Metsäkauris

Metsäkauriin metsästys vapautui luvanvaraisuudesta vuonna 2005. Metsäkaurissaaliit eivät kuitenkaan lähteneet nousuun tämän jälkeen, vaan viimeisten vuosien aikana saalis on sen sijaan pienentynyt.

Metsäkauriin metsästystä tulisikin mitoittaa pienemmäksi, jos kauriskannan halutaan kasvavan. Viime vuosien lumiset talvet ja erityisesti ilveskannan kasvu ovat keskeiset tekijät metsäkauriskannan vähentymisessä

Metsäkauriskannan leviäminen uusille elinalueille on suurelta osin riippuvaista talviruokinnasta. Metsäkauriskannan verotus tulisi olla nykyistä enemmän suunniteltua metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten tasolla.

Metsästystä voidaan ohjata paikallistasolta käsin muun muassa kiintiöillä ja metsästysajan rajoituksilla. Tulisi muistaa, että ketunpyynti on keskeinen tekijä kauriskannan hoitokeinona. Tämä erityisesti niillä alueilla, jossa ilves ei esiinny.

Metsäkauriista voi tulla merkittävä riistaeläin tulevaisuudessa. Tämän kehityksen tiellä on kuitenkin olemassa monia esteitä. Esimerkiksi ruokintakulttuuri on vielä monen riistanhoitoyhdistyksen alueella uusi asia tai ruokintaa ei ole lainkaan.

Lisäksi mikäli ruokintaa olisi eri metsästysseurojen tasolla niin riistanhoitoyhdistyksen tasolla ei ole olemassa yhtenäistä metsäkauriiden hoitosuunnitelmaa vaan metsäkauriiden ruokinta on toteutettu hajanaisesti eri metsästysseurojen alueella.

Riistanhoitoyhdistyksen tasolla toteutettu kauriiden hoitosuunnitelma mahdollistaisi yksittäistä seuraa paremmin metsäkauriskannan yhteneväisen hoidon.

Metsäkauriin biologiaa

Metsäkauris on pienikokoinen sorkkaeläin. Kauriin esiintymisestä ensi kerran Suomessa ei ole olemassa tarkkaa tietoa, yksi kivikautinen löytö ei kerro metsäkauriin leviämisestä tarkkaa tietoa. Jääkauden jälkeen metsäkauris on esiintynyt Ruotsissa 9000 – 8000 vuotta sitten. Kauriita on saattanut liikkua Suomessakin jääkauden jälkeen.

Metsäkauris.

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.