”Älä syötä koiralle pitkiä aikoja riisipohjaista muonaa” – Riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien turkin arsenikkipitoisuus korkeampi kuin riisitöntä syövillä

Tutkimustulokset eivät viittaa siihen, että riisipohjaisen kuivamuonan syöminen olisi myrkyllistä tai vaarallista koirille.

Ihmisille pitkäkestoinen arsenikille altistuminen aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, samankaltaisten vaikutusten esiintymistä koirissa ei voi sulkea pois.

Riisinsyöntiä pidetään yhtenä pitkäaikaisen arsenikille altistumisen riskinä ihmisillä.

Helsingin yliopiston DogRisk-tutkimusryhmän pilottitutkimuksessa havaittiin, että riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien turkin arsenikkipitoisuus oli korkeampi kuin koirilla, jotka eivät syö riisiä.

Koska koirat syövät päivittäin samaa ruokaa pitkänkin aikaa, jotkut koko elinikänsä, raskasmetallien ja muiden epäpuhtauksien kertymisen riski pitkällä aikavälillä on otettava huomioon, todetaan Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Arsenikkia esiintyy ympäristössä laajalti, ja se kertyy erityisen tehokkaasti riisiin.

”Riisi on yleisesti käytetty ainesosa koirien kuivamuonassa, joten halusimme selvittää, voiko riisiin kertynyt arsenikki aiheuttaa koirille pitkäaikaisen arsenikkialtistuksen riskin”, kertoo tohtorikoulutettava Sarah Rosendahl eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksessa vertailtiin seitsemän riisipohjaista kuivamuonaa syövän koiran turkin arsenikkipitoisuuksia verrokkiryhmään, jossa oli yhdeksän riisitöntä ruokaa syövää koiraa.

Riisipohjaisissa muonissa riisi oli ensi- tai toissijaisena raaka-aineena.

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden koirien rotu oli staffordshirenbullterrieri, ja niiden ruokavalio oli pysynyt samana vähintään vuoden ennen tutkimuksen alkamista.

Tutkimuksen mukaan riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien turkin arsenikkipitoisuus oli korkeampi kuin niiden, jotka eivät syöneet lainkaan riisiä.

Riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien keskimääräinen arsenikkipitoisuus oli myös korkeampi kuin aiemmissa tutkimuksissa tarkastelluilla koirilla.

”Oli kiinnostavaa huomata, että koirat, joiden arsenikkipitoisuus oli matalin, söivät raakaruokaa. Suurimmillaan arsenikkipitoisuus oli 3,5-kertainen verrattuna pienimpiin pitoisuuksiin”, Rosendahl kertoo.

Vaikka ero kahden koiraryhmän keskimääräisen arsenikkipitoisuuden välillä oli tilastollisesti merkitsevä, se jäi kuitenkin varsin pieneksi. Myrkyllisyyden kannalta erot eivät välttämättä ole merkitseviä.

Arsenikkitoksisuutta koirissa on tutkittu vähän, ja tutkimukset ovat enimmäkseen kohdistuneet tässä tutkimuksessa havaittuja arsenikkipitoisuuksia korkeampien pitoisuuksien aiheuttamiin munuaisvaurioihin.

Ihmisen tiettyjen pitkäaikaissairauksien, kuten syövän, diabeteksen ja neurologisten sairauksien, sekä vähäisenkin arsenikkialtistuksen välillä on kuitenkin osoitettu olevan yhteys. Etenkin gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla ihmisillä, joille riisi on yksi peruselintarvikkeista, on havaittu kohonneita arsenikkipitoisuuksia.

Nykytietämyksen perusteella tutkimustulokset eivät viittaa siihen, että riisipohjaisen kuivamuonan syöminen olisi myrkyllistä tai vaarallista koirille.

Koska pitkäkestoinen arsenikille altistuminen aiheuttaa ihmisissä haitallisia terveysvaikutuksia, samankaltaisten vaikutusten esiintymistä koirissa ei kuitenkaan voi sulkea pois.

Rosendahl toteaakin, että ennen jatkotutkimuksia kannattaa olla syöttämättä riisipohjaista ruokaa koiralle pitkiä aikoja kerrallaan ja noudattaa sen sijaan monipuolisempaa ruokavaliota.

Tutkimuksessa koirien turkin arsenikkipitoisuuksia mitattiin induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrillä (ICP-MS). Menetelmää on hyödynnetty laajalti ihmistutkimuksessa, minkä lisäksi sitä on viime aikoina alettu käyttää myös koiratutkimuksessa.

Turkkia tutkimalla saadaan tarkempia lukemia pitoisuuksista pitkällä aikavälillä, sillä verestä mitattava pitoisuus voi vaihdella nopeasti.

Lähde: Riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien turkin arsenikkipitoisuus korkeampi kuin riisitöntä syövillä – ”älä syötä koiralle pitkiä aikoja riisipohjaista muonaa” – Ympäristö – Maaseudun Tulevaisuus

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.