018 (kuva 1).

Harvalukuisiin lajeihin liittyvän satunnaisuuden takia riistakolmiolaskennat eivät kuitenkaan välttämättä anna tarkkaa kuvaa todellisesta muutoksesta peräkkäisten vuosien välillä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan runsastumisen skaalan osalta on arvioitavissa lukumäärien moninkertaistuneen viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana (kuva 1). Vuosina 2010 ‐ 2019 lukumäärät Itä‐Suomessa ovat suunnilleen kaksinkertaistuneet.

Ahmojen lukumäärä on noussut myös riistakolmiotarkastelun kohteena olevalla osalla poronhoitoaluetta (kuva 1).

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla arvioidaan erillislaskentojen ja pistehavaintojen perusteella liikkuvan yhteensä noin 40 ‐ 60 ahmaa, jotka kuuluvat Pohjoismaiden yhteiseen ahmapopulaatioon.

Poronhoitoalueella liikkui talvella 2018/2019 arviolta 110 ‐ 130 ahmaa, poronhoitoalueen ulkopuolisen

Suomen alueella noin 140 ‐ 150 ahmaa

Skandinaavisen kannan yksilömäärä oli vuonna 2011 noin 900–1 200 ahmaa, joista eli Ruotsissa 580–780 ja

Norjassa 340–430 yksilöä. Euroopan puoleisessa osassa Venäjää arvioitiin olleen vuonna 2000 noin 1 500 ahmaa.

Poronhoitoalueen poikkeuslupien myöntäminen perustuisi porovahinkojen mahdollisimman tehokkaaseen vähentämiseen.

Asetusluonnoksen mukainen enimmäismäärä on 2,9‐3,2 prosenttia Suomen ahmakannasta ja noin 6,1‐7,2 % poronhoitoalueella liikkuvien ahmojen lukumäärästä.

Poronhoitoalueen ahman porotalouselinkeinolle aiheuttamat vahingot ovat edelleen huomattavat.

Ahman aiheuttamia porovahinkoja tulee erityisen paljon kolmen pohjoisimman kunnan alueella (Inari, Utsjoki ja Enontekiö).

Lausuntopyyntö pdf 275kB
Asetusluonnos pdf 12kB
Utkast till förordning pdf 41kB
Muistio pdf 1.9MB

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.